Christian van Eyken

Pallieterke,

Het is intussen toch voor iedereen duidelijk dat de zaak-Van Eyken ook een communautaire zaak geworden is. De Franstaligen pikken het niet dat het Vlaams Parlement één van hen zo maar zijn onschendbaarheid kan afpakken. Daarom zorgt Luc Hennart (PS) ervoor dat zijn aanhouding niet kan doorgaan, zogezegd door een vergetelheid van de onderzoeksrechter. Bovendien is hij het die een chauffeur als griffier laat optreden. Als dat geen goed beheer is van zijn rechtbank! Jammer dat dit niet in de Vlaamse pers mag komen.

Jos Arren – Mortsel


Minderheden

Pallieterke,

“Geen dovere dove dan die die niet wil luisteren”, zeggen ze in de taal van Véronique Caprasse. Hoe vaak dient het nog herhaald te worden dat Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België geen “minderheden” op hun grondgebied herbergen. Brussel daarentegen is een conglomeraat van minderheden: Turken, Arabieren, Berbers, Belgofonen en Vlamingen. Tot vervelens toe hebben onder anderen Geert Bourgeois en Marino Keulen herhaald dat Vlaanderen, c.q. België het bestaan van minderheden zal erkennen de dag dat Frankrijk dat doet, en dat grote voorbeeld voor Caprasse is ook een conglomeraat van minderheden, waarvan geen enkele door de unitaire République wordt erkend. Marino Keulen en zijn voorgangers waren nog zo vriendelijk de controleurs van Straatsburg en Luxemburg te ontvangen (in het Frans?), wat trouwens een vergissing was. Die controleurs waren, toevallig of niet, tweederangsburgers in hun eigen land: Roemenen, Graubunders (in Zwitserland) en Bretoenen (in Frankrijk). Marino Keulen en zijn advocaat, Fons Borginon, hebben alles goedgemaakt door te procederen (en te winnen) voor de Europese rechtbanken en, zeer belangrijk, in de Engelse taal. Een mens met gezond verstand dacht toen dat het circus rond de minderheden afgelopen was. Jacques Chirac heeft immers altijd geweigerd de Europese taalinquisiteurs te ontvangen. Vlaanderen was te beleefd en dat loont niet. Geert Bourgeois heeft, telkens men hem de vraag stelde, unisono geantwoord dat Vlaanderen, c.q. België, het bestaan van minderheden zal erkennen zodra Frankrijk dat zal doen, d.w.z. met sint-juttemis, of wanneer de vlinders hooi beginnen te eten. Caprasse doet haar partij (of tenminste zijn oude naam), alle eer aan, le Front des Fanatiques Farfelus.

Naam en adres bekend bij de redactie


Europese islam

Pallieterke,

Briefschrijvers kritiseren terecht Lieven Boeve, woordvoerder van een instituut. Op alle niveaus, ook bij katholieken, kruipt men voor de islam; men pampert, fleemt en bevoorrecht. Het fenomeen groeit dusdanig dat een neologisme ontstond, de dhimmitude, het  onderwerpen. Zo verzaakte ook Europa aan de eigen culturele wortels te Lissabon.

De Europese executieve werkt nu mee aan de ‘Europese islam’. Dat verdoezelt het afwijzen door de islam van de universele mensenrechten. Die worden weggedrukt door de logica van hun wereldhegemonie. De islam noemt het mislukken van ‘Al-Andaluz’ een ramp voor Europa omdat het daardoor toen zijn islamisering misliep. Nu komt daar dus verandering in?

