2016-05_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Indrukwekkende tekorten

Radio 2 Antwerpen vond het nuttig om de burgemeesters van de provincie te vragen hoeveel uren ze werken. Naar eigen zeggen dan. En, dat spreekt voor zich, in dienst van het algemeen belang. De resultaten waren verbluffend. Geen lopende bandarbeider of bouwvakker die in de buurt komt. Men vraagt zich af waar de dames en heren de tijd vonden om in deSingel verzamelen te blazen om er tijdens een gezellig samenzijn de resultaten van de enquête te bespreken. Algemene conclusie was dat het dragen van de burgemeesterssjerp een indrukwekend tekort aan slaap en gezinsleven vergt. Een mens vraagt zich af waarom ze er dan alles aan doen om én gekozen én herkozen te worden. Wie het antwoord ècht niet kent, mag ons bellen; binnen drie seconden kent hij/zij het dan wel.

Radicalisme in Gent

Gent is een voorbeeldstad inzake deradicalisering. Althans, dat probeert men ons voor te spiegelen. Er vertrokken nauwelijks jongeren naar Syrië en de stad heeft een heus samenlevingsprotocol tegen radicalisering.

Maar, zo simpel is het allemaal niet. Johan Deckmijn, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, ontdekte dat in december een lezing werd georganiseerd door de vzw BICC Ensarija, met als onderwerp: “drugsproblematiek en depressie bij jongeren en hoe hiermee om te gaan”. Lijkt onschuldig, tot blijkt dat de Bosnische imam Sulejman Bugari die lezing hield. Enig opzoekingswerk leerde Deckmijn dat die imam in moslimkringen bekend staat voor zijn radicale standpunten.  De lezing kreeg de steun van de FZO-VL, wat staat voor “Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen. Dit is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde landelijke vereniging. Ook de stad Gent ondersteunde de lezing, dus de radicale imam.

Deckmijn besluit: “Het Gentse samenwerkingsprotocol tegen radicalisering blijkt nu reeds een lege doos te zijn…”

Nieuwe eilanden

Tot vervelens toe moeten wij terugkomen op de zo noodzakelijke ontsluiting van Zeebrugge. Waar het vervoer van en naar Rotterdam voor 40% langs binnenwateren gebeurt, haalt onze zeehaven nauwelijks 2%. Dat zegt genoeg. Gedurende meer dan 50 jaar probeert (?) men daar iets aan te doen, steeds nieuwe plannen, met soms schitterende ideeën van “wateringenieur” Mertens, maar steeds zonder echte uitvoering. Een van de allerlaatste hersenspinsels is de aanleg van een kanaal langs de kust tot in de Westerschelde bestemd voor binnenschepen! Daarvoor moeten meerdere eilanden opgespoten worden juist voor Knokke-Heist. Werd er overleg gepleegd met deze kustgemeente? Neen! Wie wordt dan eigenaar van die eilanden? De Vlaamse Gemeenschap, België, Brugge of toch Knokke-Heist dat er hotels zou kunnen bouwen of een jachthaven aanleggen? Stof genoeg om er alweer lang over door te drammen.

Het grote burgemeestersonderzoek

Burgemeester Wim Dries (CD&V) is niet verbaasd dat Genk met 43 procent dubbel zoveel punten scoort dan de meeste grote Limburgse gemeenten als het aankomt op het goed aanpakken van de integratie van de allochtone gemeenschappen. “We werken al decennialang aan het verbinden van mensen.” Wat heet verbinden? De allochtone gemeenschappen in Genk hebben alles gekregen wat hun eigen cultuur, religie en taal kon bevorderen. Eigen gebedshuizen, eigen buurthuizen, eigen winkels, en zelfs eigen opleidingen. Ze zijn altijd Marokkaan, Turk, Italiaan, enz. kunnen blijven. Hun eigen taal, cultuur en religie komt steeds op de eerste plaats, daarna pas zijn ze Belg, nooit Vlaming. Al die gemeenschappen leven naast elkaar in hun eigen wereld ver weg van de Genkse of Vlaamse identiteit.