Een woord van uitleg

Met enige verbazing zag ik de reacties binnenkomen in verband met de artikels van Jan Neckers, “Jezus en zijn tijd”. (7 en 14 april). Meerdere lezers voelden zich blijkbaar beledigd in hun geloof. Dat was uiteraard niet de bedoeling, noch van de auteur, noch van ondergetekende. Jan Neckers, die sinds 2003 voor ’t Pallieterke schrijft en al zo’n 675 bijdragen geleverd heeft, durft wel eens een delicaat onderwerp aansnijden. In dit geval schreef hij een artikel over een boek dat hij recentelijk vond in de bibliotheek van Mechelen, zijnde “Jezus en de vijfde evangelist” van de schrijver Fik Meijer. Jan Neckers, historicus zijnde, beschrijft enkel wat hij in het boek te lezen kreeg. Dat de bevindingen van Meijer botsen met de verhalen van de evangelisten, weze duidelijk. Maar al is het artikel enkel bedoeld als een historisch onderzoek, blijkbaar werd het beschouwd als een “zoveelste” aanval op het christelijk geloof. “Dat nu ook ’t Pallieterke daar aan meedoet…”, schreef een lezer me.

Neen, beste lezers, we heulen niet mee met de linkse kerk, maar mogen we even ook eens “Charlie” zijn, en ook eens een andere klok laten horen. Een artikel over een boek is nog iets helemaal anders dan een officieel standpunt van ’t Pallieterke.

Karl van Camp
Hoofdredacteur


2016-16_18_Jancart - Romazigeuners bouwen heel dorp vlak naast paleis in Laken - Koning Filip krijgt nieuwe buren (Medium)Jezus en zijn tijd (1)

Pallieterke,

In zijn artikel over Jezus en zijn tijd beschrijft Jan Neckers, kennelijk met instemming, de theorie van historicus Fik Meijer, die zelf de historisch-kritische methode van de meeste exogeten volgt. Die methode is als zodanig uitstekend, maar heeft een zwart randje. Er wordt namelijk van tevoren verondersteld dat alles volgens de rede moet verlopen. Daardoor worden mirakels a priori uitgesloten en systematisch gezien als verzinsels van de eerste christenen, ofwel zodanig geïnterpreteerd dat er niets van het wonderbare overblijft. Bijvoorbeeld de verandering van water in wijn tijdens de bruiloft te Kana krijgt soms de merkwaardige uitleg dat na de zegen van Jezus het water zo goed smaakte dat het wel wijn leek. Iets dergelijks gebeurt met de late datering van de evangeliën omdat die de voorspelling van Jezus over de verwoesting van de tempel bevatten. Volgens de rede is zo’n profetie uitgesloten en dus moeten die geschriften pas na het jaar 70, het jaar van de vernieling, geschreven zijn. Een christen die spontaan de gebeurtenissen in de evangelies leest als waarachtig voorgevallen, kan bovenstaand artikel gewoon naast zich neerleggen als zijnde onherroepelijk bevooroordeeld.

Paul de Decker – Hamme


Jezus en zijn tijd (2)

In de lezersbrieven van Renaat Vanheusden en G.VDB worden 2 historici geciteerd, nl. Jona Lendering en Katerina Emmerick, die de historische betrouwbaarheid van de evangelie- verhalen
omtrent Jezus van Nazareth bevestigen en die van hoogleraar Fik Meijer, waarop Jan Neckers zijn artikelen steunde, zeggen: ”Meijer begrijpt weinig van het jodendom,en nog minder van geschiedvorsing. Voor Meijer en Neckers is Jezus “maar één van de vele predikers” van zijn tijd.

Eigenaardig genoeg getuigt Fik Meijer in een interview (Tertio 6 april 2016) over deze ‘één tussen vele predikers’: ”Dit is eigenlijk het grootste wonder: dat de boodschap van een joodse timmerman uit Nazareth, die door de volgelingen “Zoon van God”wordt genoemd, het Romeinse Rijk veroverde en dat het christendom nog steeds de grootste wereldgodsdienst is”. Niet slecht voor die ene tussen de vele. En wat is er van die vele andere predikers geworden?

