Het is nauwelijks te geloven, maar de aankoopcentrale van de stad Brussel heeft op 17 maart een aanbesteding uitgeschreven voor ‘straatveegdiensten’. Je zou verwachten dat er in Brussel voldoende werkkrachten zijn om die klus te klaren, maar dat is blijkbaar verkeerd gedacht.

Het gaat om “een overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de uitvoering, gedurende 60 maanden, door middel van het materieel en het personeel van de opdrachtnemer, van veegopdrachten op de openbare wegen en pleinen op het grondgebied van de Stad Brussel”.

In totaal gaat het om 2.100 kilometer over 60 maanden. Het levert een ‘vermoedelijke hoeveelheid’ van 15.000 veeguren op. De geraamde waarde van de opdracht (zonder btw) bedraagt liefst 1.652.893 euro. Dat betekent dat een uurtje straatvegen in Brussel 110 euro kost! Goed betaald die (externe) straatvegers daar. Interesse? Contacteer dan de aankoopcentrale van de stad Brussel.

Thierry Debels