W. Vyncke – Leuven


Belgische Justitie, het faillissement

Pallieterke,

Onlangs werd een deel van de top van de dienst “Regie en Gebouwen”, een dienst binnen Justitie, veroordeeld wegens frauduleuze praktijken, lees persoonlijk voordeel, met medewerking van aannemers van buitenaf. Deze dienst der gebouwen voorziet tevens in alle bestellingen betreffende bureelbenodigdheden allerhande binnen alle rechtbanken te Vlaanderen. Slechts tweemaal per jaar (maart en september), kon er bij deze dienst het nodige aangevraagd worden. Dit wegens intern budget- en materiaaltekort. Gevolg: personeelsleden binnen de rechtbanken moesten steevast eindejaar hun eigen toiletpapier meebrengen en jaarlijks bedelen voor kopieerpapier bij andere rechtbanken in de hoop dat die zélf voldoende in voorraad hadden… Persoonlijk ben ik met hulp van collega’s bij een privéfirma te Turnhout, gratis paletten gaan opvragen en heb die met mijn eigen wagen vervoerd ter archivering van dossiers naar de Rijksarchieven. Er was geen budget voor paletten… Verder werden jaarlijks de wedden over de maand december pas uitbetaald; de vijfde kalenderdag van het daaropvolgende jaar (januari). Dit gaf dan een beter beeld naar het ministerie toe over het afgelopen jaarbudget. Inmiddels draaide de verwarming op volle toeren in het gigantische lége Justitiegebouw aan de Amerikalei te Antwerpen, want in renovatie en nog steeds; met een aantal kapotte ramen die moesten vervangen worden, en bleven gedurende eveneens een tiental jaar een groot aantal telefoonlijnen aangesloten op het net, waarvoor nog steeds maandelijks abonnementsgeld wordt betaald… De ex-griffier van de rechtbank van koophandel te Mechelen anderzijds, stond met het schaamrood op de kaken. De fonteinen binnen het vroegere paleis van Maria van Bourgondië, zijnde de rechtbank; konden niet hersteld worden, want… geen enkele aannemer die zich nog wilde wagen aan wanbetaling vanuit deze Regie der Gebouwen te Brussel. Als kleine man worden u en ik nochtans gedagvaard inzake wanbetaling. Justitie gaat echter vrijuit. Ook te vergelijken met de gerechtelijke experts die al jaren wachten op hun ereloon. Belgische schande.

Eddy van de Sompel – Sint-Niklaas


Gerechtigheid

Pallieterke,

De ganse verslaggeving in HLN toont aan in hoeverre “justitie” met politiek is verstrengeld. Is dat de rechtsstaat die wij willen? Door de politiek vooruitgeschoven kandidaten worden benoemd. De rest kan men zich erbij indenken… Dus de rechtsstaat van de politieke partijen. Hoever of hoe kortbij is de grens met de totalitaire staat?

Bovendien zijn er creaturen zoals mr. Hennart (duidelijk van PS-signatuur) die nog eens extra in de verf zetten hoe politiek justitie wel is gebonden. Ik vraag mij af wat het vervolg gaat zijn. Neem nu de affaire met de voorzitster van het Brussels assisenhof, die “overvallen” is. Misschien was zij gewoon “zat” en viel ze letterlijk en figuurlijk op haar neus. Dat kan gebeuren, nietwaar? Onderzoeksrechters die zogezegd vergeten hun handtekening te zetten… Kortom, justitie bestaat alleen voor de kleine garnalen die toch niets in de pap te brokken hebben. Zou Trump wel degelijk een idioot zijn waar hij Brussel een “hellegat” noemt? Ik vraag het mij af. Natuurlijk kan een mens zoals Arno het wel weten. Oostende is altijd een verlengstuk van Brussel geweest! Misschien aan Arno nog eens de vraag stellen als hij nuchter is.

Erwin de Mulder – Geraardsbergen


Nieuw masterplan onderwijs?

Pallieterke,

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse regering, na meer dan 20 uur, een zogenaamd Masterplan goed, waardoor eindelijk de hervorming van het Secundair Onderwijs geregeld werd. Aan die goedkeuring ging jarenlang vele uren besprekingen, onderhandelingen en hervormingsprojecten vooraf. Wat blijkt nu? De directeur-generaal Lieven Boeve van het katholiek onderwijs wil meer vrijheid, meer autonomie voor zijn scholen. Ze moeten een eigen profiel kunnen ontwikkelen en hij pleit voor minder eindtermen. Wat de keuze van de leervakken betreft, zou men dit beter door de school zelf laten uitzoeken. Iedere school doet er haar goesting mee. Dat is dan heel dikwijls, wat voor de school het meeste leerlingen oplevert.

Gaat nu alles opnieuw in vraag gesteld worden en zal de Vlaamse regering, met haar “onderwijsdeskundigen”, het huiswerk moeten herdoen? Het traditioneel onderwijs van de jaren zeventig werd door de herhaalde onderwijshervormingen nooit verbeterd. Die schoolstructuur was destijds duidelijk, wat van de huidige zeker niet kan gezegd worden. De grootste onderwijsblunder kwam in 1989, toen minister Coens de eenheidsstructuur tevoorschijn toverde. Dit omdat in het katholiek onderwijs een broederstrijd ontstond tussen de type 1-scholen (Vernieuwd Secundair Onderwijs) en de type 2-scholen (traditioneel onderwijs). Het gemeenschapsonderwijs, met alleen het onderwijstype VSO, móést toen mee naar de “eenheidsstructuur” overstappen.

Wie begrijpt er nog iets van? Zeker de meeste ouders en leerlingen niet. Het is een enorm geluk voor de kinderen dat de meeste leerkrachten verstandige mensen zijn. Ze blijven zo goed mogelijk lesgeven en trachten om te gaan met de aberraties die in het onderwijs worden gegooid. En de politici, met hun zogenaamde onderwijsdeskundigen, die kibbelen maar verder. Hun herstructureringsdrift in het secundair onderwijs kent nog geen rust. Het wordt nog slechter en slechter.