De artikels van Jan Neckers doen denken aan een groteske uitspraak van Yves Petry (De Morgen 27. 02.2016): ”Als godsdienstpsycholoog is Nietzsche verhelderender dan vier miljard hedendaagse christenen en moslims, met inbegrip van al hun zogenaamde geestelijken bij elkaar”. Ook voor Fik Meijers en Jan Neckers zijn hun eigen Jezus-verhalen wellicht “veel betrouwvoller dan het Jezus-geloof van de vele miljarden christenen door de tijden heen, met inbegrip van al hun zogenaamde geestelijken bij elkaar”.

Daniël Feys – Roeselare


Jezus en zijn tijd (3)

Pallieterke,

Jan Neckers – zeer gewaardeerde medewerker van ons lijfblad – maakt toch wel een fout door Jezus een analfabeet te noemen. In Lukas 4:16 en 17 staat ” en Hij…..stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek Jesaja ter hand gesteld…”. Trouwens behalve Aramees en Hebreeuws zal Jezus ook wel wat Grieks, misschien zelfs Latijn gesproken hebben, als hij toch voor al die rijke mensen moest werken als timmerman.

André Lannoo – Heverlee


Jezus en zijn tijd (4)

Pallieterke,

Volledig akkoord met Jan Neckers die vindt dat een fascinerende figuur als Jezus altijd een column waard is. Veel van de tegenstrijdigheden in de evangelies waar Fik Meijer (en met hem de meeste moderne mensen) moeite mee heeft, kunnen verklaard worden als men de esoterische traditie aanneemt waar bv. Rubens nog van op de hoogte was en die hij op geniale wijze in zijn schilderijen verwerkt heeft, namelijk dat er twee Jezuskinderen waren. De Jezus uit het Mattheusevangelie zou geboren zijn op dinsdag 15 september van het jaar 7. De Jezus uit het Lucasevangelie op vrijdag 14 januari van het jaar 1. Het is deze laatste die op vrijdag 3 april 33 aan het kruis stierf als Jezus van Nazareth. Een interessante studie hierover verscheen in 2011 in Antwerpen: “De Rubens-code” van Jos Verhulst.

François de Wit – Aalst


Ambtenaren geviseerd

Pallieterke,

Als federaal ambtenaar heb ik de pensioenhervorming van vorig jaar al moeten slikken. Deze bracht een aanzienlijke verlenging van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen met zich mee, o.a. door de afbouw van de diplomabonificatie voor hoger opgeleide ambtenaren. Bij de recente begrotingsmaatregelen treft men opnieuw dezelfde categorie ambtenaren, nu door de studiejaren niet meer mee te tellen bij de berekening van het pensioenbedrag. En blijkbaar gebeurt dit vooral onder impuls van N-VA en liberalen.

Ik kan begrijpen dat iedereen langer moet werken om ons pensioenstelsel betaalbaar te houden. Hoewel ik vaststel dat men in bepaalde privésectoren nog steeds zeer vroeg met pensioen kan gaan. Bij BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld, was dit recentelijk nog mogelijk vanaf 55 jaar. Blijkbaar viseert men vooral de ambtenaren met die verlenging van de loopbaanvoorwaarde.

Ik heb er ook geen moeite mee dat men maatregelen neemt tegen misbruiken in het ziekteverlofstelsel of andere sociale voorzieningen. Maar een verlaging van het bedrag van ons pensioen kunnen wij er echt niet meer bijnemen. Wij zijn immers een ambtenarenloopbaan begonnen, goed wetende dat wij meer konden verdienen in de privésector en dat wij niet zouden kunnen genieten van de voordelen verbonden aan deze sector, zoals groepsverzekering, een bedrijfswagen, maaltijdcheques, enz., maar wij hadden wel de zekerheid van een mooi wettelijk pensioen.

