2016-11_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)Nieuwe trend?

Tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering moeten de sprekers kort en bondig zijn, en liefst erg gevat. Velen doen hun best, want ook de tv-camera’s van Villa Politica kijken mee. Een shownummertje is misschien op zijn plaats, moet sp.a-fractieleidster Meryame Kitir gedacht hebben, toen ze premier Michel ging ondervragen over het begrotingstekort. Zij vroeg de premier of hij zichzelf nog in de spiegel durfde te bekijken… En dat bedoelde ze letterlijk, want ze haalde een spiegeltje boven dat ze pal voor de neus van Michel hield. “Het is uw regering die ervoor gekozen heeft om het geld uit de mensen te gaan halen. Het tekort van drie miljard is uw verantwoordelijkheid!”, riep Kitir. Michel was geschrokken. De actie van Kitir had haar doel niet gemist. Wordt hiermee een nieuwe trend ingezet, om voortaan met ‘didactisch materiaal’  de tussenkomsten kracht bij te zetten? En gegarandeerd alle media te halen?

1.053

Donderdag werden, als uitvloeisel van de oude naturalisatieprocedure, zeg maar de oude ‘Snel-Belg’-wet, nog maar eens 1.053 vreemdelingen tot Belg genaturaliseerd. Er is nog altijd een grote achterstand bij de diensten. Vandaar dat de naturalisaties via de Kamer nog een tijdje gewoon doorgaan. Naar verluidt wachten er dik 20.000 dossiers op behandeling alvorens de oude lakse Snel-Belg-wet definitief tot het verleden zal behoren. Alle regeringspartijen plus de linkse oppositie keurden de naturalisaties goed. Het kan niet op…

Serieuze acteurs

De volgende weken zal de federale praatbarak het decor vormen van een aantal filmopnames. Erik van Looy en andere regisseurs zullen er met cameraploegen en acteurs neerstrijken om hun films in te blikken. Het gaat over een heuse film en eerder documentaire opnamen. De parlementsleden zullen evenwel niet optreden, verzekert men ons. Men wil het doen met serieuze acteurs en niet met beroepskomedianten of andere kluchtspelers. Inmiddels heeft de Conferentie van de Voorzitters groen licht gegeven voor de opnames. The show must go on!

Gebakken lucht

Vorige week ontving Kamervoorzitter Bracke de Duitse Bondspresident, die op staatsbezoek was. Bracke deed dat samen met Senaatsvoorzitster Christine Defraigne. Men kan zich afvragen wat het nut is van het blijvend betrekken van de Senaat in dat soort bezoeken. Ofwel bezoeken buitenlandse gasten de federale assemblee, ofwel de assemblees van de deelstaten, of allebei. Maar een bezoek aan een romp-Senaat die haast nooit vergadert, die door velen als iets compleet overbodigs wordt aanzien omdat hij niets meer in de pap te brokken heeft in dit land en waarin die deelstaten toch al vertegenwoordigd zijn, is veel tralala om niks. Sommigen doen echt alles om zich in de kijker te werken, zelfs als ze niets anders dan gebakken lucht vertegenwoordigen.

Bezigheidstherapie

De Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen is op vraag van Patje “Brillantine” Dewael van wal gestoken met haar bezigheidstherapie – excuseer, hoorzittingen – over het karakter van de staat en de fundamentele grondwaarden van de samenleving. Een rij geleerde lieden passeert de revue, om hun diepste zielenroerselen over de fundamenten van onze rechtsstaat over de Kamerleden te komen uitstorten. Geen nood als de vergaderingen over de middag lopen, want er zijn broodjes voorzien. Gezellig keuvelen dus. En wie zit die commissie voor? Jawel, Veerle Wouters, de weggestuurde ondervoorzitster van de N-VA-fractie. Zij nam het voorzitterschap en de bijhorende leuke premie van deze commissie over toen Peter de Roover de fractie ging leiden. Ziezo, zo is iedereen weer tevreden.

In een deuk

Natuurlijk was het voorakkoord tussen de EU en Turkije over de aanpak van de vluchtelingencrisis een thema waarop zowat alle fracties wilden ingaan. Barbara Pas van VB trok de stoet van sprekers aan met scherpe bewoordingen om het akkoord de grond in te boren: “De Europese Unie is blijkbaar zo machteloos dat ze de problemen die ze zelf niet onder controle krijgt, moet uitbesteden aan een land als Turkije, dat de problemen mee heeft gecreëerd, aan een land als Turkije dat ook wel bekend is als het Noord-Korea aan de Bosporus.” De akkoorden kregen heel wat kritiek uit de meest diverse hoeken, maar uiteindelijk verscholen ze zich allemaal achter de stelling dat in de gegeven omstandigheden Turkije geen lid van de EU kan worden. Ondertussen gaat men in op alle eisen van de Turken. Tot een krachtige veroordeling van het voorakkoord kwam men niet. Peter de Roover (N-VA) was blij dat “onze ministers zich tijdens hun bezoek aan Turkije deze week niet willoos aan de voeten van de Turkse opponent hebben gegooid en daar, onder meer in het licht van de wijze waarop Turkije met de Koerden omspringt, duidelijk hebben gezegd dat wij voor bepaalde waarden staan en niet bereid zijn om in alle omstandigheden alles te accepteren”. Hij vertelde er echter niet bij dat Erdogan na deze ontboezemingen in een deuk ging en een poos niet meer bijkwam van het lachen…

Demografische doodsklokken

De islamitische volksverhuizing zal ertoe leiden dat dit jaar 50.000 asielzoekers erkend worden. Volgend jaar zullen dat er 40.000 zijn. Volgens het Planbureau komt dat neer op meer dan de helft van de verwachte bevolkingsgroei voor beide jaren. Zonder asielzoekers zouden er 80.000 mensen bijkomen in 2016 en 2017 samen. Als we rekening houden met de veel hogere geboortecijfers bij immigranten, is het duidelijk dat er bij die 80.000 heel veel moslims van de tweede of derde generatie zitten, en heel weinig echte Vlamingen en Walen. Zelfs zonder de toevloed van asielzoekers worden we geleidelijk verdrongen. We zullen een minderheid worden in ons eigen land, in de steden het eerst.