2016-05_08_Buitenlands spervuur (Medium)De nieuwe Ceaucescu’s

De Britse krant The Telegraph kon de notulen inkijken van een kabinetsvergadering van Jean-Claude Juncker, de president van de Europese Commissie. Vicevoorzitter Frans Timmermans geeft bijvoorbeeld toe dat meer dan de helft van de inwijkelingen geen echte vluchtelingen zijn, maar economische migranten. Hij zei ook: “De misdaden in Keulen zijn een zaak van de publieke orde, en zijn niet gerelateerd aan de vluchtelingencrisis”. De Europese Commissie zou het publiek daarover moeten informeren. Kan men nog harder liegen? Immigranten plegen honderden aanrandingen in één nacht, maar het heeft niets met immigratie te maken. In Disneyland Parijs werd een moslim met twee automatische pistolen, een voorraad munitie en een koran net op tijd onderschept, maar de politie en de overheid beweren dat hij géén aanslag wilde plegen – konden ze misschien zijn gedachten lezen? – en hij werd gewoon weer vrijgelaten. Islamitische terroristen van Boko Haram, IS, de Moslimbroeders, Hamas, Al-Qaida, Al-Nusra, Al-Shabaab en de Taliban plegen overal ter wereld aanslagen, waarbij jaarlijks duizenden doden vallen. Ze sturen triomfantelijk videoboodschappen rond vol verwijzingen naar Mohammed, de Koran en de sharia, maar de politici en de media in het Westen blijven beweren dat het niets, maar dan ook niets met de islam te maken heeft. Wie gelooft die liegende, manipulerende en bedriegende journalisten en politici nog?

Linkse machtsgreep

Natuurlijk is de EU geen stalinistische dictatuur. Ze laat niemand executeren, ze heeft geen psychiatrische klinieken voor dissidenten en geen concentratiekampen. Maar inzake indoctrinatie, propaganda en mediamanipulatie is ze bijna even erg als de oude Sovjet-Unie. Het is angstwekkend dat binnen de formele systemen van parlementaire democratie en persvrijheid die in de afzonderlijke staten van de EU op papier nog bestaan, dezelfde indoctrinatie- en propagandacampagnes als in de oude totalitaire regimes gevoerd kunnen worden. Zoals in de Pravda alle mislukkingen en misdaden van het communisme werden gecensureerd, ontkend of goedgepraat, zo gebeurt dat nu in de media in Europa met de misdaden van moslims en de mislukkingen van het immigratiebeleid. Voor de gewone Russen was het leven armoedig, onveilig, onvrij en grauw. Maar de Pravda beweerde dat zij in het aards paradijs leefden. De kloof tussen de grauwe Sovjet-Russische realiteit en de stralende Sovjet-Russische leugens was gigantisch. Net zoals nu de kloof tussen de grauwe realiteit van immigratie en islamitische bezetting, en de stralende leugens die de scholen, de jeugdbewegingen, de kerken, de politici en de media ons daarover door de strot rammen, met een eensgezindheid die vroeger alleen afgedwongen kon worden door de terreur van een politiestaat. Links heeft de nederlaag van 1989 in Oost-Europa op een meesterlijke manier kunnen compenseren met een feitelijke machtsovername in grote segmenten van de samenleving in West-Europa, met de EU als één van de nuttigste vehikels. De moslims trekken daar volop profijt uit, maar zij hebben dat proces niet in gang gezet. Dat hebben de linksen gedaan.

Prima wet

Het is al positief dat Nederland weer grenscontroles invoert, maar de Nederlandse politievakbonden waarschuwen dat de wetgeving zo laks is, dat zulke controles niet veel uithalen. Er mag bijvoorbeeld niet systematisch gecontroleerd worden, men mag alleen “steekproeven” nemen. En daarbij mag de politie bij routinecontroles niet eens in de kofferbakken van auto’s kijken, of in busjes met geblindeerde vensters. Een prima wet voor illegalen, terroristen en criminelen die wapens en mensen smokkelen. De politiebonden in Duitsland hebben gelijkaardige klachten: als zij volksverhuizers aan de grens terugsturen, glippen die een paar uur laten toch weer naar binnen. Controleren helpt niet, als men niet tegelijk keiharde maatregelen naar Hongaars voorbeeld neemt.

