Het is honderd jaar geleden dat in Dublin de Ierse Paasopstand plaatsvond, in 1916. Het werd een militaire nederlaag, maar desondanks een politieke overwinning. De brutale Britse repressie die erop volgde, zorgde er immers voor dat de grote meerderheid van de bevolking, die tijdens de opstand meestal onverschillig was gebleven, totaal van mening veranderde en zich achter de doelstellingen van de opstand ging scharen.

In die mate zelfs dat bij de eerste verkiezingen de politieke partij Sinn Fein, die de doelstellingen in haar programma had overgenomen, 73 van de 105 in Ierland te bekomen parlementszetels binnenhaalde. Conform de kiesbeloftes van de partij, weigerden die gekozenen plaats te nemen in het Londense parlement, Westminster, maar organiseerden zij in Dublin een parlementaire assemblee die onmiddellijk de onafhankelijkheid van Ierland uitriep. De Britse regering kon zich echter bij die zeer democratisch getroffen beslissing niet neerleggen. Er volgde een guerrillaoorlog, die na twee jaar tot de bevrijding van Ierland leidde. Behalve dan voor zes graafschappen in het noordoosten, die nog steeds deel uitmaken van Groot-Brittannië.

Geen wonder dat de Ieren dit jaar die opstand met bijzonder veel luister willen herdenken. Er worden festiviteiten, concerten, lezingen en tentoonstellingen op het getouw gezet. Het is een vaststaand feit dat honderdduizenden Ieren op paaszondag bij de officiële viering in Dublin zullen aanwezig zijn. Het is zeker niet onlogisch dat een Paasopstand met Pasen herdacht wordt (dit jaar op 27 maart), maar de beslissing van het radicaalnationalistische en (maar eerder linkse) Sinn Fein om dit tijdens het weekend van 24 april te doen, is al even logisch, vermits Pasen in 1916 zeer laat viel. Dat dit de partij in de gelegenheid stelt afstand te houden t.o.v. de Ierse traditionele politieke formaties zal wel mooi mee genomen zijn.

De vele Vlamingen die Ierland een warm hart toedragen, krijgen de gelegenheid om aan het ene en/of aan het andere deel te nemen.

Voor zij die met Pasen in de Ierse hoofdstad zullen zijn, hebben de In Ierland geboren Kristina Colen en Francis van den Eynde het gelegenheidscomité “Vlaanderen-Ierland 1916” opgericht. Dat blaast op paasmaandag 28 maart om 10 uur verzamelen in O’Connel Street, ter hoogte van het standbeeld van Parnell, om wat verder bloemen neer te leggen bij het postgebouw waar in 1916 de onafhankelijkheidsverklaring werd voorgelezen en daarom het Ierse vrijheidsmonument is. Er wordt met nadruk gesteld dat dit initiatief voor alle Vlamingen bedoeld is, en buiten en boven elke partijpolitiek plaatsvindt.

Een VVB-delegatie zal tijdens het weekend van 23 en 24 april bij de Sinn Feinherdenking aanwezig zijn. Wie interesse heeft om erbij te zijn, kan dat snel melden op het adres dublin@vvb.org of telefonisch: 0496 53 88 59.

KvC