2016-05_05_Echos (Medium)Euroforie

De Leuvense dinosaurus, Louis Tobback, wist deze week nog eens de aandacht op zich te vestigen met de uitspraak dat de Vlaamse steden en gemeenten er wel bij zouden varen als het Vlaams Parlement werd afgeschaft. We zullen daar maar niet op ingaan; toch lijkt het erop dat genoemd parlement begint te zuchten onder de eigen verveeldheid. Wellicht is het daarom dat steeds vaker externe figuren worden uitgenodigd om een praatje te komen maken. Het hoge bezoek diende zich ditmaal aan in de persoon van Eurocommissaris Marianne Thyssen. De functie maakt duidelijk de vrouw, want eu(ro)forischer dan haar toespraak is niet voor elkaar te krijgen. Wat meldde Marianne? Zeventig jaar vrede danken we aan “Europa”, diepte ze maar meteen het grootst denkbare cliché op, en daarom is dit Europa een echt “cadeau”. Als om dat te illustreren had Thyssen ook echte cadeautjes meegebracht. België zou namelijk uit diverse Europese buidels 2,7 miljoen euro tegemoet mogen zien, waarvan zelfs 853 miljoen voor Vlaanderen. Wie het kleine niet eert,… Bijna in één adem vertelde de Eurocommissaris hoe goed de EU de economische crisis heeft aangepakt en blijft aanpakken én dat ook nog een sommetje van 73 miljoen naar de Belgische OCMW’s zal gaan voor voedselhulp. Helemaal uit de crisis lijken we dan toch niet te zijn.

Voortvarend

Naast enige toelichting over arbeid en arbeidsmobiliteit, wat haar eigen bevoegdheid is, sprak Thyssen over de vluchtelingencrisis. We mochten zowaar vernemen dat vorig jaar een miljoen mensen de weg naar Europa hebben gevonden, en volgens Thyssen zal dat waarschijnlijk volgend jaar “niet stilvallen”. Gelukkig is de EU meteen in actie gekomen met reddingsacties, strijd tegen mensensmokkelaars en herlocatie. Het is nog niet allemaal top, maar “we hebben goede hoop dat het nu wel van de grond komt”. Een goed begin is alvast dat Turkije 3 miljard euro krijgt, niet om dat land te helpen met de vluchtelingenstroom, maar louter om vormingsprojecten en zo op te zetten in de vluchtelingenkampen (cursussen “omgaan met dames” wellicht). “Voortvarend” noemde Thyssen dat. Het enige dat klaarblijkelijk voort vaart zijn de migratiestromen; in de Turkse vormings- en onderwijskampen wachten nog eens ruim twee miljoen mensen om naar het Europese “cadeau” af te zakken. Nog opgewekter mochten we worden van de boodschap dat “meer Europa” nodig is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van onze tijd: migratie, terrorisme en – natuurlijk – klimaatverandering. We zijn in goede handen, zoveel is zeker.

Tunnels en tol

We hadden het er vorige week al over, en sindsdien heeft het Brusselse tunnelverhaal zich alleen maar verdiept. De officiële doctrine van de Franstalige Brusselse potentaten is dat er in Brussel hoegenaamd niks aan de hand is, en als er wel iets aan de hand is, is het de schuld van de Vlamingen. Dat geldt net zo goed voor terrorismedreigingen als voor tunnels. Onze Vlaamse volksvertegenwoordigers voelden toch nattigheid. Karin Brouwers (CD&V) en Annick de Ridder (N-VA) zagen weinig heil in de Brusselse plannetjes om anderen te doen opdraaien voor het hoofdstedelijke wanbeleid. Veel onenigheid was daarover niet. Minister Weyts lichtte met enige trots het degelijke Vlaamse mobiliteits- en tunnelbeleid toe. In het overlegcomité tussen de regio’s was gebleken dat het tolheffingsidee niet meer dan “een denkpiste” was, maar het Vlaams-Brusselse overleg wordt voortgezet en Weyts gaf aan dat daar nog een en ander ter tafel ligt.

Omdat de ene tol de andere niet is, kwam aan bod het al lang gekoesterde idee om te komen tot een kilometerheffing voor personenwagens. Dat is nog niet aan de orde, maar het borrelt vaak genoeg op om ongerust te worden. Groen is verlekkerd op de gedachte, maar Chris Janssens (VB) huivert ervan. Veelzeggend is dat Ben Weyts het “rekeningrijden” voor personenwagens wel genegen is. Alles voor het algemeen mobiliteitsbelang, en zodra de weg geëffend is…

Grenzen

Om één of andere gekke reden staat het Schengenakkoord op de helling. Serieuze landen controleren tegenwoordig weer hun grenzen. Zo mag bijvoorbeeld wie vanuit West-Vlaanderen Frankrijk wil binnenrijden even aanschuiven. Dat is leuk voor nostalgici, maar Rik Daems (Open Vld) maakte zich toch zorgen over de economische gevolgen hiervan. Vlaanderen is inderdaad een exportgerichte open economie en (nog meer) belemmeringen van het wegvervoer hebben een prijskaartje. Antwoordend minister Bourgeois citeerde wat cijfers, een heel precieze berekening kan niet worden gemaakt, maar duidelijk is dat het allemaal behoorlijk wat centen kost. Axel Ronse (N-VA) pleitte voor een doortastendere aanpak op de Europese buitengrenzen die zo lek als een mandje zijn. Dat wat meer bewaken zou al veel interne “Schengen”-problemen oplossen. Tom van Grieken (VB) beaamde dat het niet goed zit met die buitengrenzen omdat onder meer de Grieken er met de pet naar gooien, maar had toch ook geen zin in “economische bangmakerij”. Britten en Ieren zitten niet in het sacrosancte Schengen en zien toch hun economie niet ten onder gaan. Om over na te denken.