2016-05_16_Ernstige bijwerkingenDat bijsluiters van geneesmiddelen meestal ellendig lang zijn en elke mogelijke bijwerking oplijsten, om toch maar nergens voor aansprakelijk te zijn, is allicht geen nieuws voor u. Recentelijk werden we door een aandachtige lezer gewezen op een wel heel bijzondere bijsluiter, die bij Ciproxine (500 mg), een antibioticum tegen bacteriële infectie. Die bijsluiter maakt melding van volgende mogelijk ernstige bijwerking:

“De eerste keer dat u Ciproxine inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciproxine erger worden. In zeldzame gevallen kan een depressie of psychose zich ontwikkelen tot zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen of een geslaagde zelfmoord. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciproxine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.”

U weet het dus, in geval van een geslaagde zelfmoord, onmiddellijk stoppen met het innemen van het geneesmiddel en uw arts raadplegen!