De communautaire dossiers mogen deze legislatuur officieel dan wel in de koelkast blijven, de regering-Michel, met de N-VA als grootste partij, voert wel degelijk een anti-Waals economisch beleid. Tenminste, dat zegt Waalse FGTB-topman Thierry Bodson. De cijfers geven hem gelijk.

Het is een bron van ergernis bij tal van overtuigde Vlamingen: vijf jaar lang communautaire stilte in de federale regering en dat met een Vlaams-nationalistische partij als grootste regeringspartner. Maar bij de Waalse interregionale van de socialistische vakbond FGTB/ABVV zien ze dat anders. Voorzitter Thierry Bodson gaf vorige week een uitgebreid interview in La Libre Belgique. Een interview dat meer dan het lezen waard is.

Bodson waarschuwt al langer dan vandaag voor de negatieve gevolgen van het federaal beleid voor Wallonië. Al ten tijde van Di Rupo. De FGTB-topman was één van de eersten om de financieringswet en de daaraan gekoppelde zesde staatshervorming af te kraken. Het overhevelen van het kindergeld en delen van de gezondheidszorg naar de deelstaten vond hij in 2011 een zeer slechte zaak. Hij waarschuwde ervoor dat de nieuwe financieringswet ten nadele van Wallonië zou zijn. Een voorspelling die nu uitkomt. Ook voor de Vlaamse begroting is die financieringswet een extra kost, maar de Vlaamse overheidsfinanciën kunnen tegen een stootje. De nieuwe financieringswet was een financiële reddingsoperatie voor de federale overheid omdat er wel bevoegdheden werden overgedragen maar niet honderd procent van de middelen mee volgden. Het beleid van de regering-Michel heeft dat alles nog versterkt, met de verlaging van de personenbelasting. Ook dat raakt de deelstaten nu ze in die personenbelasting via het heffen van opcentiemen meer fiscale verantwoordelijkheid hebben. Het FGTB berekende dat de Waalse regering tegen 2020 een miljard euro moet besparen, en dat daar door de taxshift nog 343 miljoen euro bijkomt.

Dat is voor een belangrijk deel een gevolg van de mechanismes eigen aan de zesde staatshervorming, en is op het conto van de vorige federale regering, onder leiding van PS’er Di Rupo, te schrijven. Hetzelfde geldt voor de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters (de vroegere wachtuitkering) die onder Di Rupo beperkt werd in de tijd. Sinds vorig jaar zijn meer en meer mensen zo’n uitkering kwijtgeraakt. Niet allen jonge schoolverlaters, integendeel. Een groot deel bestaat uit 30- of 40-plussers die nog nooit of amper gewerkt hebben. 67 procent van de mensen die recht hadden op een inschakelingsuitkering zijn Walen. Wie zijn uitkering verliest, komt vaak in de sociale bijstand terecht. Die uitkeringstrekkers, jarenlang PS-kiesvee, zijn daar nu woest over.

In het interview met La Libre Belgique gaat Bodson verder dan die bekende kritiek en richt hij zijn pijlen op de huidige regering. Zo vindt hij het verstrengen van de regels rond de beschikbaarheid van werklozen (in principe tot 65 jaar) anti-Waals. In Wallonië zijn er veel meer langdurig werklozen en die dreigen hun uitkering te verliezen als ze niet actief op zoek gaan naar een baan. Ook de besparingen in het ambtenarenapparaat en de indexsprong voor de ambtenarenlonen zijn volgens de FGTB-topman een anti-Waalse maatregel. Want in Wallonië werkt er verhoudingsgewijs nu eenmaal meer overheidspersoneel.

Bodson gaat verder: de besparingen in de gezondheidszorg zijn eveneens een rondje ‘Walen pesten’. De besparingen daar – de reële groeinorm werd verlaagd van meer dan 3 procent naar 1,5 procent van het bbp – raken de Walen meer. Want de Vlaamse levensverwachting is 78,4 jaar, waarvan 67,9 jaar in goede gezondheid. De Waalse is 75,1 jaar, waarvan 61,8 jaar in goede gezondheid. Bijgevolg duurt de ‘ongezonde’ periode 10,5 jaar in Vlaanderen en 13,3 jaar in Wallonië. Besparingen in de gezondheidszorg zijn daarom nadeliger voor de Walen.

Ander voorbeeld dat de FGTB-topman aanhaalt: 82 procent van de Walen gaat met de wagen naar het werk. In Vlaanderen is dat 69 procent. Door de stijging van de accijnzen op diesel worden de Walen, die meer rijden, bestraft. Ook de vennootschapsbelasting wordt erbij gesleurd. De korting via de notionele intrestaftrek gaat slechts voor tien procent naar Waalse bedrijven. Benieuwd of de N-VA-politici deze cijfers de komende maanden zullen hanteren in debatten op radio, tv en in de geschreven pers.

Angélique Vanderstraeten