2016-08_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Van godsdienst vergist

Abderrahim Lahlali, notoire advocaat van het allochtone ouderclubje dat Blokkendoosjuf Magalie van kindermisbruik beschuldigde, liet weten dat het clubje niet in Cassatie gaat tegen de beslissing van de KBI om die juf buiten vervolging te stellen. Waarom niet? Omdat Magalie wel dacht dat er misbruik geweest was, maar niet door haar. We vermoedden al dat plotsklaps vurige tongen verschenen waren boven de hoofddoeken van de “verontruste moeders”, maar nog net op tijd dachten we eraan dat we ons van godsdienst vergisten en er mogelijk altijd sprake kan zijn van enig teken van gezond verstand.

Toeval of niet?

Karl van Borm, financieel beheerder van Antwerps belastinggeld, vroeg het stadsbestuur naar ontheffing van verantwoordelijkheid voor de 900.000 euro subsidie die de stad aan RAFC schenkt voor tribunerenovatie. Het is slechts een deel van daarover gerezen heisa, niet alleen in oppositierangen. Een naam allicht nauw verbonden met dat heikele dossier maar nergens vermeld, behalve in dit krantje, is die van Ludo van Campenhout. Beetje raar, zeker voor wie weet – wie niet? – dat Ludo bekendheid geniet niet alleen als sportschepen maar ook als supporter nummer één van de “Great Old”. Toeval? Of toch niet helemaal?

Een “misse”

Niet zo lang geleden kregen “West-Flaminganten” de onheilsmare en dit uit onverdachte bron, want Unescostudies wezen uit dat hun moedertaal aan het uitsterven is, aan het verschrompelen en gedoemd om binnen onafzienbare tijd helemaal te verdwijnen! Wat bleek? De ANVT, ofte Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele, had er niet beter op gevonden dan ook het nabije West-Vlaams te betrekken bij de alarmboodschap dat hun eigen Frans-Vlaams of Zuid-Vlaams achteruitboert als immaterieel erfgoed. Misschien kijken ze met een tikkeltje jaloersheid naar de bijna gelijkgebekte buren die dankzij televisiereeksen als Bevergem en Eigen Kweek aan een soort heropleving toe zijn! Een “misse” of foute berichtgeving? Wel voor wie het uitbracht: de Unesco! Een bewuste strategie van zij die het lieten uitschijnen: ANVT…

Ingrid Lieten

Gewezen Vlaams minister en Limburgs sp.a-boegbeeld Ingrid Lieten, een vertrouwelinge van wijlen Steve Stevaert, stopt met politiek en wordt op 1 maart directeur van LifeTechValley, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en de zorgsector. “Zorg goed voor jezelf, er is nog een leven na de politiek.” Op initiatief van minister Jo Vandeurzen en Ingrid Lieten ontstond in 2013 de vzw ‘LifeTechValley’, die in 2016 een directeur nodig heeft. Van de elf kandidaten kwam Lieten als beste tevoorschijn. Lieten heeft lang genoeg gewacht om Bert Moyaers en niet Joke Quintens in het Vlaams Parlement binnen te loodsen. Quintens, eigenlijk eerste opvolger, had eerder haar ontslag uit de politiek aangekondigd. Vriendinnen zijn het waarschijnlijk nooit geweest?

Samenspraak?

Gemeentebesturen klagen steen en been omdat bestendige deputaties van provincies bouw- of sloopvergunningen afleveren die zij zelf tegenhielden. Eén voorbeeld van de vele gevallen, en niet alleen in West-Vlaanderen. In Waardamme, deelgemeente van Oostkamp bevindt zich op de hoek van de Veldhoekstraat en de Kortrijksestraat “De Potente”, een historische hoeve uit de zeventiende eeuw, in de loop der jaren uitgebouwd tot langgevelhoeve en daardoor een belangrijke site die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed is opgenomen. Omdat het niet om een beschermd monument gaat, krijgt de huidige eigenaar geen toelage voor renovatie en vroeg hij een slopingstoelating aan. De gemeente gaf een negatief advies, maar de deputatie besliste in beroep toch een vergunning af te leveren. Hoe moet dat verder?

Lezersbrieven in HBvL

De krant Het Belang van Limburg heeft een rubriek lezersbrieven. Niet ‘politiek correcte’ lezersbrieven zijn kansloos. Maandenlang zijn er geen lezersbrieven gepubliceerd, maar ‘n tijd geleden is men terug begonnen met wekelijks lezersbrieven te plaatsen. In het begin wat schuchter, ‘politiek correct’, en de laatste weken zelfs een ganse bladzijde vol. Vreemd, de helft van de lezersbrieven wordt geplaatst door Limburgse politici en vertegenwoordigers van organisaties die terug te vinden zijn in hun partij- en ledenbladen. Zo mag elke week een Limburgs politieker in zijn of haar lezersbrief een andere politieker of partij de les spellen, of mag een vakbondsvertegenwoordiger en/of een voorzitter van een vereniging zijn grieven spuwen over gerecht en politiek. De Pravda is terug.

Het Gentse verkeersplan

De grote democraten van Groen en Open Vld, kampioenen van de directe democratie, hebben een excuus gevonden om geen referendum te houden over het fameuze circulatieplan. Een referendum (zoals N-VA het vraagt) is niet democratisch genoeg voor de heren en dames. Zo’n simpele vraag, “Ja of Neen”, vinden zij ouderwets. Het modewoord is “voortdurende volksbevraging”. Gent krijgt een “burgerkabinet” met honderdvijftig “onafhankelijke burgers”, naar het e voorbeeld van de G1000. Kortom, een praatbarak om alle kritiek in te verdrinken. Is het referendum daarmee van de baan? Neen, het kan nog afgedwongen worden door een petitie. Daarvoor moeten 25.000 handtekeningen verzameld worden, een niet onaardige klus. Wie neemt de uitdaging aan?

Vrijheid van mening

In “Molenbeek”, een VRT-reeks, zou de openbare zender zijn eigen groenrode zelf niet zijn, mocht een uithaal ontbreken naar N-VA en naar minister Jan Jambon in het bijzonder. De sneer komt uit de mond van ex-burgemeester én minister van Staat Philippe Moureaux (PS). Omdat Jambon na de tragedie in Parijs, annex de voorbereiding daarvan in Molenbeek, zei dat hij die gemeente wou opkuisen, roept Moureaux Jambon uit tot fascist én verklaart hij hem gek. Dat heet vrijheid van mening. In die samenhang vrezen wij dan toch dat kameraad Philippe, door zijn jarenlang gevoerd beleid in Molenbeek, een stuk dichter aanleunt bij het islamextremisme van de 21ste eeuw dan Jambon bij het fascisme van de 20ste eeuw. Ook al omdat hij toen nog decennia voor de boeg had om geboren te worden.