Op heterdaad betrapt

De politie, de pers en de regeringspartijen in Duitsland ontkennen in alle toonaarden dat sommige immigranten feitelijke straffeloosheid genieten, en dat er misdaden in de doofpot gestopt worden. Zij liegen zó overtuigend, dat men het nog zou geloven ook. Maar kijk, kijk, nu duikt er plots een document op – geen gerucht, een officieel protocol – waaruit blijkt dat justitie en politie in Kiel, de hoofdstad van de deelstaat Schleswig-Holstein, hebben afgesproken dat er geen processen-verbaal opgesteld moeten worden als immigranten zonder papieren en zonder bekende verblijfplaats “kleine” diefstallen plegen of vernielingen aanrichten. Als het om ernstigere feiten gaat, moet de politie daarover eerst “ruggenspraak” houden met het parket. Dat betekent dat er zelfs dan nog niet automatisch wordt opgetreden. Niemand gelooft dat er alleen in Kiel zo’n protocol bestond. De leugenaars zijn nog maar eens op heterdaad betrapt. In Japan zouden de verantwoordelijken in zo’n geval eervol harakiri plegen. In Duitsland is dat helaas niet gebruikelijk. Daar treden ze zelfs niet af.

Medeplichtig zwijgen

Eén cruciale vraag over de vele “Keulens” werd nog nooit openlijk gesteld. Als er op nieuwjaarsnacht in meerdere steden in vijf landen tegelijk honderden vrouwen worden beroofd en aangerand, dan moet dat min of meer georganiseerd gebeurd zijn. De daders moeten minstens rudimentaire afspraken hebben gemaakt, vrijwel zeker via sms, Twitter of Facebook. Binnen dezelfde stad kunnen die afspraken gemaakt zijn binnen de klassieke islamitische clan- en bendestructuren. Maar het is onmogelijk dat immigranten in zoveel verschillende steden en landen, ook Oostenrijk, Zwitserland, Finland en Zweden elkaar allemaal kenden, of allemaal tot dezelfde benden behoorden. De oproepen tot publieke, grootschalige aanrandingen, die men in moslimlanden taharrush jamai noemt, moeten dus naar een relatief groot publiek van potentiële medestanders verstuurd zijn. Behalve de daders moeten er nog veel meer moslims die oproepen ontvangen hebben, en nog meer moeten er op voorhand over hebben horen praten. Die hebben dan wel niet meegedaan aan de taharrush jamai, maar ze zijn wel medeplichtig omdat zij de politie niet hebben gewaarschuwd. Niet één enkele moslim heeft op voorhand gewaarschuwd dat er een taharrush jamai op til was. Niet één. Anders zou hij in de media zeker als een held en een positief rolmodel zijn opgevoerd.

“Rapefugees”

Het jaar is nog jong, maar Pegida Duitsland verdient nu al een prijs voor het bedenken van het “woord van het jaar”. Dat woord is “rapefugees”, ter vervanging van het misleidende “refugees”. Jammer dat het niet even kernachtig vertaald kan worden. Wij denken dan spontaan aan het verkrachten van vrouwen en meisjes, maar dat getuigt van een treurig gebrek aan kennis van andere culturen. Bijvoorbeeld in Afghanistan en Pakistan worden ook heel veel jongens verkracht, en de rapefugees uit die landen brengen die traditie als multiculturele verrijking mee naar Europa. We waren dan ook niet echt verbaasd toen we lazen dat in een opvangcentrum in de Zweedse stad Västeräs een tienjarig (!) jongetje herhaaldelijk werd verkracht door asielzoekers. Dat was zèlfs voor de Zweedse politie met haar politiek correcte oogkleppen te bar om zomaar te negeren, dus ze stuurde een patrouille van tien agenten naar het opvangcentrum om dat jongetje daar weg te halen. Maar de moslims vormden front om de verkrachters te beschermen. De agenten werden door een meute “vluchtelingen” omsingeld en in het nauw gedreven in een gang van het opvangcentrum. Ze zouden waarschijnlijk gelyncht zijn, als ze niet een nooduitgang hadden ontdekt waarlangs ze op het nippertje konden ontsnappen.