Wereldvreemd

Mijnheer de beweger,

Het ACW was decennialang een begrip. Als christelijk werknemersverbond was het een speerpunt in het maatschappelijke en politieke leven. Niet zo lang geleden besloot men, in navolging van andere (voormalige) christelijke organisaties, de verwijzing naar het christendom uit de naam weg te gommen en zo ontstond dan Beweging.net. Veel van uw leden hebben dat betreurd, maar dat mocht jullie worst wezen. Had er toen een prijs bestaan voor de banaalste naamsverandering, dan hadt gij hem met voorsprong gewonnen. Daardoor weet nauwelijks nog iemand waarover het gaat en is de onverschilligheid tegenover uw sociëteit groter dan ooit. Berichten in de pers ontsnappen dan ook meestal aan ieders aandacht; ze gaan rimpelloos voorbij. Behalve deze week, toen gij op uw nieuwjaarsreceptie uithaalde naar de ‘angst zaaiende politici’. Niet dat ik daarvan ben opgeschrikt.

Wat mijn aandacht trok, was het wereldvreemde en het naïeve in uw discours.Regeren via angst, zoals sommige politici doen, zorgt niet voor oplossingen”, komt gij zeggen, ervan uitgaande dat dat gebeurt. En dan gaat gij kort door de bocht, zeggende: “Angst zorgt ervoor dat mensen, van Koksijde tot Lummen, het verschil tussen redden en aanranden niet meer kennen. Of tussen het vermoeden van onschuld en opsluiten zonder bewijs.” Gij verwijst daarmee naar het zwembadincident met een asielzoeker in Koksijde, dat voor heel wat commotie heeft gezorgd. Gij verwijt de gezagvoerders op alle niveaus dat ze niet met duurzame oplossingen komen, en dat ze als recept ‘misbruik de angst, zaai verdeeldheid’ gebruiken. Uw recept is, in één woord samengevat: ‘verenigen’. Ik veroorloof mij een traan van ontroering weg te pinken bij het horen van zoveel naïef gezwets.

En gij dramt maar door, onder meer door te stellen dat de staat, de regering, de problemen inzake de asielcrisis niet de baas kan. Daar is zeker iets van aan. Dat er méér moet gebeuren – doch anders dan gij zoudt wensen – dan heden het geval is, staat buiten kijf. En dat er wat drastischer mag opgetreden worden, daarover zijn ook zeer velen het eens. Grenzen sluiten bijvoorbeeld. Of het asieltoerisme beperken. Of mensen uit landen die veilig zijn niet meer toelaten. Of opvang in de eigen regio. Of het terugsturen van hen die niet willen integreren of die ons vertrouwen beschamen. Maar dat hoort gij allemaal niet graag. Neen, gij houdt het nogal klam en tranerig bij ‘verenigen’. Gij hebt dus gemakkelijk praten.

Gij zoudt beter eens uit uw ivoren toren komen. Ga uw oor eens te luisteren leggen bij de mensen in de wijken en de buurten die de vaak te grote toevloed van asielzoekers niet alleen met lede ogen aanzien, maar die zich ernstig vragen beginnen te stellen bij de verdere leefbaarheid van hun vertrouwde omgeving. Het feit dat zelfs CD&V-burgemeesters aan de alarmbel trekken, moet toch een signaal zijn voor u. Gij zoudt ook eens vragen kunnen stellen over de privé-initiatieven. Door hoteluitbaters bijvoorbeeld. Die zitten geen barst in met de buurten, terwijl ze hun kamers lucratief ter beschikking stellen en daarmee lokale overheden voor schut zetten omdat die moeten opdraaien voor de opvang in scholen en OCMW’s en sociale diensten.

Alle zogenaamde ‘Gutmenschen’ in Europa krijgen signalen van de gewone burger dat ‘trop te veel’ is, en dat men daar bij de volgende verkiezingen rekening mee zal moeten houden. Het gevolg is dat zelfs kanselier Merkel moet zwichten en het gevoerde beleid gevoelig moet bijsturen, zeg maar een pak verstrakken. Omdat de realiteit de ‘Gutmenschlichkeit’ achterhaalt. Angst voor de asielzoekers? Misschien. Angst voor de kiezer? Heel zeker! Zo simpel is dat. Ook in andere landen, en zelfs bij ons, komt men daar stilaan achter. Het zou mij niet verbazen dat het overgrote deel van het voetvolk van Beweging.net er ook zo over denkt. En dan heb ik nog geen woord gezegd over de ‘bedreigende’ invloed van de islam in onze samenleving; een andere keer wellicht. Open uw ogen en laat ze ‘bewegen’.

‘t Pallieterke