Nucleair terrorisme: de ultieme vrees

Het had gerust wereldnieuws mogen zijn. Deze week lekte uit dat politieagenten in december bij huiszoekingen bij jihadisten in België iets vreemds hadden gevonden: een video met dagenlange, schijnbaar saaie filmbeelden van een privéwoning. Aan de hand van een voorbijrijdende

Read More

Echo’s uit de Koepelzaal

Radicalisering Zoals bekend gaat de Vlaamse overheid de “radicalisering” te lijf met onder meer een “opvoedingslijn”. Een initiatief waar vele betrokkenen ongeduldig op zaten te wachten. Het ding is gelanceerd, en Ward Kennes (CD&V) wilde weten hoe de minister dat

Read More

Dwars door Vlaanderen

Van godsdienst vergist Abderrahim Lahlali, notoire advocaat van het allochtone ouderclubje dat Blokkendoosjuf Magalie van kindermisbruik beschuldigde, liet weten dat het clubje niet in Cassatie gaat tegen de beslissing van de KBI om die juf buiten vervolging te stellen. Waarom

Read More

Genadesteek van milQuet

Even hing de toekomst van het bekende Theater Toone aan een zijden draadje. Waar voorgangers een negatief advies van de subsidiërende administratie steevast naast zich neerlegden, bleek ‘Madame Non’ precies het omgekeerde te doen. Na veel tamtam lijkt ze dan

Read More

Schauvliege gooit nota Noordrand NIET in de prullenmand

Vorige woensdag ondervroegen de Vlaamse parlementsleden Stefaan Sintobin (VB) en Lieve Maes (N-VA) minister Schauvliege van Ruimtelijke Ordening over het TOP Noordrand. Uit het antwoord bleek duidelijk dat de CD&V-minister ook dit dossier niet goed beheerst en niet de moed

Read More

Protestants Nederland

Nederland was voor veel Vlamingen lange tijd het land van de protestanten. Wat is daar van overgebleven? De scriba Neem me niet kwalijk, lezer, dat ik eventjes niet over de asielmisère (Nederland kent geen “miserie”) schrijf, want dit verhaal wordt

Read More

In Gent is alles veilig

Drie gebeurtenissen van de voorbije drie weken tonen hoe groot het verschil is tussen de realiteit in Gent en wat politie en burgemeester daarover vertellen. Het lijken wel twee verschillende werelden. Drie kotstudenten werden in de nacht van woensdag 27

Read More

Joëlle Milquet is nog niet weg

Het gerecht vermoedt dat Franstalig minister van Onderwijs en cdH-kopstuk Joëlle Milquet in 2014 kabinetsmedewerkers heeft aangeworven om voor haar campagne te voeren. Dat mag niet. Volgens sommige waarnemers is het politieke einde van ‘Madame Non’ nabij. Maar de partij

Read More

Buitenlands spervuur

Hillary op heterdaad betrapt De Iraanse blogger en dissident Seid Hassan Daioleslam voert vanuit de VS oppositie tegen de tirannie van de ayatollahs. In Iran zelf zou dat zelfmoord zijn, maar zelfs in een westers land is daar nog altijd

Read More

Amerikaans isolationisme heeft grote gevolgen

IS niet de oorzaak van het probleem, wel hét symptoom dat aantoont dat in het Midden-Oosten heel wat dingen grondig fout zitten. Net op dit laatste de focus leggen, is onontbeerlijk om die griezels succesvol te bestrijden. Verschillende onderzoekers hebben

Read More