2016-05_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)Allergie

Het werd donderdag nog eens een late zitting. Uit de stemmingen bleek dat liefst 22 parlementsleden niet op hun job aanwezig waren, want het maximum aantal stemmen bedroeg 128 van de normale 150. Naar verluidt zijn er praatbarakkers die lijden aan een acuut opkomende allergie voor late zittingen en enkel maar korte namiddagzittingen aankunnen. Mocht men hun hongerloontje berekenen à rato van de duur van hun aanwezigheid op zittingen en commissies, dan staat het in de sterren geschreven dat die allergie snel zou verdwijnen… Er zijn er zelfs die zich officieel ziek melden, maar dan elders wel blakend van gezondheid in de kijker lopen. Ja, de wonderbaarlijke, maar eerder selectieve genezingen bestaan nog! Sommige fluweelzitters zijn ter zake echt begenadigd.

Ongemakkelijk

Uit een rapport blijkt dat de Staatsveiligheid al in 2012 ervan op de hoogte was dat moslimextremisten in Molenbeek gruwelijke plannen aan het smeden waren, die onder meer tot de bloedige terreuraanslagen in Parijs geleid hebben. Schuldig verzuim, menen velen. Vreemd dat alleen Barbara Pas van het VB in de Kamer de minister daarover aansprak, en zich afvroeg hoe zoiets kan, hoe zoiets kan blijven liggen zonder dat er veel mee gedaan wordt en – vooral – wie daarvoor verantwoordelijk is. Zij diende dan ook prompt een voorstel in tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie… Wedden dat het voorstel wordt weggestemd, niet alleen omdat het van het VB komt, maar ook omdat zoiets heel ongemakkelijk voor de beleidspartijen zou kunnen worden?!

Weggemaaid

Barbara Pas wordt een lastige tante in de ogen van de landsbestuurders. Vorige week kwam ze voor de pinnen met een vervelende vraag aan staatssecretaris Elke Sleurs van N-VA over de ‘usurperende bevoegdheden’. Dat zijn de bevoegdheden die feitelijk tot de deelstaten behoren maar waarvoor de federale overheid nog altijd uitgaven doet: federaal gefinancierde deelstaatbevoegdheden. Elke Sleurs heeft nog een pakket van dergelijke bevoegdheden in handen. Op de vraag hoe en wanneer die bevoegdheden zullen overgedragen worden aan de deelstaten, kwam Elke Sleurs kurkdroog meedelen dat ze geen initiatieven zal nemen en zich zal houden aan de communautaire stilstand. Van een overdracht is absoluut geen sprake. Vreemd… Was ook haar partij daar geen voorstander van? Barbara Pas diende een motie van aanbeveling in om de regering aan te porren er werk van te gaan maken. Die motie werd echter weggemaaid door een eenvoudige motie om over te gaan tot de orde van de dag, van… N-VA’er Bert Wollants. Begrijpe wie kan. Gingen ze bij N-VA net niet opnieuw meer doen op het communautaire vlak? Hallo, Hendrik Vuye en Veerle Wouters? Dit had een geweldige aanzet kunnen geweest zijn.

Geen Vlaams geld!

Naar aanleiding van de tunnelperikelen in Brussel mocht professor Vuye al een eerste keer communautair uit de hoek komen. Hij kwam schetsen dat Brussel al flink wat miljoenen toegestopt heeft gekregen om zijn hoofdstedelijke functie te vervullen. Door de zesde staatshervorming kreeg Brussel nog een half miljard meer, waarvan 135 miljoen op jaarbasis voor mobiliteit. Allemaal zonder succes. Goed bestuur in Brussel lijkt niet te lukken. Nu in de Leopold II-tunnel stenen naar beneden vallen en het beton uit elkaar valt, is er opnieuw geld nodig. Het zit Vuye hoog dat Guy Vanhengel en Pascal Smet, beiden excellenties in de Brusselse regering, geld willen gaan zoeken bij de Vlamingen. Zij zouden voor een tolheffing zijn. En wie rijdt er het meest door de tunnel? De Vlamingen. Voor Vuye is het duidelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daar politiek verantwoordelijk voor is, meer bepaald Pascal Smet, die van 2003 tot 2009 minister van Mobiliteit was en sedert 2014 opnieuw minister van Mobiliteit is. Vanhengel hield hij tactisch uit beeld, maar hij schoot met scherp naar de socialist Pascal Smet die ‘zijn eigen problemen moet oplossen’. Een gemakkelijk doelwit natuurlijk, want de socialisten zitten niet in de federale regering. Er kan bijgevolg geen schade aangericht worden met straffe uitspraken. In ieder geval kwam hij wel stellen dat Smet niet moet verwachten dat Vlaanderen nogmaals Brussel zal herfinancieren. En nu het been stijf houden, Hendrik! Houd het Overlegcomité van de regeringen maar in de gaten!

Leegstand

De N-VA beschikt over een batterij deelstaatsenatoren die vanuit het Vlaams Parlement ook in de Belgische Senaat zetelen. Daardoor krijgen zij een kantoor in het Paleis der Natie. Die kantoren blijven echter onaangeroerd en onbezocht, want de dames en heren hebben een riant kantoor in het Vlaams Parlement. Maar ze worden wel geregeld gepoetst, want het stof van de leegte moet verwijderd worden. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans is één van hen. Weet hij überhaupt dat hij in de Kamer/Senaat over een kantoor beschikt? Jammer is het wel, zoveel ‘leegstand’. Zeker als men weet dat er altijd plaatsgebrek is voor medewerkers en dat de kleinere fracties soms twee en zelfs drie mensen in de kantoren moeten stouwen.

Burgemeesters beschermen terroristen

Jan Jambon had een goed plan om Molenbeek “uit te kuisen”. Iedereen met enige ervaring in antiterreur- en antiguerrillatactiek weet hoe zoiets moet gebeuren: door een cordon te leggen rond enkele huizenblokken en dan systematisch elk huis te doorzoeken. Maar dat zal niet gebeuren. De burgemeesters van Brussel verzetten zich met hand en tand. Zij beschermen daarmee de terroristen en de misdadigers die zich in hun gemeenten genesteld hebben. Zij verkondigen sidderend van verontwaardiging dat “huisbezoeken een gemeentelijke bevoegdheid zijn”. Een bevoegdheid waarvan zij uit domheid of onwil nooit gebruik hebben gemaakt, want die burgemeesters en hun gemeentelijke administraties weten zelfs niet bij benadering wie er op hun grondgebied woont. Er zijn in jàren geen controles meer geweest. Terroristen, gewone misdadigers, illegalen, fundamentalisten, mensenhandelaars, drugdealers, pooiers, ronselaars voor IS… ze hebben allemaal gebruik gemaakt van het Brusselse wanbeleid, de incompetentie en de bestuurlijke anarchie om een illegale schaduwwereld van benden, sweatshops, terreurcellen, drugsmokkel en wapendepots uit te bouwen. IS, de criminelen en de islamitische kiezers zullen “hun” burgermeesters zeker dankbaar zijn voor die bescherming tegen de boosaardige racisten van N-VA.