2016-12_16_Absurdistan (Medium)Sporten

Op het internet circuleert een filmpje waarom te zien is hoe de speciale eenheid die Salah Abdeslam uit zijn onderduikadres moest plukken, staat te wachten aan één zijde van de deur. Plots gaat die open en sprint Abdeslam weg naar de andere kant. Redelijk gek. Nu ja, een goede advocaat maakt daarvan: “Ik wilde wat gaan joggen, ik wist niet wat er gebeurde.”

Doelmatig

“Een gatenkaas” werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat Doel van de kaart moet vegen in Gazet van Antwerpen genoemd. Nadat al een eerste deel ervan werd geschorst, stelt de auditeur van de Raad van State nu voor nog een ander deel te schorsen, waardoor de “woonkorrels” Ouden Doel en Rapenburg behouden zouden kunnen blijven. Straks is er helemaal geen kaas meer om de gaten daarin te verbinden.

Gelijkenis

Ligt het aan ons, of heeft advocaat Sven Mary uiterlijk iets weg van Bruce Willis? Een kale kop hebben ze zeker al gemeen. We weten niet zeker of het onder de beroepsomschrijving thuishoort, maar “Lie hard” met Sven in de hoofdrol, dat zou nog eens een film zijn!

Dilemma

Zouden onze vrienden van Hart tegen Hard goed betoogd hebben vorige zondag? Toch wel moeilijk voor sommigen in de cultuursector. Immers, ze hebben een probleem met heel wat beoordelingen inzake subsidies. Maar vinden zij nu, samen met ons, dat het criterium diversiteit – de excuusgekleurden die bij spelers, publiek en personeel aanwezig dienen te zijn – een draak van een ding is?

Uit jobsbehoud

Nog geen 2 op 10 mensen zouden het een serieus probleem vinden als hun kind met een andersgekleurde medemens als lief naar huis kwam. Groot misbaar van Els Keytsman, grootinquisiteur van de ARK (antiracistische kerk). Maar ach, kan men het een mislukte politica kwalijk nemen dat ze het onderscheid tussen een persoonlijke mening en discriminerend gedrag niet kent?

Nuance?

Er gaan meer moslims naar de moskee dan katholieken naar de kerk. Dat volstaat voor De Standaard om de islam de grootste religie van het land te noemen. Wie verwacht nog van journalisten dat zij enige nuance of de gave des onderscheids machtig zijn?

Mijlpaal

Naar wij vernamen, heeft de Staatsveiligheid alle mogelijke pizzeria’s te lande gecontacteerd, met de vraag het onmiddellijk te melden als verdacht grote hoeveelheden pizza’s worden besteld. Men weet nooit voor wie die bestemd zijn.

Voorstel

Inzake de subsidiëring van cultuurhuizen en hun te blanke omgeving, stellen wij voor om Salah Abdeslam ergens tot intendant te benoemen. Wij twijfelen er niet aan: dat wordt een knaller!

Gruwelijk

Bent u een man, wat ouder en middenklasser met enige zin voor cultuur? Schaam u dan diep! Uw type bevolkt bestuursraden en u bent een typisch cultuurpubliek. Voor de cultuurayatollahs en meningvormers bent u hét voorbeeld van een verwerpelijk type.

Oude bekende

En wie dook ineens weer in de media op? Onze goede oude vriend Farid le fou Bamouhammad, de schrik van alle belgische cipiers en gevangenismedewerkers. De man die uit de gevangenis werd vrijgelaten omdat hij lijdt aan het syndroom van Zwanser, wat erop neerkomt dat hij het gevangenisleven niet verdraagt. Wij rekenen erop dat Sven Mary dat allemaal goed bestudeert!

Raadgeving

“Opkuisen van Molenbeek? Kuis eerst jullie gesloten harten op.” Tot daar de tweet van de goede Montasser Alde’emeh. Zonder commentaar.

Ontmaskerd

Verwoede tv-kijkers die wij zijn, kunnen wij maar tot één conclusie komen: Sven Mary is de mol!

Junior

Sommige politici hebben werkelijk weinig kaas gegeten van democratie. Neem De Gucht junior, die nog niet tot aan de enkels van zijn pa komt. Bevalt dat kereltje van de uitspraak dat de strikt traditioneel katholieke Sint-Ignatiusschool haar erkenning niet zou mogen behouden, terwijl ze nochtans aan alle voorwaarden voldoet. Een beetje totalitair, J.J.?