Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) wil de belastingen voor de rijkste Walen verhogen. Coalitiepartner cdH, die het in de peilingen steeds slechter doet, ziet dat niet zitten.

Sinds de zesde staatshervorming hebben de deelstaten extra fiscale autonomie in de personenbelasting gekregen. Ze kunnen binnen een bepaalde marge opcentiemen op de personenbelasting heffen. Of afcentiemen. Ze kunnen de belastingen verhogen of verlagen zoals de gemeenten dat al doen. Afgezien van Brussel, dat kortingen toekent op de personenbelasting om de middenklasse in Brussel te houden, maken de andere regio’s daar amper of geen gebruik van. De Waalse minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) wil daar verandering in brengen. Hij pleit voor het optrekken van de Waalse opcentiemen voor de hoogste inkomens. Meer bepaald die met een netto-inkomen tussen 120.000 en 200.000 euro per jaar. Een soort van Waalse rijkentaks dus. De minister hoopt op die manier, via meer herverdeling, tot een ‘rechtvaardigere fiscaliteit’ te komen. Het zou in dit geval gaan over 2,05 procent van het totale aantal Waalse belastingaangiften, of 40.799 inwoners. Lacroix wijst er dan ook op dat het gros van de Walen niet geraakt zal worden door de maatregel. Hij voegt eraan toe dat hij van plan is als compensatie andere belastingen te verlagen. Zo zou het in Wallonië nog bestaande kijk- en luistergeld worden afgeschaft. Ook de schenkings- en successierechten zouden verder verlaagd worden.

De cdH, coalitiepartner van de PS in de Waalse regering, is niet echt gelukkig met het voorstel. De partij van Benoît Lutgen neemt vaak linkse standpunten in die nauw aansluiten bij die van de PS, maar volgens Waals viceminister-president Maxime Prévot gaan de socialisten hier veel te ver. Hij is bang dat zo’n maatregel investeerders in Wallonië zal afschrikken. Wie wil er een vestiging openen wanneer de goedverdienende werknemers van zo’n bedrijf zwaar belast zullen worden? Komt nog bij dat Lacroix vorige week verklaarde open te staan voor een verlaging van de arbeidsduur naar vier dagen voor Waalse ambtenaren. Voor Prévot is dat onaanvaardbaar.

Er zal binnen de Waalse regering over de plannen van de PS nog een aardig woordje gepraat worden. Om niet te zeggen dat men nu al ruzie aan het maken is. Want voor de cdH zou zo’n rijkentaks electoraal dramatische gevolgen kunnen hebben, ook al heeft de taks betrekking op een klein deel van de bevolking. De partij kijkt met toenemende bezorgdheid naar de peilingen. Bij de verkiezingen van 2014 haalde cdH nog 14 procent van de Waalse stemmen. In de peilingen haalt cdH 11 procent, een daling van 3 procent. In Brussel wordt de partij, met daar Joëlle Milquet als gezicht, zelfs door de extreemlinkse PTB voorbijgestoken; de cdH haalt er nog amper 7 procent. De partij die zich zo graag profileert als dé centrumpartij zit in een regering die al te duidelijk naar links aan het opschuiven is. En dat wil Prévot vermijden.

De grote vrees van cdH is dat MR straks de resterende centrumrechtse kiezers van cdH zal afsnoepen en binnenrijven. Dat Ecolo de voorstellen van Lacroix oké vindt, is voor cdH geen probleem. Ook Ecolo heeft het electoraal moeilijk, leren de peilingen.

De MR, in het Waals Parlement in de oppositie, schiet met scherp op de voorstellen van Lacroix. Fractieleider Pierre-Yves Jeholet lacht met het verhaal van de Waalse PS-cdH-regering als zou een hogere personenbelasting passen in een Waalse taxshift waarbij andere belastingen verlaagd worden. Die belastingverlaging voor bijvoorbeeld schenkings- en successierechten zou gewoon betekenen dat een extreme situatie wordt gecorrigeerd. Sinds 2002 zijn de Waalse schenkingsrechten met 530 procent toegenomen. De successierechten zijn met 155 procent toegenomen, en de registratierechten met 126 procent. Volgens de MR moet de personenbelasting niet worden verhoogd. De extreem hoge andere lasten moeten eerst worden afgebouwd. Eigenlijk staat de cdH daar op dezelfde lijn.

Picard