2016-08_08_Buitenlands spervuur (Medium)Hillary op heterdaad betrapt

De Iraanse blogger en dissident Seid Hassan Daioleslam voert vanuit de VS oppositie tegen de tirannie van de ayatollahs. In Iran zelf zou dat zelfmoord zijn, maar zelfs in een westers land is daar nog altijd moed voor nodig. Enkele jaren geleden ontmaskerde hij de National Iranian American Council als een lobbygroep voor het regime in Teheran. NIAC diende klacht in wegens laster, en het kwam tot een proces. Maar Diaoleslam kon onweerlegbare bewijzen op tafel leggen, en de rechtbank gaf hem gelijk. NIAC moest hem zelfs de proceskosten terugbetalen en een aantal boetes wegens obstructie van het gerechtelijk onderzoek, alles samen zo’n 200.000 dollar. Dat gebeurde in 2012, en het zou nooit opnieuw in de actualiteit zijn gekomen, als Hillary Clinton onlangs niet bij datzelfde NIAC had aangeklopt voor fondsen om haar verkiezingscampagne te financieren. Zij is zeker niet de enige politicus in Europa en de VS die in ruil voor oliedollars de belangen van islamitische dictaturen verdedigt. Maar zij is wel op heterdaad betrapt… Als Trump wordt verslagen – àls! –, dan zal het onder andere dankzij Iraans geld zijn.

Vergeten terreur

Sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan was Oost-Bengalen, het huidige Bangladesh, herhaaldelijk het toneel van genocides, massamoorden en pogroms, waarbij moslims tienduizenden hindoes afslachtten, uitplunderden en verkrachtten. Telkens leidde dat tot een exodus van duizenden hindoevluchtelingen naar India. Ondanks dat leeft er nog steeds een geterroriseerde en onderdrukte hindoeminderheid in Bangladesh. Vorige week toonde de islam er nog maar eens zijn ware gelaat: twee moslims, gewapend met vleesmessen en pistolen, drongen binnen in een hindoetempel en onthoofdden er een vooraanstaand priester. Twee hindoes liepen zware verwondingen op. Eén van hen werd neergeschoten toen hij probeerde de priester te redden. Volgens de autoriteiten zijn de daders waarschijnlijk leden van de Jamayetul Mujahideen Bangladesh. Niet alleen hindoes staan op de dodenlijst van de “religie van de vrede”. Vorig jaar werden in Bangladesh bij vier aanslagen door islamitische moordcommando’s ook vier atheïstische bloggers afgemaakt.

“Niet systematisch”

Rob Wainwright, het opperhoofd van Interpol, waarschuwde onlangs dat zo’n vijfduizend jihadisten teruggekeerd zijn naar Europa, nadat zij door IS in het Nabije Oosten zijn opgeleid en getraind. Volgens Wainwright is terreurdreiging de voorbije tien jaar nog nooit zo groot geweest als nu en beraamt IS aanslagen waarbij massale aantallen burgers gedood worden. Ter wille van de politieke correctheid voegt hij er echter aan toe dat IS niet “systematisch” gebruik maakt van de instroom van asielzoekers om terroristen in Europa te infiltreren. Nee? Enkele terroristen van Bataclan waren nochtans als asielzoekers binnengekomen. Hetzelfde geldt voor anderen die werden gearresteerd terwijl hun aanslagen nog in de voorbereidingsfase waren. Maar volgens Wainwright was dat waarschijnlijk niet “systematisch”. De manier waarop de terroristen in Europa binnenkwamen, is slechts één facet van het probleem. Het tweede en minstens even gevaarlijke facet, is de vaststelling dat die IS-terroristen door de misdadige onverantwoordelijkheid van onze politieke kaste allemaal de nationaliteit én het paspoort van een Europees land hebben gekregen, en dus vrijuit door het “Europa zonder grenzen” kunnen reizen.

Laatste kans?

Binnen drie weken zijn er deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz en Sachsen-Anhalt. Volgens de peilingen staan CDU en SPD daar overal op verlies. Hun voorsprong op de islamkritische en anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland wordt kleiner. In Sachsen-Anhalt zou AfD zelfs groter worden dan de socialisten. In Baden-Württemberg is de grauwe realiteit klaarblijkelijk nog niet helemaal doorgedrongen, zelfs niet na “Keulen”. Men leeft er nog in een staat van ontkenning. De Groenen – vroeger de kleur van natuur en milieu, nu van de oprukkende islam – zouden er zelfs nog groeien, tot meer dan 30 procent, terwijl AfD zo’n 10 procent zou halen. Deze verkiezingen zouden wel eens de laatste kans kunnen zijn voor de Duitse democratie. Als de winst van AfD leidt tot een drastische koerswijzing inzake immigratie, dan is er nog hoop. Als de andere partijen het signaal van de kiezer negeren, en voortgaan met hun rampzalige, ja, zelfs suïcidale beleid, dan zullen de Duitsers inzien dat al hun democratische protesten, hun stemmen en hun manifestaties zinloos zijn en toch niet worden gehoord. Dan zal het protest omslaan in revolte en gewelddadig verzet. Het incident waarbij een grote menigte in Bautzen stond te juichen bij een brandend asielcentrum, zou voor de leidende politieke kaste een teken aan de wand moeten zijn. De angst en de woede van de gewone Duitsers zitten zeer diep. Veel dieper dan de media en de politici het durven zien.

“Volksopstand”

Ook Wilders voorspelde een volksopstand als de stem van de kiezer verder wordt genegeerd. In een vraaggesprek met de NOS, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van zijn Partij voor de Vrijheid, zei hij onder meer: “Als ik straks de grootste [partij] ben en andere politici willen niet met mij samenwerken, dan zullen de mensen dat niet accepteren. Dan komt er een revolte. […] Ik heb in Fitna gewaarschuwd voor vreselijke dingen die in naam van de islam en de Koran gebeuren, en die dingen gebeuren nu. En we zien aan de vluchtelingenstroom en de open grenzen waar dat toe kan leiden voor onze veiligheid.” Wilders wil niet in de oppositie blijven. Hij wil beleid voeren, maar niet tot elke prijs. Als het om de “de-islamisering” gaat, is hij niet tot toegevingen bereid.

 

Astronomisch kostenplaatje

Professor Jan Tullberg van de Universiteit van Stockholm is een bekende economist, onderzoeker en docent. Op basis van officiële cijfers van de regering berekende hij de kosten die zullen voortvloeien uit de opvang van de 163.000 asielzoekers die vorig jaar Zweden overrompelden. Hij accepteert bijvoorbeeld zomaar de bewering van de regering dat minstens 60.000 inwijkelingen effectief uit het land gezet zullen worden, hoewel niemand gelooft dat dat ooit echt zal gebeuren. Zelfs in zijn meest optimistische scenario’s komt hij voor de 103.000 “blijvers” tot het hallucinante bedrag van omgerekend meer dan 62 miljard euro. Dat is veertien keer het volledige Zweedse defensiebudget.

Beaat optimisme

Nog één cijfer om ook in Duitsland het beate economische optimisme te doorprikken: er wonen als sinds decennia Turken in Duitsland, en zij kwamen vooral als arbeidsmigranten, gespreid over een lange periode. Dat is een véél betere start dan de massale overrompeling die Duitsland nu moet ondergaan. Maar toch heeft slechts 14 procent van de Turken in Duitsland de Abitur gehaald, het eindexamen waarmee normaal gezien het Duitse equivalent van onze humaniora wordt afgerond. Van de Oekraïners in Duitsland slaagt de helft in de Abitur.