Wat hebben Jos Mertens (1924) en Julien Librecht (1936) gemeen? Beide heren van hoge leeftijd, hebben ze een hart voor de Vlaamse cultuur. Jos Mertens kennen we als organist, pianist en componist. Hij schreef onder meer het Dilbeeks Volkslied en zijn compositie “Het Avondliedje’’ maakte een wereldtournee.

Mertens componeerde tal van solowerken voor piano en orgel, een klarinettenkwartet, werk voor een strijkerensemble (Song of Memory) en talrijke liederen (volks- en heimatliederen, stap- en liefdesliederen, enz.) waarbij hij de traditie van Emiel Hullebroeck, Jef Tinel, Renaat Veremans en Armand Preud’homme voortzette.

Julien Librecht werkte dertig jaar in het Vlaams onderwijs, na pedagogische en journalistieke studies. Nadien werd hij Vlaams volksvertegenwoordiger (van 1999 tot 2004, voor het Vlaams Blok) en was hij lid van de Interparlementaire Commissie De Nederlandse Taalunie Brussel – Den Haag. Intussen werkte hij – ook onder de naam Julian Peter Librecht – aan een omvangrijk literair oeuvre dat alle dimensies van de literatuur bestrijkt. Zijn werk werd meermaals bekroond, onder meer driemaal met de Letterkundige Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Naast dat creatieve werk was hij ook bezieler van letterkundige uitgaven en manifestaties, moderator op vele literaire academische zittingen, kunstcriticus in het literaire tijdschrift ‘Nieuwe Stemmen’, jurylid bij ontelbare officiële examens en voordrachtwedstrijden, veelgevraagde redenaar op diverse festiviteiten, tekstdichter bij de opening van het Aalsterse Cultuurcentrum ‘De Werf’ op 5 maart 1988, tekstdichter van vele liederen, librettist, voorzitter en bezieler van de Marnixring Iwein van Aalst…

Aanstaande zondag 28 februari wordt het werk “Kringen van Tijd”, gecomponeerd door Jos Mertens, en met Julien Librecht als librettist, opgevoerd in Gent. Het is een cantate voor sopraan en bariton solo, gemengd koor, piano, recitant en kamerorkest.

De kring is één van de meest mysterieuze symbolen op aarde. Het kenmerk is zijn oneindigheid.

Eens aangevat, voert hij steeds weer terug naar zijn uitgangspunt en begint er een nieuwe kringloop, die het ganse heelal en alle leven op aarde beheerst. Deze cantate geeft lyrisch gestalte aan de Kringloop van het leven, één en al in harmonie met de grootsheid van de natuur. Jeugd, volwassenheid, levensherfst en ouderdom vinden een universele belichaming in de lente, zomer, herfst en winter. Elk seizoen – symbool voor een levensfase – vangt aan met een sfeerscheppende ouverture en wordt bovendien in verbale, vocale en instrumentale expressie beschreven. De uitvoerders zijn Emma Posman (sopraan), Paul Claus (bariton), het Gents Opera- en Belcantokoor Liane Soudan en het Prisma Kamerorkest. De algemene leiding berust bij Herman Streulens.

Plaats van het gebeuren: Minardschouwburg (Walpoortstraat 15) in Gent, nu zondag om 15 uur.  Kaarten aan de kassa: 25 euro.

Aanbevolen!

Karl van Camp