2016-10_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)De wil noch de moed

Barbara Pas (VB) had minister Galant, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, al een aantal schriftelijke vragen gesteld over “het ontbreken van taalkaders bij de NMBS”. Telkens kreeg zij het antwoord dat het sinds 1993 geleden is dat de NMBS nog taalkaders heeft opgesteld. En daar bleef het bij. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is vernietigend voor dat soort toestanden en porde de NMBS en de bevoegde minister al vaker aan om werk te maken van evenwichtige taalkaders. Maar die commissie heeft slechts een adviserende functie. Vandaar dat alles bleef zoals het was. Barbara Pas vroeg vorige week, in een mondelinge vraag, wat er tegen deze zware wetsovertreding ging gebeuren en welke maatregelen de minister zou nemen ten aanzien van de NMBS. Haar antwoord bestond uit welgeteld één zin, in krakend Nederlands uitgebracht: “Het antwoord dat ik u op 1 december 2015 gaf op uw schriftelijke vraag, is nog steeds van toepassing en ik heb daar niets aan toe te voegen.” Niemand lijkt de wil of de moed te hebben om de taalwetgeving te doen toepassen. Zo verrot de zaak verder. Kunnen de Vlaams-nationale regeringsleden misschien toch eens uit hun pijp komen? Of hanteren zij in dat soort dossiers ook een communautaire stilstand?

IJzertoren

Naar aanleiding van 11 november had Barbara Pas een voorstel tot parlementaire onderzoekcommissie voorgelegd, met de vraag om het onopgeloste dossier van de dynamitering van de IJzertoren in 1946 uit te spitten. Het werd weggestemd, ook door N-VA. Hoewel… De boodschap is toch niet helemaal in dovemansoren gevallen. Want toen zij in december voorstelde aan staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) om een wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten, had Sleurs dat een interessant project genoemd. En zie, vorige week kreeg Barbara Pas van de staatssecretaris te horen dat de aanzet tot het project besproken werd en dat er wetenschappers op zullen gezet worden. Er is zelfs een budget van 210.000 euro voor voorzien. Concreet zal het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA, nu CegeSoma), dat begin dit jaar een operationele directie van het Algemeen Rijksarchief (ARA) werd, een studie over de dynamitering van de eerste IJzertoren op touw zetten. Elke Sleurs stelde dus de daad bij het woord. Goed nieuws! Het mag ook al eens…

Misbaar

Het lag voor de hand dat het voorstel van Jan Jambon om eventueel te overwegen vingerafdrukken te laten registreren op de identiteitskaarten, tijdens het plenaire vragenuurtje voorwerp van gesprek zou zijn. Zo geschiedde. Open Vld, het FDF bij monde van mensenrechtenactivist Maingain (behalve als het over Vlamingen gaat) en de groenen kwamen balken dat dit soort praktijken niet kunnen, want schending van de privacy, van grondrechten, het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens… Koenraad Degroote van N-VA kwam in bedekte termen het systeem verdedigen. Hij pleitte er vurig voor om het voorstel op de regeringstafel te leggen. Hij verraste zo goed als iedereen met de melding dat hij wat cijfers had opgevraagd, waaruit bleek dat sinds de eerste gemeente overschakelde naar Belpas en de registratie van vingerafdrukken op het paspoort, sinds december 2012, er in België reeds 940.000 paspoorten met vingerafdrukken voor aanvragers ouder dan twaalf  jaar werden geproduceerd. Hij vroeg zich af waarom er zoveel misbaar wordt gemaakt nu er reeds 940 000 aanvragers met vingerafdrukken zijn geregistreerd, zonder enig probleem met de privacy. Een sterk optreden van koene Koenraad!

Tot op het bot

Naar aanleiding van de verontrustende persberichten aangaande de fouten die mogelijk zijn gemaakt door de Brusselse antiterreureenheid in 2014 na een vertrouwelijke mededeling van een lid van die eenheid dat de broers Abdeslam geradicaliseerd zouden zijn, dat zij een aanslag voorbereidden en dat zij onder invloed staan van de fameuze terrorist van IS, Abdelhamid, vatte Filip Dewinter (VB) minister Jambon over deze kwestie. Met die informatie zou volgens de pers niets of heel weinig gedaan zijn. Na de aanslag in Parijs, zestien maanden later, op 13 november 2015, zou er een mail van de agente aan de betrokken diensten zijn gestuurd, met de vraag wat er feitelijk met die informatie is gebeurd, nadat zij kennis had genomen van het wie en het hoe achter de aanslag in Parijs. Dewinter wilde dan ook weten hoe de vork in de steel zit. Jambon beloofde een grondig onderzoek en hij zei zelfs letterlijk: “Ik kan u verzekeren dat mochten er tekortkomingen blijken vanwege de politie, u in mij een partner vindt om dit recht te zetten.” Dewinter wil alvast meer onderzoek, en hij niet alleen! Want net als zijn fractie diende ook de Franstalige cdH een voorstel in tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om alle disfuncties bloot te leggen en de verantwoordelijken met naam te noemen. Zal men het aandurven, zo’n commissie? De kans is klein, want het idee komt uit de hoek van de oppositie.

Langs rechts voorbijgestoken

Het zat eraan te komen dat het duiveltje vroeg of laat uit het doosje zou springen. En ja, hoor, daar was plots, geheel onverwacht, Pieter de Crem met zijn ongezouten mening. In een interview in De Morgen had hij het over de te linkse koers van zijn partij in de regering, over zijn ongeloof in een Europese, laat staan Belgische islam, de noodzaak van een militair ingrijpen in Syrië, het falen van het beleid inzake de aanpak van IS en de te zwakke aanpak van de vluchtelingencrisis. Die stroomstoot van de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel zal gevoeld worden in het parlement. Zeker weten! Zijn fractie, waarvan hij ooit zelf de voorzitter was, zal er vast niet gelukkig mee zijn, en de breuklijn tussen linkse en rechtse CD&V-Kamerleden zal alleen maar groter worden. Ook bij de N-VA zal het fluiten in de oren, nu ze vlotjes langs rechts zijn voorbijgestoken. We kijken al uit naar het vragenuurtje waarin Pieter zal aangepakt worden… Vuurwerk?!