2016-15-05-Eric-turksmurf (Medium)Crevits moet ons onderwijs niet te veel bepotelen

Van Reykjavik tot Athene zou het onderwijs de strijd aanbinden tegen extremisme en onze waarden doceren in onze scholen. Wie kan daartegen zijn? Wat zo’n 1.200 experten en leraars over heel Europa hierover hebben bijeen gedacht werd – een jaar eerder dan voorzien omwille van de terreur – maandag en dinsdag besproken op een Conferentie van zo’n vijftig onderwijsministers van de Raad van Europa. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits mocht de bijeenkomst openen. Hopelijk mag ze het Vlaamse debat daarover niet sluiten.

Gentse subsidies voor ‘genezen’ drugsproblemen met islam

Het was een merkwaardige tweet (bericht op Twitter) die onze aandacht trok. Een vzw zou drugsproblemen aanpakken met het islamitische geloof. Onderzoek wees uit dat het ging om de Gentse vzw Averroes, ook gekend onder de naam Moslim Adviespunt.

Fiscale paradijzen bestaan bij gratie van een fiscale hel

Eerst was er LuxLeaks, dan Swissleaks en nu de Panama Papers. Het net rond bepaalde belastingparadijzen sluit zich, maar voor men het goed beseft, duiken er nieuwe op. In de vele discussies wordt één ding vaak uit het oog verloren: belastingparadijzen zijn er omdat mensen een belastinghel willen ontvluchten.

De waarschuwingen die ons bereikten (Mark Grammens)

Het doden van burgers in altijd fout. Misschien kunnen we daarvan uitgaan bij het redigeren van dit commentaar bij wat nu in de wereld bekend staat als “de gebeurtenissen van Brussel”, waar bommenleggers op het vliegveld van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek (het station van de in Brussel verblijvende Europeanen) 32 slachtoffers hebben gemaakt. Maar dan mag wel worden aangenomen dat de regel over het niet doden van burgeres voor iedereen geldt. Dan mag de Belgische minister van Defensie ook geen vliegtuigen sturen naar het noorden van Irak om vanuit de lucht… in hoofdzaak burgers te doden. En zo komen we direct bij de Belgische politiek terecht en bij het ministerie van Defensie.

Opiniepeilingen weglachen is dom

Natuurlijk zijn peilingen “maar peilingen”, momentopnames. Natuurlijk zijn de verkiezingen nog veraf en kunnen nieuwe ontwikkelingen winst of verlies weer doen kantelen. Een crisissituatie kan wegebben. Maar ze kan ook blijven. De jongste voorjaarspeilingen bevestigen evenwel dat de N-VA in Vlaanderen en de PS in Wallonië aan bezinning toe zijn. Communautaire slapte en de onvoorziene migratie-, asiel- en terrorismecrisis kunnen de machtsverhoudingen in de Vlaamse en federale politiek keren.

Praten met Hendrik Vuye en Veerle Wouters (N-VA): “De Belgische koning oefent tot op de dag van vandaag effectief macht uit”

‘Royaal’ tussenkomen bij regeringsformaties, Vlaams-nationalisten tijdens een toespraak de mantel uitvegen, weigeren wetten en KB’s te tekenen: ook in de recente geschiedenis hebben de Belgische koningen meer macht uitgeoefend dan hen grondwettelijk is toegestaan. Koning Filip kleurde tijdens de formatie van de huidige regering wel keurig binnen de lijntjes. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. “De eerste regeringsformatie onder Albert II in 1995 verliep ook vlot. In 2007 en 2010 ging hij zijn boekje duidelijk te buiten”, zeggen N-VA-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters. In een nieuw boek analyseren zij de invloed en macht van de monarchie.