2016-15_02_Debels_Averroes vzw (Medium)Het was een merkwaardige tweet (bericht op Twitter) die onze aandacht trok. Een vzw zou drugsproblemen aanpakken met het islamitische geloof. Onderzoek wees uit dat het ging om de Gentse vzw Averroes, ook gekend onder de naam Moslim Adviespunt.

De naam Averroes verwijst naar een persoon uit de twaalfde eeuw. Averroes probeerde het systeem van de grote Griekse filosoof Aristoteles met de leer van de islam in overeenstemming te brengen. Volgens Averroes is er immers geen conflict tussen godsdienst en filosofie. Die stelling wordt vandaag nog steeds gehanteerd door de Gentse vzw.

Averroes werd op 1 januari 2013 opgericht. De vijf stichtende leden van de vzw zijn: Khalid Benhaddou, Mohamed Ben Hadou, Mohamed El Aras, Ibrahim El Omari en Hicham Bachiri. De oprichtingsakte is overigens het enige officiële document van de vzw in het Staatsblad. Nadien is er helemaal niets meer gepubliceerd.

Vandaag actief

We vinden Mohamed Benhaddou als coördinator terug bij de ‘Onthaal- indicatie- en oriëntatiemedewerkers’ (zo staat het op de website). Wellicht gaat het om stichtend lid Mohamed Ben Hadou. De drie beleids- en adviesmedewerkers (islamitische deskundigen) van de vzw zijn (imam) Khalid Benhaddou, Ibrahim El Omari en Hicham Bachiri. Het zijn drie van de vijf stichtende leden. Op de website vinden we bij de medewerkers wel geen spoor meer van Mohamed El Aras.

Deradicalisering

In 2015 kreeg de Gentse imam Khalid Benhaddou de opdracht om moslimjongeren te deradicaliseren. ‘We moeten dringend het onderwijs in onze moskeeën veranderen. Het is veel te ouderwets’, verklaarde hij. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelde Benhaddou toen aan als coördinator van een team islamexperts dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren moet tegengaan.

Tegen hoofddoekenverbod

Zonder twijfel weet u het nog: in 2013 was er een pittige discussie in Gent over het hoofddoekenverbod voor het Gentse stadspersoneel. We zien de vzw Averroes in een lijst van organisaties die een oproep lanceren om aanwezig te zijn op de bewuste gemeenteraad. Als het verbod er weggestemd wordt, dan verschijnt een overwinningsopiniestuk met opnieuw de naam van Averroes in de lijst van ondertekende organisaties. Dat is op zijn minst duidelijk: Averroes is tegen het verbod op het dragen van de hoofddoek voor overheidspersoneel.

Subsidies van de stad Gent…

Laten we even op die gemeenteraad van de Arteveldestad blijven. Zou de vzw ook subsidies krijgen? Bij een opzoeking in de gegevensbank van de stad Gent vinden we 6 documenten als we de zoekterm ‘Averroes’ inbrengen.

Het recentste document van de gemeenteraad is op 9 april 2016 niet beschikbaar. Via een omweg vinden we toch de informatie. We lezen dit: ‘Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en Averroes vzw inzake het uitvoeren van de actie opvoedingsondersteuning middelenmisbruik voor de periode 01/04/2016 t.e.m. 31/12/2017 voor een bedrag van 16.000 euro.’ Het gaat dus over 8.000 euro dit jaar en 8.000 euro voor 2017.

De vzw pakt ‘middelenmisbruik’ (drugsmisbruik) aan. ‘De vorming en coaching in het gehele proces wordt steeds verzekerd door een multidisciplinaire equipe bestaande uit deskundigen in de ervaringspsychologie, pedagogen en waar nodig imams/theologen.’ (eigen cursivering) Dat laatste verklaart de bewuste tweet die onze aandacht (terecht) trok.

Er is ook informatie over 2014. Op de vergadering van 24 november 2014 wordt een subsidie van 8000 euro goedgekeurd. Het argument: ‘Er wordt samengewerkt met imams of andere sleutelfiguren uit bepaalde wijken om het thema middelenafhankelijkheid op de agenda te zetten bij groepen waar dit momenteel nog niet of te weinig gebeurt.’

De stad Gent vraagt aan De Eenmaking Plus en Moslim Advies Punt, samen vallend onder de vzw Averroes, dit actiepunt uit te voeren. ‘Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt – ingaand op 1/12/2014 en eindigend op 1/12/2015, waarbij een subsidie van 8.000 euro wordt toegekend voor projectkosten.’

… en koning Boudewijnstichting

We vinden de vzw ook terug in het jaarverslag van de Koning Boudewijnstichting. In 2014 kreeg de vzw via het armoedefonds van de afdeling Oost-Vlaanderen van de stichting een flinke som geld. In het verslag: ‘Vzw Averroes: hulpverlening bieden aan vrouwen en kinderen uit de Maghrebijnse gemeenschap die te maken hebben met intrafamiliaal geweld (Gent): 12.500 euro.’

Wat doet Averroes vzw?

Op de website lezen we dat Averroes zich bezighoudt met “Debatten, vormingen en lezingen organiseren in functie van een nuchtere en een verlichte kennisontwikkeling”, “Bruggen bouwen tussen verschillende receptieve visies op de islam en dit vanuit zowel theologisch als filosofische invalshoek” en “Herbronning van de islamitische leer vanuit een niet- obstructieve visie en dit vanuit een volwaardige erkenning en herkenning van het paradoxale en polyfonische paradigma tussen rede en geloof”. Het blijft erg vaag en wollig.

Averroes organiseert in samenwerking met Map en Moskee Al Fath ook de opleiding “moskeegidsen”. Dat is al een pak concreter. Samen met Moussem Nomadisch kunstencentrum en deBuren organiseerde Averroes in 2014 ook de debatreeks ‘Deugdzame Stad’.

Averroes zette eveneens een project op poten om senioren van Maghrebijnse afkomst in de Brugsepoort aan te zetten tot meer bewegen. Een Arabischtalige dokter kwam eerst uitleg geven over een aantal ouderdomsziektes, waaronder diabetes, dementie… Daarna werden vrijwilligers gezocht om te helpen de senioren meer te laten bewegen. ‘Uiteindelijk bleek wandelen laagdrempelig en leuk! En vanaf nu gaat elke dinsdag en donderdag een groep vrouwen wandelen richting de Bourgoyen, waar ze ook oefeningen doen’, lezen we op de webstek gezonde.stad.gent.

Besluit

Op de website van Averroes zien we enkel de ogen van een vrouw. Het lijkt alsof ze gesluierd is. Op een ander beeld zien we vier handen met in één hand de tasbih, het door moslims gebruikte gebedssnoer. Op een ander beeld zien we een gezeten moslim met een koran voor zich. De beelden zijn niet toevallig gekozen. Ze tonen aan dat de oplossingen die Averroes aanbiedt, altijd vanuit de Koran en het gebed moeten komen. De essentiële vraag is of deze zienswijze overeenstemt met onze maatschappij, en of daar subsidies moeten aan verbonden worden. Het is een retorische vraag, uiteraard.

Thierry Debels