‘t Pallieterke is op zoek naar centen

Vorige week lanceerde ik een warme oproep voor financiële steun voor ons grote digitaliseringsproject. We willen namelijk alle jaargangen van ’t Pallieterke inscannen zodat alle nummers voor iedereen doorzoekbaar zijn. Dat zal een grote stap voorwaarts zijn, vooral voor studenten die in het kader van hun thesis ’t Pallieterke willen raadplegen.

Echter, om alle 54.000 bladzijden in te scannen op A3-formaat, moeten we beroep doen op een professionele firma. Een eerste offerte spreekt over een bedrag van 19.450 euro.

Dat is heel veel geld. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de jaargangen van ‘t Pallieterke moeten bewaard blijven voor het nageslacht én beschikbaar moeten blijven voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

Daarom doen we een oproep op jullie, beste lezers, om een kleine of grote gift te doen en zo mee het project te financieren. Elke financiële steun is welkom op rekeningnummer BE63 7360 1247 8308 (BIC KREDBEBB), van de Vrienden van ’t Palieterke vzw, T. de Belderlaan 19, 2240 Zandhoven.

Karl van Camp
hoofdredacteur van ‘t Pallieterke