Het OCMW van Brussel wordt vandaag geleid door Pascale Peraïta (PS). Eind 2013 was er nog heisa rond die dame. De voorzitster van het Brusselse OCMW moest toen onder stevige druk haar OCMW-woning verlaten.

Peraïta kreeg felle kritiek omdat ze, ondanks haar erg hoge loon als toenmalige topvrouw van Samusocial, in een appartement van het OCMW bleek te wonen. In de nasleep van de benoeming van Yvan Mayeur (PS) tot Brussels burgemeester werd Peraïta aangesteld tot voorzitster van dat OCMW. Peraïta: ‘Het was niet illegaal om in de OCMW-woning te verblijven, maar ook niet erg ethisch verantwoord.’ Peraïta werd in 1962 geboren. Ze is een vertrouwelinge van Mayeur. Vandaag cumuleert ze diverse mandaten.

Niet illegaal, niet ethisch: opnieuw

En nu is er een nieuw incident rond de dame. Het OCMW van Brussel wil namelijk een ‘twintigtal wagens’ huren. We vinden de informatie in een Europese aanbesteding. Volgens deze aanbesteding gaat het om ‘directiewagens’. De wagens moeten metaallak hebben én lederen zetels. Alle directiewagens moeten ook airco hebben en extra tapijten vooraan en achteraan. De lijst van verplichte opties is lang.

Deze gehuurde directiewagens moeten de bestaande wagens van het OCMW vervangen. Blijkbaar worden er ook extra wagens gehuurd. In het document lezen we immers: ‘Het OCMW van Brussel is op het ogenblik eigenaar van een park van 16 directiewagens. De doelstelling is het hernieuwen van het voornaamste tijdens de komende 5 jaar.’ De meeste wagens bevinden zich in de klasse M1-AA (sedan) en M1-AB (break) met een aankoopwaarde tussen 25.000 en 30.000 euro.

M1 zijn wagens voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste acht zitplaatsen. Voor die prijs kan je al een aardige Audi, BMW of Mercedes kopen of huren.

Voor wie?

Je moet je toch de vraag stellen wie vandaag met die directiewagens in Brussel rondrijdt. Dat de voorzitster recht heeft op een dergelijke wagen, is enigszins te begrijpen. Maar twintig luxueuze wagens? Wie heeft er recht op een dergelijke wagen?

In het bestek lezen we dat de raamovereenkomst voorziet in ‘de huur van wagens, van vervangingswagens en van wachtwagens, waarbij iedere bestuurder dus continu beschikt over een voertuig tijdens de 5 jaar die de huur duurt. De besturing en de verzekeringen worden uitgebreid tot de echtgenoot/samenwonende van de voornaamste bestuurder.’

En: ‘In het kader van de vergelijking van de prijzen, zullen enkel de lijnen met betrekking tot de duurtijden inbegrepen tussen 54-66 maanden en de kolommen met betrekking tot de jaarlijkse kilometrages tussen 10.000 en 25.000 km in aanmerking genomen worden.’

Het voertuig moet uitgerust worden met zomer- en winterbanden. ‘Deze banden mogen in geen geval opgeslagen worden door de aanbestedende overheid of de bestuurder. De vervanging van de banden wordt voorzien, wanneer ze niet meer voldoen aan de wettelijke normen of onregelmatige slijtage vertonen, zonder daarbij het principe van de goede huisvader in vraag te stellen. Het aantal voorziene bandenwisselingen is 1 per set (zomer – winter) per voertuig over de 4 jaren van huur. De banden moeten altijd identiek zijn aan de banden van de uitrusting van het originele voertuig.’

Informatiesessie

Er zal een informatiesessie georganiseerd worden op 12 april van 14 tot 15 uur in de sectiezaal van het OCMW van Brussel. Het kan nuttig zijn daar aanwezig te zijn.

Eén van de openstaande vragen is: hoeveel zal deze operatie kosten? In het bestek wordt geen budget voorzien. En aangezien de Vlamingen mee betalen voor die luxueuze directiewagens van de kaderleden van het OCMW, is een antwoord op die vraag nuttig. Volgens een snelle berekening gaat het toch over een half miljoen euro.

Thierry Debels