Schrijnend

Een vraag van Stefaan Sintobin (VB) over de dreigende illegalentoevloed aan onze kust werd om onduidelijke redenen afgeserveerd, Chris Janssens (VB) bracht zijn ongenoegen over aan voorzitter Peumans. Janssens vond dat er wel eens iets mag worden gezegd over het zwaard van Calais dat boven ons hoofd hangt en steeds nader komt.

Als om die stelling te bevestigen, stond er wel een vraag op de agenda over… De Lijn. De busmaatschappij zou namelijk kampen met een capaciteitsprobleem om kinderen uit asielzoekerscentra naar en van school te vervoeren. De baas van het katholiek onderwijs liet daarop weten dat de situatie schrijnend is. Björn Rzoska (Groen) was zowaar “van zijn stoel gevallen” bij het vernemen van dit gruwelijke nieuws, Marino Keulen (Open Vld) kwam zeggen dat de zaak absoluut opgelost moet worden. Dat vond ook Karin Brouwers (CD&V), die vertelde dat sommige asielcentra op wel drie (!) kilometer van een bushalte liggen, zodat de kindjes dat hele eind moeten lopen om dan misschien een overvolle bus voor hun neus te zien wegrijden. Minister Weyts betreurde dat de zaak in de pers was uitgesmeerd en zei aan oplossingen te werken, al bij al zou het probleem redelijk beperkt zijn.

Niet kon worden vernomen of zich andere dan capaciteitsproblemen op die bewuste busritten voordoen, en cijfers vielen evenmin te rapen. Duidelijk is wel dat heel wat uit de voegen begint te barsten.

Canada

Karl Vanlouwe (N-VA) peilde naar de stand van zaken in de Europees-Canadese handelsovereenkomsten met de welluidende naam Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Belangrijk voor de open Vlaamse economie. Geert Bourgeois was zeer verguld met het bereikte akkoord. Hij hoopte dat Wallonië zal willen meestappen, want daar heersen wat vooroordelen over dit soort overeenkomsten. Niet alleen in Wallonië, want ook op de rode en groene banken klonk de bekende stampei over losgeslagen multinationals en dergelijke. Allemaal onzin, volgens de minister-president. Vanlouwe heeft het ook met die verhaaltjes gehad, van Vlaanderen mag en kan geen economisch Bokrijk worden gemaakt.

Onpasselijk

Het Linkebeekse circus draait weer een rondje. Willy Segers (N-VA) wilde geen onpasselijkheid veroorzaken en beperkte zich tot een kort feitenrelaas. De Franstalige kapoentjes in Linkebeek hebben wederom die brave Damien Thiéry als burgemeester voorgedragen. Een gemeenteraadsbeslissing die onmiddellijk door minister Homans is vernietigd. Thiéry kan zijn komedie blijven opvoeren tot hij een ons weegt, burgemeester wordt hij niet. Zelfs Chris Janssens (VB) was tevreden over het optreden van Homans, maar zei wel dat er tuchtsancties mogen komen, want men maakt het daar in Linkebeek toch iets te bont. Homans sloot dat niet uit als zich incidenten in de gemeenteraad zouden voordoen. Een heel andere interpretatie van de feiten kwam van Christian van Eyken (UF) – van wie je zou denken dat hij dezer dagen andere zaken te beredderen heeft. Voor Van Eyken vormen de buitengewone verkiezingen die er in Linkebeek zijn geweest “een nieuw feit”. Als dat al zo zou zijn, vond Homans, dan moet Thiéry dat maar proberen aan te tonen. Op maar weer naar de Raad van State.

Kerncentrales

De Vlaamse klimaatcommissie is nog maar net boven de doopvont gehouden en ze zorgt al voor veel inspiratie. Sp.a en Groen kwamen met een motie aanzetten die werd gepresenteerd door Joris Vandenbroucke (sp.a). Vandenbroucke waarschuwde dat een federale beslissing om de kerncentrales langer open te houden onze “mooie Vlaamse ambities” helemaal zal doorkruisen. In naam van het Vlaamse klimaatbeleid moeten die vermaledijde centrales dicht en moet men “federaal” daar dus van overtuigen. Voor Johan Danen (Groen) moet zelfs een belangenconflict worden ingeroepen. Danen wist onder meer te vertellen dat door het openhouden van de kerncentrales wel eens te veel elektriciteit zou kunnen worden geproduceerd. Het is ons een raadsel wat daar slecht aan kan zijn.

De motie “vol dogma’s en onwaarheden” werd vakkundig en héél technisch neergesabeld door Andries Gryffroy (N-VA). Hij toonde zich een gematigd voorstander van het openhouden van de centrales omdat dat in het huidige energiebeleid niet anders kan. Eén en ander bleek in ieder geval nogal ingewikkeld te zijn, en met ecologische heilsleren zullen we er inderdaad niet komen.