Buitenechtelijke familiezaken

Pallieterke,

Ik zou u een en ander willen vertellen over mijn schoonfamilie, de kant dus van ons Matil. Eigenlijk over een welbepaalde tak van die schoonfamilie, de West-Vlaamse tak.

En er zijn bij die tak wel twee heel verschillende onderverdelingen.

Aan de ene kant heb je de religieuze zijde. Zo is er in Brugge een confrérie opgericht om ‘het bewaren van de relikwie van het heilig bloed van Christus te verzekeren’. En de neef van ons Matil, neef Bernard d’Udekem is een van de stichtende leden. En de koningin en ik vinden dat een zeer nobel initiatief.

Aan de andere kant staat dan in schril contrast met wat een zus van Hare Majesteit heeft uitgespookt. Gravin Elisabeth d’Udekem heeft niet beter gevonden dan een huurder van een van haar hoevetjes op straat te zetten. Dat hoevetje maakt deel uit van een groot patrimonium bestaande uit huizen, boerderijen en landerijen gelegen in de Westhoek en die voortkomen uit het bezit van haar nonkels Raoul en Henri.

Deze laatste, baron Henri, zelf nog burgemeester geweest van Poperinge, had met de bewoner van het hoevetje een mondelinge afspraak dat hij er mocht blijven wonen tot aan zijn dood. En onder gentlemen heeft een gegeven woord dezelfde waarde als een geschreven contract. In ruil voor een deftig onderhoud van het goed was er zelfs overeengekomen dat de huur niet zou verhoogd worden.

Zus Elisabeth heeft een bouwaanvraag ingediend en verkregen om het gebouw te renoveren. De huurder heeft via de rechtbank de vernietiging van die bouwvergunning bekomen. En dus is er nu grote heibel tussen zus Elisabeth en de huurder. Misschien dat de gravin nu handelt uit wraakgevoelens, of is het heel goed mogelijk dat ze meer huurgeld kan krijgen van het OCMW als ze er vluchtelingen laat in wonen. Dat is ook nobel, maar de manier waarop is heel laakbaar.

Gelijk ze in Poperinge en omstreken zeggen: “How, t’es oal gien hoar snieën.”

Enfin, de royale groeten uit La(e)ken van uw koning, Hare Majesteit de koningin, de kroonprinses en de ganse sibbe.

Flupke van België