Als men ons dit ook gaat afnemen, maakt men het openbaar ambt volledig onaantrekkelijk, vooral voor de hoger opgeleiden. Op die manier is de N-VA bezig een belangrijk deel van de Vlaamse middenklasse, zoals de hoger opgeleide ambtenaren en de leraren, van zich af te stoten, wat ook blijkt uit de recente slechte verkiezingspeilingen.

Vanaf haar ontstaan ben ik aanhanger geweest van de N-VA, maar ik moet nu besluiten dat ik mij in haar vergist heb. Ik besefte niet dat zij enkel opkomt voor de belangen van zelfstandigen en ondernemers.

Jan de Maeseneer – Meerbeke


Bombardement Mortsel

Pallieterke,

Er staan enkele storende fouten in het recente artikel van Mark Grammens. Het bombardement op Mortsel was in 1943, niet in 1942. Het werd uitgevoerd door de Amerikanen, niet door de Britten. Er werden vier scholen geraakt, niet slechts één. De Erlafabriek – overigens een militair doel – werd volgens Grammens niet geraakt. In werkelijkheid sloegen er minstens vier bommen in, waarbij meer dan driehonderd arbeiders werden gedood. Mijn vader, die opgeëist was voor werkzaamheden in de Erlafabriek, werd half verstikt onder het puin uitgehaald. Grammens gebruikt dit als “bewijs” dat de Amerikanen nu burgers bombarderen in IS-gebied. Wat is het verband tussen dat onnauwkeurige en rampzalige bombardement van zeventig jaar geleden en de huidige luchtaanvallen met heel nauwkeurige lasergeleide wapens? Als Grammens gevallen kent van westerse luchtaanvallen op IS waarbij opzettelijk burgerdoelen werden geviseerd, dan moet hij met feiten boven water komen: data, plaatsen, cijfers.

Volgens Grammens is IS “een verzetsbeweging tegen buitenlanders die Irak bezet houden”. Hoezo, buitenlanders? De laatste Amerikaanse troepen verlieten Irak in december 2011. ISIS of ISIL, de voorloper van IS, werd pas in 2014 opgericht. Inderdaad, het is niet altijd duidelijk wie de “goeden” zijn in het Midden-Oosten. Maar het is zeker wel duidelijk dat IS de “slechten” zijn.

Grammens beweert dat IS “diep verankerd in het volk van tenminste het noorden van Irak.” Waarop is dat gebaseerd? Hebben ze misschien opiniepeilingen gehouden? En zelfs als het waar is, verandert dat dan iets aan de wreedheden, massamoorden en terreurdaden van IS? Màg dat misschien, als maar genoeg moslims het goedkeuren?

In Noord-Irak wonen overigens hoofdzakelijk Koerden, de bitterste vijanden van IS. En dan is er natuurlijk de propagandistische bewering dat de terreur van IS een reactie zou zijn op de westerse bombardementen. Dat komt recht uit de communiqués van IS. In werkelijkheid waren die bombardementen geen oorzaak van de terreur, maar een reactie erop. De eerste Amerikaanse bombardementen tegen IS begonnen op 8 augustus 2014, als reactie op de massamoorden op Jezidi’s vanaf 3 augustus 2014. IS was al een bende moordenaars vóór de eerste westerse bom op IS-gebied neerkwam. IS heeft inderdaad aanslagen gepleegd in landen die tot de coalitie tegen de kalifaatstaat behoren, maar daarnaast ook in Indonesië, Libanon, Libië, Egypte en Tunesië, tegen Iraakse christenen, tegen sjiieten in Koeweit en Jemen… Die hebben nochtans geen van allen IS-gebied gebombardeerd. Grammens legt zo de schuld bij de slachtoffers.

Marc Joris – Drongen