2016-21_04_Jancart - Jan Jambon en Alexander De Croo hebben plan voor digitalisering politie (Medium)Woorden en daden

De ravage aangericht door de Franstalige cipiers aan het kabinet van justitieminister Koen Geens en de onrust in de ganse wereld van de Justitie waren natuurlijk aanleiding voor tal van vragen in de Kamer, zowel aan de fel belaagde minister als aan de premier. De meeste sprekers hadden het dan ook over de aangekondigde hervormingen bij Justitie, de noodzaak tot goede dienstverlening, het fatsoenlijk behandelen van gevangenen, de onafhankelijkheid van de magistratuur, enzovoort. Zowel de premier als Koen Geens konden dan ook uitpakken met wat zij doen om aan de problemen het hoofd te bieden. Alleen Barbara Pas van het Vlaams Belang, tokkelde op een andere snaar. Zij had het over de verantwoordelijkheid van de vakbonden bij de vernielingen en het uitblijven van het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de vakbonden, waardoor zij effectief aansprakelijk zouden kunnen gesteld worden. Ze herinnerde de Kamer eraan dat haar partij daarover al een wetsvoorstel had ingediend en dat andere partijen zoals Open Vld en N-VA daarin waren gevolgd. Ze vroeg zich dan ook af hoe het daar mee staat. En daarop kwam… geen antwoord. Woorden en daden, het blijft toch altijd een groot verschil bij sommigen.

Voorspelbaar

Het ‘debat’ over Justitie was er dan ook een waar ieder zijn eigen voorspelbare mantra kwam afdreunen, gaande van Laurette Onkelinx die alle schuld van de manco’s in het beleid in de schoenen van deze regering schuift en weigert terug te kijken in de tijd, over Peter de Roover van N-VA en Servais Verherstraeten van CD&V die vinden dat de regering de crisissen moet durven aanpakken en overwinnen, tot Patje Dewael die vindt dat de hervormingen die al na de Dutroux-affaire en het Octopusakkoord werden ingezet, moeten doorgezet worden. Geeuw! De politieke stakers uit Brussel en Wallonië lachten daar eens goed mee en gingen gewoon verder met hun acties.

Orkestratie

Iedereen was het bijna vergeten, maar er is sinds kort een nieuwe staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee: Philippe de Backer, speciaal overgekomen uit het Europees Parlement. Natuurlijk moet er dan een gelegenheid gecreëerd worden om de man eens aan het woord te laten. Aangezien er klaarblijkelijk geen geïnteresseerden zijn om hem te bevragen, kwam zijn partijgenote Sabine Lahaye-Battheu van Open Vld hem dan maar een onbelangrijke vraag stellen over de stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Probleemloos kon hij daarop zijn verhaal doen over de werking van en zijn plannen met de privacycommissie, waarna hij bedankt werd voor zijn ‘heel duidelijk antwoord’. Waarna Kamervoorzitter Bracke hem feliciteerde met zijn eerste tussenkomst in de Kamer. Ziezo, zo gaat dat. Met een beetje orkestratie vanuit de eigen rangen kan men altijd wel een nummertje opvoeren.

Hallo, N-VA?

Het is jammer genoeg een slechte Belgische gewoonte, zelfs een ondemocratische gewoonte in dit land om de meerderheid van de bevolking te neutraliseren, door bij elke samenstelling van federale instanties onder het mom van pariteit een 50/50-verdeling toe te geven. Dat bleek nog maar eens bij een voorstel met betrekking tot het Slachtofferfonds waarbij mandaten moesten toegekend worden. Barbara Pas verzette zich daartegen door een amendement in te dienen teneinde de mandaten in overeenstemming te brengen met de demografische en democratische vertegenwoordiging van beide taalgroepen in dit land – een 60/40-verdeling – zodat de demografische en democratische werkelijkheid niet langer miskend wordt. En jawel hoor, enkel de Belangers stemden voor, de man van de Parti Populaire onthield zich en de rest van de Kamer stemde dit amendement weg. Hallo, N-VA? Van standpunt veranderd? Tijdens de vorige legislatuur – toen jullie nog in de oppositie zaten – kraaiden jullie daar nog heel anders over… Vraag het maar eens aan Kuifje Ben Weyts.

Apart

Naar aanleiding van de verrassende peilingen vorige week, waarbij een flink deel van de N-VA-kiezers naar het Vlaams Belang terugliepen, had de VRT een uitzending van Terzake in gedachten waarbij Kamerlid Christophe D’Haese uit Aalst (N-VA) en oud-Kamerlid en huidig lid van het Vlaams Parlement Guy D’haeseleer uit Ninove (VB) als stemmenkanonnen uit hun streek tegenover elkaar zouden geplaatst worden. Helaas ging dat niet door, want in de wandelgangen kon vernomen worden dat fractievoorzitter Peter de Roover van N-VA een dergelijke confrontatie maar niks vond, waardoor Christophe D’Haese noodgedwongen moest meedelen daar niet op in te kunnen gaan. Het werd dan maar een uitzending waarin beide politici apart aan bod kwamen… Boeiend was de uitzending wel, maar in feite tegelijk echt triestig. Hoelang moet dat zo nog gaan?! Vlaanderen is dat soort fratsen werkelijk spuugzat, hoor.