2016-05_01_Hoofdartikel (Medium)Sp.a-voorzitter John Crombez – economisch links en maatschappelijk flinks – deed een poging om zijn partij in de buurt te houden van de achterban die mort over de te lakse houding van de partij over migranten en asielzoekers. De progressieve vleugels van de partij gingen wapperen. Crombez werd vernederd.

De jonge voorzitter van de socialisten deed nochtans niet meer dan genuanceerd te betogen dat het voorstel van zijn Nederlandse collega Diederik Samsom (PvdA) het overwegen waard was.

Wat wil de Nederlandse regering precies? Op korte termijn ervoor zorgen dat het aantal vluchtelingen sterk daalt. Dat zei Mark Rutte in het Europees Parlement in Straatsburg bij de voorstelling van het Nederlandse voorzitterschap dat op 1 januari van start ging. De huidige aantallen zijn volgens Rutte niet houdbaar. Zelfs midden in de winter stromen dagelijks nog zo’n 2.000 vluchtelingen via Griekenland, Macedonië en Servië door naar Noordwest-Europa.

Europa sprak einde vorig jaar af met Turkije om de druk op de buitengrenzen te verlichten door de vluchtelingen daar te houden en een gecontroleerd aantal door te laten naar Europa. Een lelijke deal, gekoppeld aan miljarden en visa voor Turken, maar goed. In Griekenland moet Europa de buitengrenzen onder controle krijgen, en daar zouden hotspots komen, van waaruit een beperkt aantal echte vluchtelingen – Samsom sprak over maximum 250.000 per jaar – vervolgens (zonder bindende asielquota) als “gecontroleerde migratie” zouden worden gespreid over Europa, in een eerste fase in een tiental landen. De EU zou de kosten dragen.

Vluchtelingen die vanuit Turkije toch nog op de Griekse kusten aankomen, zouden volgens het plan van de Nederlanders vanaf maart of april al “binnen enkele dagen” per veerboot teruggestuurd worden naar Turkije, dat volgens Samsom snel de status ‘veilig land’ zou krijgen.

Sp.a-voorzitter John Crombez reageerde zondag in De Zevende Dag opvallend positief op het plan van Samsom zodra Turkije als “veilig land” wordt gezien en vond dat er in dat dossier sprake is van “enige verbetering” (asielprocedure mogelijk, onderwijs aan vluchtelingen…).

Pek en veren

Drukkingsgroepen zoals Amnesty International torpedeerden het Nederlandse vluchtelingenplan meteen als “immoreel”. Amnesty baseert haar repliek op “wetten en internationale verplichtingen”. De overweging dat in uitzonderlijke omstandigheden nood al eens wet kan breken, is voor hen pure horror.

De media werden gestalkt met overdrijvingen en politieke peptalk. Voor Karel de Gucht (Open Vld) kwam dat voorstel neer op “mensen de dood injagen”, quod non. Groen riep dat de sp.a de N-VA “rechts voorbij” wou steken. Ook in eigen kring roerden de progressieven zich meteen, via de jong-socialisten en kopstukken die hun kritiek ventileerden.

Op het partijbureau van maandag was het oorlog. Crombez werd met pek en veren wandelen gestuurd. Om dat allemaal eens ferm te komen uitleggen, werd de Gentse burgemeester Termont ingeschakeld. “Totaal onaanvaardbaar” en “een inschattingsfout” van Crombez, zei Termont.

Het manoeuvre was duidelijk. Op twee punten wilden de socialisten weer afstand nemen van de N-VA: vluchtelingen stuur je niet terug naar Turkije, want zoiets heet pushback. En een bovengrens bepalen voor vluchtelingen kan ook niet, want wat doe je dan met het “overtal”?

Pushbacks

Termont en vrienden vervuilden meteen de term “pushback”. “Dat is het terugduwen van vluchtelingen naar onveilige gebieden”, liet de sp.a na het partijbureau weten. Daarmee insinueerden ze zowat dat de N-VA daar wél voorstander zou van zijn. Dat is liegen.

Bart de Wever had het op zijn gastcollege in Gent (22 september) inderdaad over pushback, maar bedoelde daarmee “terugbrengen naar de buitengrens”. De VS, Spanje, Australië en andere landen doen dat ook. De Wever had het ook over de Dublin-regels, die stellen dat lidstaten vluchtelingen moeten terugsturen naar het land waar ze de EU zijn binnengekomen.

Voor de slechte verstaanders: op 15 oktober 2015 had Sander Loones, ondervoorzitter van de N-VA het over pushbacks “naar veilige havens in Turkije”. Ook Europa dacht op dat moment al aan zo’n scenario. Ook Europees Parlementslid Helga Stevens definieerde pushbacks als het actief terugbrengen van bootmigranten naar “veilige Turkse havens”.

