Echo’s uit de Koepelzaal

Barbaars

Daags na de aanslagen is een begrijpelijkerwijze ontredderd Vlaams Parlement toch samengekomen in wat één van zijn kortste plenaire vergaderingen ooit moet zijn geweest. Vertegenwoordigers van de religieuze en minder religieuze levensbeschouwingen waren voor de bedrukte gelegenheid uitgenodigd.

Voorzitter Peumans had het over “barbaarse aanslagen” en “onmenselijke daden van enkelingen”. Die enkelingen beginnen wel wat talrijk te worden, als u het ons vraagt. Hij sprak zijn medeleven voor de nabestaanden van de slachtoffers uit en ging in op de vrijheidsbedreigende aanslagen waarvan de lijst steeds langer wordt. Dergelijke terreurdaden zijn volgens Peumans het werk van “mensen zonder enig normbesef” en “ziekelijke geesten”. Het voor de hand liggende hoofdthema van de toespraak was de (westerse) democratie en haar waarden van vrijheid en openheid.

Na de voorzittersrede werd een moment stilte in acht genomen, en werden op een drafje en met weinig animo wat stemmingen en losse eindjes afgehandeld. Nooit is in zulke desolaatheid, die van sommige gezichten was af te lezen, een paasreces ingetreden.

Vraag

Het zou flauw zijn hier een scherpe analyse van Peumans’ toespraak te maken. Zo’n gelegenheidstekst die snel en onder moeilijke omstandigheden moet worden gemaakt, kan niet anders dan weinig origineel zijn en de nodige gemeenplaatsen bevatten. We zullen de parlementsvoorzitter dat dan ook niet aanwrijven, vooral omdat – alles welbeschouwd – de politieke correctheid van zijn ingetogen speech niet tot in het onverdraaglijke was doorgetrokken en hij toch heeft gezegd: “Wie sympathiseert met deze terroristen, toont een afkeer voor de mensheid. Meer zelfs, wie deze daden niet openlijk afkeurt, neemt afstand van deze welvarende democratische samenleving, ook van al haar voordelen.”

De vraagt blijft, of ons veelgeroemd westers en vooral Europees democratiemodel al die barbaarsheden niet over zichzelf afroept door zijn mis begrepen “verdraagzaamheid”, en misdadig lichtzinnige omgang met migratie en perverse “correcte” ideologie.


Tags assigned to this article:
2016-13Echo's uit de KoepelzaalVlaams Parlement

Related Articles

Imagoverlagend

De wildgroei aan nachtwinkels en aanverwante handelszaken in bepaalde wijken is imagoverlagend voor die wijken. Dat zegt Antwerps middenstandschepen Koen

Het havenschandaal

Maar een paar maanden geleden viel eindelijk het doek over het grootste havenschandaal dat Rotterdam teisterde. Witte wijn op de

Tax shift zoals begroting vooral een Akte van Hoop

Een begroting is het telraam van de regering, weinig meer dan dat. Een vodje papier, een “bijeengelogen raming”. Slaat de