2016-09_03_Briefje aan Joëlle Milquet (Medium)Onthutst

Mevrouw de crapuleuze,

Ik had gedacht en gehoopt nooit nog een brief naar u te moeten schrijven nadat gij het federale niveau voorgoed hadt verlaten en in de nevelen van de Franse Gemeenschap waart verdwenen als minister van Cultuur. Wat naïef meende ik: die zien of horen we gelukkig niet meer terug. Ik heb mij evenwel vergist, zeker na wat gij deze week in het Franse Gemeenschapsparlement uit uw botten hebt geslagen en waarmee gij u definitief en onherroepelijk in het kamp van de Vlaminghaters à la Olivier Maingain en de Happarts van deze wereld hebt geplaatst. Daarom schrijf ik u toch nog deze brief…

Gij zijt onthutst, zegt gij. Onthutst omdat twee Vlaamse acteurs, Wim Willaert en Veerle Baetens, een ‘Magritte du cinéma’ hebben gekregen als beste acteur en beste actrice in Franstalige films. Die Waalse filmprijs is de tegenhanger van de Vlaamse ‘Ensor’. In de twee Franstalige films waarin die acteurs speelden, hadden zij vlekkeloos Frans gesproken. Veerle heeft zelfs grandioos gezongen in het Frans. Uw commentaar op de toekenning van die prijzen in het Franse Gemeenschapsparlement spreekt boekdelen. Een mens moet daar zelfs even bij gaan zitten: “De keuze voor twee Vlaamse acteurs is zeker een signaal van openheid, maar was dit signaal noodzakelijk? Ik zou niet willen dat dit de indruk wekt dat we in onze eigen gemeenschap geen talent hebben. Misschien moeten we de Magritte en de Ensor samenvoegen tot één Belgische prijs, dan is dit soort polemiek niet meer nodig.” Vive la Belgique, om Vlaams talent in Wallonië te muilkorven?! Een grotere crapuleuze bekrompenheid is zelden tentoongespreid in dit onzalige land. De slogan ‘eigen volk eerst’ verbleekt hiertegen, een flutslogan tegenover het ‘eigen volk alleen’ dat gij predikt. Uw ware aard en uw reputatie van ‘madame Non’ doet gij hiermee alle ‘eer’ aan en plaatst u in de eregalerij van de Belgische kwallen voor wie ‘la Belgique sera latine ou ne sera pas’ tot op vandaag het leidmotief is.

Ik durf mij de vraag stellen of gij ook zo zoudt gereageerd hebben, mocht een Noord-Afrikaan (Marokkaan, Tunesiër, Algerijn…) met een andere moedertaal de prijs gekregen hebben. De vraag stellen, is ze beantwoorden. Maar ho zeg, als het over een Vlaming gaat, zelfs als die Veerle Baetens heet. Ik zeg dit bewust zo, omdat ik Veerle in 2014 ook al eens een gepeperde brief schreef en waarin ik haar ‘madame la bonne Belge’ noemde nadat zij op een prijsuitreiking in Berlijn had gezegd: “Ik voel me in de eerste plaats wereldburger. Dan Europeaan, dan Belg en vervolgens Vlaming.” En: “Ik hoop dat Vlaanderen en Wallonië samen blijven, want we hebben iets moois.” In latere verklaringen van haar bleek bovendien en telkens weer dat zij liever Belg is dan Vlaming. Toen zij in de Verenigde Staten nog mee op koers lag om een felbegeerde Oscar in de wacht te slepen voor de prachtige – excuseer me voor het volgende woord – Vlaamse film met de Engelse titel ‘The Broken Circle Breakdown’, kondigde zij aan om vanuit de zaal ‘Vive la Belgique!’ – en français! – te roepen als de grote eer haar te beurt zou vallen. Het is niet gebeurd, maar haar verklaringen zeggen veel en kunnen bij Vlaamsgezinden op niet veel sympathie rekenen. Maar, ze is wel een grote actrice.

Dat gij haar nu de ‘Magritte du cinéma’ quasi ontzegt, is dan ook dubbel pijnlijk. Voor Veerle, in de eerste plaats, maar vooral voor uzelf, omdat gij zelfs een belgicistische Vlaming schoffeert, alleen omwille van het feit dat Veerle Nederlands spreekt, net als Wim Willaert. Dat is klaarblijkelijk al voldoende om u tot onthutsing te bewegen.

Ik hoop dat uw demarche dan toch het gunstige effect zal hebben dat de ogen van Veerle Baetens alsnog zullen opengaan, om te zien dat zelfs zij als ‘bonne belge’ wordt uitgespuwd alleen maar omdat zij Nederlandstalig is. Hopelijk ziet zij nu in dat dat België-gevoel voor veel Franstaligen alleen maar goed is als het hun goed uitkomt en om de Vlamingen een hak te zetten of te beledigen. Hallo, Veerle, hebben we nog altijd iets moois in België?

’t Pallieterke