Aantal

Ook het tweede punt van kritiek rammelt langs alle kanten. Termont had het uitvoerig over Samsoms bovengrens van 250.000 asielzoekers per jaar. Dat zou niet sporen met het “individueel recht” en het “internationaal recht”. Bruno Tobback had het over “terugschoppen naar het Kalifaat”. Ook dat is liegen. Zolang Turkije voor opvang zorgt, conform de deal met Europa, en akkoord gaat met een geleidelijke doorstroming naar Europa, is er weinig aan de hand.

Voor het overige speelde Termont vooral het brave paterke, met wat weinig zeggende peptalk over “de socialisten moeten staan voor warme opvang, mensen in miserie helpen”, of met hier en daar nog maar eens de van de pot gerukte vergelijking met oorlogsmigratie in Vlaanderen in de twee wereldoorlogen. De facto komt zo’n houding neer op open grenzen.

Dat laatste werd nog maar eens aangetoond in de puberale standpunten van jongsocialisten: “De retoriek van ‘vol is vol’ of ‘we kunnen het niet aan’ staat in schril contrast met ‘Wir schaffen das’. En net dat laatste is de boodschap die sp.a moet brengen”, lezen we in hun persbericht.

Termont koos het kamp van de loftsocialisten. Crombez weet meteen hoe zwaar hij weegt in de partij. Hij lijkt er voorlopig niet in te zullen slagen om de Vlaamse socialisten warm te maken voor een realistischer asiel- en migratiestandpunt dat opduikt bij almaar meer Europese socialistische partijen.

Gewone man

Benieuwd wat de gewone man daarvan denkt, natuurlijk. Een vorige week gepubliceerde opiniepeiling van VTM en Het Laatste Nieuws is duidelijk. Acht op de tien Belgen (81 procent) vindt dat de vluchtelingen in Europa en België onze manier van leven bedreigen. Ook de socialistische kiezers zijn het daar ruim mee eens (PS 75 procent en sp.a 72 procent). Bij Groen gaat het om 58 procent.

Zo blijft het asielverhaal van links miserabel, en vaak leugenachtig. Aantallen worden geminimaliseerd, zoals ook de kostprijs voor opvang, woning, werk, onderwijs, repatriëring, et cetera. Links zwijgt domweg over de accumulatie van asiel met migratie, over de volgmigratie, over het grote percentage economische vluchtelingen. Links zwijgt over de culturele vervreemding, het geweld (van een minderheid), de druk op onze cultuur, taal, economie, sociale voorzieningen, woningenmarkt, de (evidente) concentratie in onze steden, et cetera.

Links is spaarzaam met kritiek op het verpoten van mensen naar vreemde landen, een hobby van smerige mensensmokkelaars… Links heeft vooral geen alternatief. “Het is ronduit naïef om de vluchtelingen te blijven afdoen als een buitenkansje voor onze economie. Als onze huidige migranten al zo moeilijk aan werk raken, wat dan met de nieuwkomers?” (Het Laatste Nieuws), zoiets hoor je niet in progressieve kringen.

Genoeg

Liefst 96 procent van de door VTM ondervraagden vindt dat ons land “genoeg of te veel vluchtelingen” opvangt. Een signaal dat Termont duidelijk negeert. Van een volkse Gentenaar zou je verwachten dat hij ook wel inziet dat een democratie niet kan leven met onaantastbare wetten voor de eeuwigheid. Wat De Wever in zijn stad zei over de Conventie van Genève was niet gek. Het is “gek” omdat De Wever het zei.

De Vlaamse socialisten – opgejaagd door Groen – lijken zichzelf in de prak rijden. “Het is dom om het plan Samsom snel te verwerpen”, schreef Marc Elchardus in De Morgen. “Dit is helemaal geen pushback. Dat is een onnozele beschuldiging. Ik vind zelfs dat het plan nog niet ver genoeg gaat… Er zijn twee andere opties. De ene is de prikkeldraad, de andere is iedereen met open armen ontvangen… Is dat laatste dan links volgens u? Degenen die dat voorstaan noemen zich misschien links, maar ze werken uiterst rechts in de hand.”

Dromen over een Europese aanpak, gebaseerd op billijke spreiding, is geen oplossing. Het probleem is dat die vluchtelingen dat zelf niet willen. Ze weten wel waar de voorzieningen het best zijn.

Termont is God niet

Het zou wel eens kunnen dat Termont en co met hun progressieve kopstoot richting Crombez meer verliezen dan ze winnen. Termont is God niet… Applaus bij de pubers van de partij, dat wel. Applaus bij de redacties van De Morgen, De Wereld Morgen en Appache, of de VRT, dat wel. Applaus bij de vrienden in hun lofts, dat wel, maar stemmen tellen?

Termont, Tobback de Oudere, Tobback de Jongere… Ze blijven hangen in de spinnenwebben van het dogmatische socialisme. Exit Termont in 2018, best mogelijk. Ook exit sp.a?

‘t Pallieterke