Michel Albrechts – Maaseik


Integratie

Pallieterke,

“Integratie, integratie, integratie…” dat waren op 27 januari in het nieuws van 13 uur op de VTM de woorden van Theo Francken. Dit was zoveel als een noodkreet. Het lijkt er sterk op dat dit voor de Staatssecretaris als het ware de laatste reddingsboei is om de asielcrisis alsnog in goede banen te leiden.

Waarschijnlijk zou hij liever die stroom ‘vluchtelingen’ kordater aanpakken en verhinderen dat de nieuwkomers – voor het grootste deel gelukszoekers – voet op Belgische of Europese bodem zetten. Maar Theo Francken zit in een Belgisch en Europees keurslijf en is met handen en voeten gebonden aan internationale en Europese regeltjes. Dat maakt hem vleugellam. Dus blijven ‘vluchtelingen’ massaal België binnenkomen. Vandaar zijn noodkreet… al beseft hij waarschijnlijk zeer goed dat elke poging tot integratie van die mensen zal neerkomen op vechten tegen de bierkaai. De meesten onder hen kunnen of willen niet integreren.

Hoog tijd om uit een ander vaatje te tappen en desnoods alle internationale en Europese regeltjes naast zich neer te leggen en ter bescherming van de eigen bevolking doen wat de Oost-Europese landen doen en ook almaar meer West-Europese landen aan het doen zijn, met name: potentiële migranten afschrikken en de grenzen (Europese en/of nationale) sluiten. Zolang de oorlog in Syrië en Irak duurt, is dit de enige manier om de stroom ‘vluchtelingen’ te laten opdrogen en onze landen te redden van de ondergang.

Willy van der Meulen – Ternat


Overbevolking

Pallieterke,

Aansluitend op de niet te stoppen (zie Eurocommissaris Timmermans op 26/01/2016) immigratiestroom in Europa nam ik na veertig jaar weer het boek “Stirbt unser blauer Planet” (H. Haber – Rowohlt 1975) ter hand. Het boek begint met een verwijzing naar A. Huxley’s “Brave new world revisited” met als hoofdzin: “Onopgelost zal het probleem (der overbevolking) al onze andere problemen onoplosbaar maken”. Huxley was een uitermate hoogstaand wetenschapper, H. Haber trouwens ook.

Citaat: “… ist es doch leicht einzusehen, dass es so… nicht weiter gehen kann. Man hat oefters die Erde mit einem Raumschiff verglichen, das mit einer Besatzung von knapp vier Milliarden (1973, nvdr) Menschen durch das Weltall kreuzt. Wie bei jedem Raumschiff mit beschraenkten Vorraeten muss man haushalten. Ein etwas mehr altmodisches Verkehrsmittel ist vielleicht ein besseres Beispiel. Die Menschheit mit ihrem Planeten gleicht einem Luxusdampfer. Die Industrienationen mit ihren gewaltigen Anspruechen an die Natur – und Energieschaetzen unserer Erde gleichen den Passagieren der 1. Klasse, die von den armen Nationen der Entwicklungslaender bedient werden. Bald aber wird aus diesem Luxusdampfer ein Rettungsboot das mit Menschen so ueberfuellt ist, dass es jederzeit zu sinken droht. Gleichzeitig werden Verpflegung und Trinkwasser knapp. Heute schon (1973 nvdr) beginnen die Unterschiede zwischen Passagieren der 1. Klasse und der Besatzung zu verwischen.”

In 1973, bij het schrijven van zijn boek (4,5 Milliard Menschen), voorspelde H. Haber de bevolkingstoename voor 2010 op 7 miljard. Blijkbaar heeft hij zich niet vergist. Daarop voortbouwend voorspelt hij voor 2100 een wereldbevolking van ongeveer 14 miljard. Dit probleem is onoplosbaar, politiek al allerminst. Wat de (nabije) toekomst voor de mensheid inhoudt, toont dit aangrijpend boek dat, niettegenstaande veertig jaar oud, erg actueel is (zie “Le camp des Saints”, 1973).

W. Mannaerts – Lier


Iran

Pallieterke,

Terwijl in België inburgeringscursus wordt gegeven voor moslim-asielzoekers (westerse levenswijze, waarden en cultuur) worden in Rome en in Vaticaanstad de beelden uit de renaissanceperiode afgedekt bij het bezoek van president Hassan Rouhani van Iran. Iran waar vrouwenrechten en holebirechten onbestaande zijn. Is dit naïviteit, of “business” zoals gewoonlijk

C. Vossen – Brecht