Klacht tegen Jambon

Pallieterke,

Naar aanleiding van de klacht van Abou Jahjah ten aanzien van de terechte uitspraak van Jan JAMBON moest ik even teruggrijpen naar het Knack nummer 5 (p. 33) waarbij Walter PAULI stelde dat Abou Jahjah aantoont de perfect geïntegreerde Vlaming te zijn! Laatstgenoemde zei immers het volgende: “Veel autochtonen kunnen zich niet aanpassen aan de multiculturele realiteit. Dat is wat er aan de hand is. Dan moeten ze maar emigreren. Wie het hier niet bevalt, moet maar weggaan”. In zijn visie zijn het niet de moslims die met een religieus probleem te kampen hebben, maar gaan de Belgen gebukt onder een ideologisch complex dat racisme heet. Hoelang gaat deze oproerkraaier met een dubieus verleden gesteund door kwaliteitsbladen (?) zoals De Standaard en Knack en uiteraard onze openbare media ons nog blijven schofferen? Dergelijk discours past bovendien naadloos in het partijprogramma van Groen, en links in het algemeen, dat dagelijks ruimschoots de kans krijgt om in de media hun verhaal te komen doen. Opvallend ook is hoe ze tijdens interviews ongestoord en zonder onderbreking hun visie mogen etaleren. De kanker heeft zich reeds diep in het weefsel van de westerse samenleving genesteld!

van de Velde – Assenede

2016-17_14_Lezersbrieven (Medium)De tijdbom

Pallieterke,

Jaren geleden las ik een boekje van de hand van Filip Dewinter met als titel: “De tijdbom tikt”. Nu, lange tijd later, is die profetie van de soms gedoodverfde FDW door de godsdienst van de vrede in Zaventem en Maalbeek in de praktijk ter consumptie aangeboden, met het gekende aantal doden en zwaargewonden. De partij van FDW heeft tijdens haar bestaan nog andere waarschuwingen geuit zonder dat daar door de overheid de nodige aandacht werd aan besteed. De schutkring die rond het VB geweven is, heeft in negatieve zin voor de burgers van “ons” apenland zijn nut reeds meermaals bewezen… Het is nu wachten op een volgende eruptie van de vulkaan. En die zal er komen.

HVG – Antwerpen

Wurgt EU-sluier ons onderwijs?

Pallieterke,

In het Vlaams onderwijs staat burgerzin onder andere voor persvrijheid, scheiding van Kerk en Staat, gelijkheid van man en vrouw. Nu wil de EU overal een cursus over gelijk burgerschap. Tof, kunnen ze wat Vlaanderen aanleert (of zou moeten aanleren) meteen kopiëren…

Maar is dat wel het opzet? Die EU-burgerzin lijkt een sluwe poging om ons multicultureel onderwijs en eenheidsworst te doen slikken. Ons onderwijs moet vooral nieuwkomers leren zich aan te passen, en niet omgekeerd. Mét de grootste aandacht voor onze taal, normen, leefwereld en cultuur. Dus zeker nu uitleggen dat terreur voortspruitend uit de “leer” van een perfide profeet verkeerd is, vervat in zijn handboek kinderen voorbereiden op democratie, niet het EUtopia van de EU-islam!

Dus, open praten over wat islam aan méérwaarde aan die burgerzin bijbrengt? Of de gruwelijke misdaden van Koran-krijgers ooit in strijd zijn met hun eigen wet? Wat met de integratie? De plus en min, zoals een vierde generatie zijn eigen kalifaat wil i.p.v. samen willen leven?

Het GO (Vlaams gemeenschapsonderwijs) afficheert zich als “scholen voor vip’s, veelzijdige initiatiefnemende planeetverbeteraars”. Mooie slogan, maar begint verbetering niet eerst onder andere op school en bij jezelf?

Het GO wappert met de vlag “iedereen is geëngageerd, we gaan ervoor”. Waarvoor? Welk engagement? Toch onze burgerzin, i.p.v.de droomwereld van EU-topisten.

En wat met andere scholen? De minister vindt (antwoord op een parlementaire vraag) dat het mag dat in een katholieke school (rond Damme) asielzoekers vanuit centrum Sysele van de directie binnen mochten (met hoofddoek) om Arabische liedjes en schrijven te leren aan de kleintjes. En in het secundair de “toestand in Irak uitleggen” zonder voorafgaande instemming van alle ouders. En dat door mensen zonder diploma, zonder pedagogische kennis. Maar… “dat Arabisch is een taalverrijking”, dus mag dat volgens de eindtermen!

