2016-06_13_Boek Keulen (Medium)Keulen, of het taboe van de dictatuur van poco doorbroken

Hoelang kan een doofpot standhouden in een wereld vol mobiele telefoons en internet? In het geval van de massale aanrandingen op meisjes en vrouwen door migranten, asielzoekers en gelukszoekers in Keulen duurde het een paar dagen. Toen sijpelde het nieuws toch door. Via de sociale media werden berichten doorgegeven, en op den duur massaal verspreid, zodat een patroon zichtbaar werd.

Bij de politie werden aangiftes gedaan. Inmiddels zijn het er meer dan duizend en dat alleen in Keulen. De Duitse media, nog politiek correcter (poco) dan elders, negeerde het schandaal eerst. Politici, politiechefs en buurtwerkers beweerden nog dagen na de feiten dat alles rustig verlopen was tijdens oud en nieuw op het Domplein. Toen er geen houden meer aan was, beweerde men dat er inderdaad enkele migranten bij betrokken waren, maar dan niet de ‘onze’, maar buitenlandse migranten. Plots was er geen houden meer aan. De poco-media (de grote kranten en tv-zenders), ook wel ‘Lügenpresse’ genoemd, konden het schandaal niet langer negeren. Dankzij de sociale media en een resem getuigenissen en berichten van personen (ook van politieagenten) kwam het crapuleuze en beestige gedrag van de mannelijke migranten in het centrum van Keulen in het volle daglicht te staan. Onder hen bevonden zich heel wat zogenaamde oorlogsvluchtelingen uit Syrië en Irak. Veelal deserteurs die te laf zijn om tegen IS te vechten, of die met deze terroristen sympathiseren. De eerste koppen rolden.

Westerse waarden

Uitgeverij Aspekt brengt met “Keulen: kalifaat light en de fallout van een conflict” – volgens de Taalunie is het fall-out – het eerste boek uit in de Nederlandstalige wereld dat zich met de aangrijpende gebeurtenissen in de Domstad uiteenzet. Het boek bevat zeventien bijdragen die zich allemaal ofwel met Keulen ofwel met de toenemende overlast van gelukzoekers bezighoudt. Daarnaast staan in het boek enkele aangrijpende foto’s en fragmenten uit het uitgelekte politierapport van Keulen. Het spreekt voor zich dat we dit boek ten zeerste aan onze lezers aanbevelen. Hier krijgt u informatie die u niet in uw krant zult vinden. Na lezing zult u ook begrijpen waarom zoveel autochtonen schrik hebben voor de toekomst.

Eén van de sterkere bijdragen in het boek is deze van Emerson Vermaat. Hij gaat nader in op de “uiterst agressieve en gewelddadige jongemannen met een islamitische achtergrond”. Keulen, Hamburg, Bielefeld, Stuttgart… waren geen begin maar een zoveelste schakel in een gewelddadige reeks van aanrandingen van Europese vrouwen. Alles begon in 2014 in Stockholm, daarna volgde Helsinki. Door het jarenlange misdadige zwijgen van de poco-media komen we pas nu te weten wat er ginds gebeurde, aldus Vermaat. “Al decennia lukte het niet met de integratie van migranten. Achter het debacle ging de mislukte culturele integratie schuil. De schotelantennewijken hebben inmiddels hun eigen agenda”.

Machteloos

Met haar idiote uitspraken als “Wir schaffen das” en “Der Islam gehört zu Deutschland”, krijgt Merkel thans de rekening gepresenteerd. Derk Jan Eppink ergert zich aan de Duitse bondskanselier, die zich thans als een ramp voor de Europese Unie manifesteert. Door haar gul ‘willkommen’-beleid blijkt de EU volledig machteloos tegenover de migrantenproblematiek, die volgens hem enkel maar zal toenemen. Enkel wanneer Duitsland een ‘normaal’ land zal worden en komaf maakt met zijn eeuwig schuldgevoel, is volgens Eppink beterschap mogelijk. Het is inmiddels een vaststaand gegeven: hoe meer migranten, hoe meer de criminaliteit toeneemt.

Auteurs als Perry Pierik, Robert Lemm, Anneke van Dok en Wim Couwenberg zetten de gemiste kansen op een rijtje. Decennialang hebben politici in West-Europa het probleem bewust genegeerd en het steeds maar voor hen uit geschoven. Nu is de etterbuil gebarsten en komen de maatregelen te laat. Wat ertegen ondernomen wordt, is onvoldoende, ondeskundig en te slap. De EU is volkomen machteloos. Onze westerse waarden zullen ernstig ontwricht worden.

Twee Vlamingen

Twee Vlamingen verleenden hun medewerking aan deze opzienbarende bundel. De vooralsnog in Frankrijk wonende Luc Pauwels bekijkt de migrantensituatie bij onze zuiderburen. “Niets is hier wat ze zeggen dat het is”, stelt hij. Uiteraard vrezen de Franse politici de dag dat er bij hen feiten zouden kunnen gebeuren als in Keulen en in andere Duitse steden, maar “dan stel je echter vast dat de bezorgdheid van de commentatoren niet in de eerste plaats naar de waardigheid en de fysieke integriteit van vrouwen uitgaat, maar naar de gevreesde mogelijke electorale winst voor het Front national van Marine le Pen”.

De andere ‘Vlaamse’ medewerking is van de hand van onze redactionele islamspecialist Koenraad Elst. Hij gaat na waar de oorsprong ligt van de islamitische minachting tegenover vrouwen, en ook tegenover de “heidense” beschaving. “Hol optimisme is hier misplaatst, maar het zou kunnen dat deze gebeurtenis een omwenteling inluidt.” Uitgebreid aandacht schenkt hij aan de bestialiteiten tegenover vrouwen op het roemruchte Tahrirplein in Caïro. Een uitvoerige en openbarende januarikroniek (door Annabel Junge) rondt het boek af.

We sluiten onze recensie af met volgende uitspraak van de voorzitter van de Duitse moslimraad na de gebeurtenissen van Keulen: “Massale aanvallen waag ik te betwijfelen. Eerlijk gezegd, massale verkrachtingen of aanrandingen in islamitische landen, dat zijn werkelijk fabeltjes.”

Pieter Jan Verstraete

Perry Pierik (red.), “Keulen: kalifaat light en de fallout van een conflict”, Soesterberg, uitg. Aspekt, 2016. Ill., 302 blz. gen., 14,95 euro. ISBN 978 94 6153 940 3

Het boek is HIER te koop via de webwinkel van ’t Pallieterke of telefonisch tijdens kantooruren. Verzendingskosten 6 euro (binnenland)