2016-09_05_Echos (Medium)Nattigheid

Er waait nattigheid uit Calais naar onze streken. Gelukkig zijn er dan altijd goede zielen die de wind nog wat willen zien aanwakkeren. In Zeebrugge heeft zich een zorg- en infopunt voor illegalen genesteld. De zorgpoot is in de bekwame handen van “Dokters van de Wereld” en informatie en juridische hulp wordt verstrekt door de fijne club “centrum algemeen welzijnswerk” (CAW). Dat ding heeft zich daar gewoon even neer geplant om het nog gezelliger te maken. Niet naar de zin van Stefaan Sintobin (VB) en Björn Anseeuw (N-VA), Sintobin wilde een duidelijk standpunt van de minister. Anseeuw had het over een aantrekkingspool voor illegalen, zomaar opgezet door een CAW, dat ook nog eens jaarlijks 8,4 miljoen euro van de Vlaamse overheid vangt, om “zoveel mogelijk illegalen naar onze Vlaamse kust te lokken”. Kan niet, mag niet. Minister Vandeurzen kwam wat zalven en zou een goed vergelijk zoeken met het CAW. Niet goed genoeg. “Opdoeken”, zei Sintobin, “onmiddellijk stopzetten.” “Laakbaar”, zei Anseeuw.

Kleuterklas

Het actualiteitsdebat over het “masterplan voor het secundair onderwijs” werd vanzelfsprekend overschaduwd door de verklaringen van blauwe Gwendolyn Rutten, die de coalitiepartners aardig in de wielen hadden gereden. Het verwondert uiteraard niet dat het onderwerp onderwijs immer en altijd voor veel heibel en profileringsdrang zorgt. Onderwijs is het grootste beest in de Vlaamse stal en raakt een groot deel van de bevolking (lees: het electoraat). Dus, hoe meer ophef, hoe liever. Onderwijs is eveneens het geliefde jachtveld voor “hervormers” van divers pluimage. In dat laatste had Koen Daniëls (N-VA) geen zin. Hij hoopte op rust in het onderwijs en wenst geen “big bang”. Terloops herinnerde hij aan de rampspoed aangericht door iets dat vso heette, onzaliger gedachtenis. Voor Daniëls moest het onderwijs het hebben van doordachte en doelgerichte maatregelen. Een aandachtspunt vond hij het Nederlands, in het bijzonder het goed aanleren daarvan aan leerlingen met een andere thuistaal. Caroline Gennez (sp.a) toonde zich bezorgd om de grote schooluitval en de te grote kloof tussen sterke en zwakke leerlingen; voorts ging ze loos op Rutten die kennelijk niet wist wat in het regeerakkoord staat en die zich gedroeg als een “pyromaan op een hooizolder”. Onderwijspassionara Elisabeth Meuleman (Groen) beweende de verdeeldheid en zette de Vlaamse regering weg als een “kleuterklas”.

Derrière

Er was wel meer interessants in de visie van Meuleman. Zoals een bepaald soort sociaal determinisme; studiekeuzes zouden eerder sociaal dan intellectueel bepaald zijn. Ze wist ook een mooie karikatuur van de tegenstanders te maken. N-VA wil elitescholen, CD&V is uit op een drakerig compromis en Rutten wil kinderen zo vroeg mogelijk in aparte circuits onderbrengen. Overigens, ze wil terecht af van het watervalsysteem en de starre opdeling in aso, tso en bso.

Minister Crevits voelde zich in de derrière gebeten door Gwendolyn, die had beweerd dat het regeerakkoord slechts één zin over onderwijs bevat. Wat niet helemaal klopt. Chris Janssens (VB) zei dat met acties als die van Rutten de oppositie overbodig wordt. Vlaams Belang bleef ook standvastig elke “socialistische hervormingsdrift” bekampen. Rutten en haar acolieten wrongen zich uiteindelijk in verbale bochten om toch wat bakzeil te halen, zodat weer een constructieve boodschap kon worden gebracht.

Op de keper beschouwd, gaan al die onderwijspalavers al decennialang over hetzelfde: studierichtingen, schaalvergrotingen of -verkleiningen, vroege of late studiekeuzen… Maakt niet uit in welke richting, als er maar kan worden “hervormd”.