Vlaamse onderwijzers, blijf jullie zelf. Géén EU-schoonmoeders! Leer kinderen dénken, en het verschil kennen tussen feiten en fictie. Anders wordt onze burgerzin slinks gewurgd met een EU-sluier. “Vlaamse lesgevers blijf nu meer dan ooit… bij de les!“

Reddy de Mey – Oostende

Stemmingmakerij

Pallieterke,

Naar verluidt zou men twaalf rusthuizen kunnen bouwen voor de prijs van één F-35, opvolger van de F-16. Het kan mij niet schelen hoeveel rusthuizen men kan bouwen voor de prijs van één F-35. Wat ik wel weet, is dat rusthuizen IS en ander gespuis niet van ons lijf kunnen houden. Ik weet niet hoeveel rusthuizen men zou kunnen bouwen met de wedden van de nu overtollige ambtenaren, ook niet hoeveel men er zou kunnen bouwen met de jaarlijkse gedwongen solidariteit aan de PS-staat in Wallonië. Wat ik wel weet, is het feit dat ik lak heb aan die stemmingmakerij.

  1. Strobbe – Merelbeke

Briefje aan Luckas

Pallieterke,

Dat was een mooi briefje aan Luckas Vander Taelen in ‘t Pallieterke van 21 april! Misschien was zijn boekje “De grote verwarring” nog niet verschenen toen ge hem schreeft, want dan zoudt ge hem nog veel meer lof toegezwaaid hebben! Ga het vlug halen, ge zult genieten. Het slaat spijkers met koppen! Als ge weer aan Luckas een briefke schrijft, wens hem dan veel geluk met dit prachtig staaltje van realiteitszin. Bedankt.

Marc Wailly – Oostende

Verlichting niet de referentie

Pallieterke,

Hier volgt toch een reactie op uw zeer degelijk hoofdartikel van vorige week. Spijtig genoeg kan de analyse niet zijn dat enkel uiterst-links en rood-groen nu in het defensief gedrongen worden, vooral rond de asielcrisis. Het hele spectrum van politieke fracties steunt de huichelarij specifiek ten opzichte van de terreur, meer algemeen ten overstaan van de dreiging tot censuur van politieke oncorrectheid.

Eén goed voorbeeld is uw aanklacht t.o.v. de VRT (en VTM). Het probleem van de gedachtenmanipulatie is al decennia gekend, en zelfs de N-VA doet er niets aan. De heren Björn Soenens, Kris Hoflack en Luk Rademaekers lijken nog machtiger dan alle politiek tezamen. Dit kan slechts omdat ze onder hoge bescherming van de Loge staan.

Algemeen gesteld, moet men in de discussie omtrent de dreigende ondergang van Europa, durven benoemen dat “de Verlichting” niet de referentie is die we moeten vooraan stellen. Deze “Verlichting”, die de mens centraal stelt, en niet een transcendente God, is de aanleiding geweest voor het ontstaan van het marxisme-leninisme en het neoliberalisme. Tot wat dit geleid heeft, kan men o.a. lezen in de “Goelag-Archipel” van Solzjenitsyn, maar ook in de elke dag meer werkelijkheid wordende werken van Aldous Huxley en George Orwell.

Het gevaar dat ons bedreigt, komt van twee zijden. De militante islam heeft als vast project een Europees kalifaat in te richten. Ze worden als voetvolk gebruikt door de occulte krachten achter de N.W.O. en de Bilderbergers. Men kan niet zo naïef zijn de hitsige strijd tot vernietiging van de Europese volkeren, als eerder toevallig te zien. De misdaden van IS en tutti quanti vormt trouwens de aanleiding om gigantische controlesystemen op te zetten, de inheemse burgers te ontwapenen en tegenstanders van de asiel-instroom te criminaliseren.

Het verzet, dat langs alle kanten moet worden opgedreven, moet dus gaan tegen alle krachten die de misdadige Europese regering actief steunen. Om de essentiële waarden van vrije meningsuiting en vrij handelen te vrijwaren, dient ieder nu zijn moed te tonen!

Jos Wouters – Boom

Significant…

Pallieterke,

Dat drie moslims op de beeldbuis zeggen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben, de meerderheid is;

Dat tientallen ‘jongeren’ de ordediensten intimideren tijdens een antiterreuractie de minderheid is;

Dat die meerderheid sterk in de minderheid was tijdens de wake na de aanslagen;

Dat het niet de rastafari’s zijn die de aanslagen hebben gepleegd;

Dat bepaalde personen van de vierde generatie nog steeds niet de taal van het gastland thuis hanteren en de kinderen er pas voor de eerste maal kennis mee maken op school;

Dat regeringen landen die terreur financieren en mensenrechten schenden als bondgenoot blijven behandelen;

Dat regeringen het falen van de multikul niet willen toegeven;

Dat er in bepaalde groepen nog steeds binnen de eigen familie gehuwelijkt wordt, en zo bijvoorbeeld zieke geesten ontstaan, maar dan nog meer significant dat de overheid geen inspanningen levert om op de gevaren (gezondheidsrisico’s) hiervan te wijzen;

Dat foltering, onthoofding, steniging, amputatie, geseling… het meest voorkomen in landen waar de “religie van de vrede” de plak zwaait;

Dat…

Dat de meeste lezers de lezersrubriek als eerste openslaan wanneer ze een reactie hebben geplaatst. (knipoog)

LW – Deurne