Ons land doet reeds een zeer grote inspanning bij de opvang van de vluchtelingenstroom in Europa (zie ’t Pallieterke van 28/01/2016 / Opvangpartners rekenen zich rijk aan asielcrisis). Maar België is ook een zeer gulle financier van hulp voor de getroffen landen, zoals Irak en Syrië. Het gaat om diverse honderden miljoenen euro’s op drie jaar tijd. Maar zelfs dat is volgens sommigen nog niet genoeg.

Syrië en Irak

Volgens parlementslid Georges Dallemagne (cdH) hebben de Syrische en Iraakse mensen ‘meer dan ooit humanitaire hulp nodig in eigen land en in de over de regio verspreide vluchtelingenkampen (in Libanon, Jordanië en Turkije)’. De jongste maanden is de situatie van de vluchtelingen er volgens hem in vele gevallen op achteruitgegaan en er zijn nog vluchtelingen bijgekomen. De internationale organisaties en de ngo’s kunnen de situatie volgens Dallemagne almaar moeilijker het hoofd bieden. Dus is er nog meer (Belgisch) geld nodig.

Internationale inspanningen

België neemt al deel aan de internationale inspanningen en verstrekt in dat verband hulp in diverse vormen en via verschillende kanalen, vaak onder de koepel van de Verenigde Naties.

Volgens vicepremier De Croo, bevoegd voor deze materie, heeft België zelfs ‘een leidende rol’ gespeeld sinds het begin van de Syrische crisis op humanitair gebied, hetzij in Syrië of in de buurlanden. Zo hebben we tot dusver vele tientallen miljoenen euro humanitaire hulp gefinancierd sinds het begin van de Syrische crisis. Deze fondsen werden zowel toegekend aan multilaterale organisaties als aan lokale en internationale ngo’s.

2016-07_13_Debels (Miljoenenstroom) (Medium)

Zinvol?

Bovendien moet de onvermijdelijke vraag gesteld worden of die vele tientallen miljoenen euro’s wel zinvol besteed worden. Het antwoord kennen we niet.

Het is immers nagenoeg onmogelijk om na te gaan of al deze geldstromen wel efficiënt en effectief ingezet worden.

Nog meer geld

Niettegenstaande de internationale hulp die al is toegewezen aan deze crisis, moet men volgens sommigen erkennen dat de situatie op de grond dramatisch is en dat de fondsen, die vereist zijn om daaraan het hoofd te bieden, nog steeds onvoldoende zijn. De Croo in De Kamer: ‘Bijgevolg heb ik, daarin gevolgd door een aantal andere lidstaten van de EU, in het begin van september (2015) een oproep gedaan aan de Europese Commissie om op korte termijn extra noodhulp te deblokkeren voor vluchtelingen in de regio Syria-Irak (sic).’ Gelijktijdig heeft De Croo beslist nog eens 30 miljoen euro extra Belgische humanitaire hulp toe te wijzen voor de financiering van humanitaire organisaties die actief zijn in deze crisis.

Unicef

Laten we enkele projecten van die organisaties bekijken. Het humanitaire fonds van Unicef voor Syrië kreeg van ons land 10 miljoen euro. Het ‘United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East’ (UNRWA) kreeg voor activiteiten voor Palestijnse vluchtelingen in Syrië en in de regio anderhalf miljoen euro.

Oxfam

Oxfam kreeg 752.148 euro, voor mensen die zijn getroffen door de Syrische crisis in Jordanië, meer in het bijzonder de geregistreerde en ongeregistreerde Syrische vluchtelingen in de ontvangstgemeenschappen of in het Za’atri-kamp en in de lokale gemeenschappen van het gastland.

Caritas

Er was ook 533.750 euro voor de activiteiten van Caritas ten gunste van de kwetsbare bevolking die is getroffen door de Syrische crisis. Het gaat om Syrische en Palestijnse vluchtelingen en lokale gastgemeenschappen in de provincies van Beiroet en in het zuiden van Libanon.

Rode Kruis België

Er was een humanitair project van het Rode Kruis België in Libanon (Food Security for Syrian refugees in Lebanon) van 844.288 euro.

Een humanitair project van Handicap International in Syrië (Assistance aux personnes blessées) kreeg 800.000 euro. Een humanitair project van Rode Kruis Vlaanderen in Syrië (Hygiene relief for the victims of the conflict in Syria and logistics support to Syrian Arab Red Crescent) ontving 1.019.077 euro.

2016

Ook voor dit jaar zijn er opnieuw tientallen miljoenen euro’s voorzien voor de Syrische crisis. Dit jaar is concreet al 26.875.000 euro voorzien voor het ‘Emergency Response Funds related to the Syria Crisis’. Het budget voor humanitaire hulp bedraagt daarbovenop nog eens 18.625.000 euro. En de ‘Core contribution’ (kernbijdrage van ons land) voor organisaties zoals Unicef neemt al 20 miljoen euro in beslag. Deze bedragen zijn voorlopig. In de loop van het jaar kan er extra geld voorzien worden.

Totaal

Als we alle gekende elementen samenbrengen, zien we dat over de jaren 2014, 2015 en 2016 ruim 300 miljoen euro uitgegeven is aan de gevolgen van de Syrische crisis. Aangezien de exacte bedragen voor dit jaar nog niet gekend zijn, zal het eindbedrag nog oplopen. Voor Syrië zelf gaat het over een bedrag van 83.774.263 euro. Naar Irak gaat 6.450.000 euro. De globale humanitaire fondsen krijgen een toelage van 108.900.000 euro. En de ‘Core contributions’ happen 116.410.000 euro uit het budget. In totaal gaat het om 315.534.263 euro over 3 jaar.

Besluit

De gevolgen van de Syrische crisis zijn het meest zichtbaar in ons land. De miljoenenstroom Belgische euro’s naar Syrië en buurlanden is veel minder zichtbaar. Vaak gaat het om financiering van internationale initiatieven onder de koepel van de Verenigde Naties. Maar de kasstromen zijn even reëel als de financiering van de vluchtelingenstroom in ons land. Eén zaak is zeker: van egoïsme kan de Belgische bevolking niet beschuldigd worden. Hij doet meer voor de Syrische bevolking dan hij zelf beseft.

Thierry Debels