Je kon er nauwelijks omheen: op 6, 7 en 8 mei was er in Sint-Niklaas een groots evenement. Op drie dagen tijd haalde de moslimgemeenschap daar naar eigen zeggen meer dan een miljoen euro op. Doel van dat geld? Een nieuwe moskee El Houda bouwen in de Heistraat. Als alles volgens plan verloopt, zal het bovendien de grootste moskee in Vlaanderen worden.

Benefiet

De benefiet van begin mei heeft erg veel geld opgebracht. Op Facebook zien we dat er ook gouden juwelen geschonken worden. Er is zelfs iemand die twee kilogram goud schenkt. En er wordt ook een stuk doek van de ka’aba geveild. Je kan je toch de vraag stellen of alles wel volgens de financiële en fiscale regels verlopen is.

De giften komen niet enkel uit ons land. Op Facebook zie je ook milde weldoeners uit het buitenland. ‘De schenkingen komen inderdaad niet alleen van Sint-Niklazenaren maar ook van hun vrienden en familie uit buurlanden zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk’, bevestigt Younes Ochan, woordvoerder van El Houda, aan De Standaard.

Te krap

De Al Houda moskee die zich in de Heistraat in Sint-Niklaas bevindt, is volgens de Marokkaanse gemeenschap al enige tijd aan vernieuwing toe. Het gebouw is ‘te krap’ geworden voor alle praktiserende gelovigen en er is te weinig parkeerplaats. In Sint-Niklaas zijn er momenteel zo’n 10.000 moslims.

Daarom had de vzw Marokkaans Cultureel en Islamitisch Centrum eerder al een bouwaanvraag ingediend om op diezelfde plaats een nieuwe moskee op te trekken. Die moet tegen het voorjaar van 2018 klaar zijn. In Sint-Niklaas zijn er momenteel zo’n 10.000 moslims. Die nieuwe moskee zal twee keer zo groot zijn als de oude. Architect Fouad El Idrissi maakte een ontwerp van een enorm gebouw met een koepel van liefst 11,50 meter hoog en een toren van 12,80 meter. Achter het terrein worden 114 parkeerplaatsen voorzien. En die moskee moet uitgroeien tot een gemeenschapscentrum met onderwijsmogelijkheden voor meer dan 600 leerlingen.

Kostprijs

Een miljoen euro is niet voldoende om dat gigantische gebouw neer te poten. De kostprijs wordt geraamd op een 2,5 miljoen euro. De plannen voor de nieuwe El Houdamoskee in Sint-Niklaas liggen al een tijd op tafel, maar die nodige 2,5 miljoen euro ontbrak nog.

Begin dit jaar stond de teller al op 1,8 miljoen euro, onder meer dankzij een regel die alle zeshonderd gezinnen die aangesloten zijn bij de moskee verplicht (!) 2.000 euro te schenken. Dat maakt samen al 1,2 miljoen euro.

Vertraging

Toch heeft het project vertraging. In 2015 werd nog via de pers aangekondigd dat de bouw van de nieuwe moskee in het voorjaar 2016 zou starten. De (omstreden) bouwvergunning had de vzw immers al in mei 2014 op zak. ‘Maar het financieel plaatje rond krijgen, was een hele opdracht’, vertelde voorzitter Ahmed Harrouch van de vzw aan de media. ‘We zijn allemaal vrijwilligers. Ons hele centrum kan alleen maar functioneren door giften, want subsidies zijn er niet. Er leven negatieve gevoelens tegen de nieuwe moskee, maar we willen duidelijk maken dat dit nergens voor nodig is.’

Dat er helemaal geen subsidies zijn, is overigens niet juist.

Salafist

Op de Facebookpagina van de benefiet zien we ook een foto van het bezoek van sjeik Mohammed Toujgani. De komst van die man stond zelfs op de affiche voor de benefiet. Het is geen verrassingsbezoek.

Volgens het weekblad Le Vif is Toujgani een ‘radicale salafistische imam’. De webstek atlantico.fr is voorzichtiger en schrijft dat die man ‘dicht bij de salafisten’ staat. De aanwezigheid van Toujgani op de benefiet staat zeker haaks op de woorden van Younes Ouchan van de vzw: “In de nieuwe moskee zullen de jongeren de tolerante, verdraagzame islam kunnen aanleren.” Zijn uitspraak impliceert overigens dat er ook een intolerante en onverdraagzame islam is.

Vzw niet transparant

Aangezien de vzw in het verleden al twee percelen heeft gekocht om de uitbreiding van de moskee mogelijk te maken, zou dit toch in het Staatsblad terug te vinden moeten zijn? Dat valt bijzonder tegen.

Op het adres in de Heistraat vinden we wel de vzw Marokkaanse islamitische en culturele vereniging, afgekort: MICV. Volgens de kruispuntbank is de vzw opgericht op 16 april 1994.

In het Staatsblad vinden we slechts 4 akten van de vzw terug, waarvan de oudste dateert van 2006. Van de oprichtingsakte is geen spoor terug te vinden.

Bij de balanscentrale is er geen informatie beschikbaar. Kortom, er is over de vzw geen enkele financiële informatie beschikbaar!

Bouw

Het is merkwaardig dat er überhaupt een nieuwe moskee mag gebouwd worden. Het college van burgemeester en schepenen verleende tijdens de zitting van 5 mei 2014 die vergunning aan MICV. Het college was zich nochtans bewust van het feit dat de toegelaten nieuwbouw níét voldoet aan de voorschriften

voorzien in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Driekoningenwijk.

Er waren ook bezwaarschriften. Niettegenstaande die bezwaren, heeft het college van burgemeester en schepenen een afwijking toegestaan om volgende redenen:

  1. De normaal toegelaten bouwhoogte is 7 meter. Het college heeft echter beslist een afwijking toe te staan tot 8 meter met daarboven een koepel met minaret tot een hoogte van 12,80 meter. Het college meent dat de visuele hinder beperkt zal zijn vermits men deze koepel enkel zal kunnen zien vanuit de tuinen en minder van op de straat. Tevens wordt ervan uitgegaan dat deze minaret niet zal worden gebruikt voor het oproepen tot het gebed.
  2. Het college wijst er op dat koepel en minaret deel uitmaken van de architecturale stijl van het gebouw. Ook de materiaalkeuze en de kleur wijken weliswaar af van de voorschriften maar zijn conform met de Moorse stijl en zullen passen in het architecturaal concept.
  3. De uitbreiding van de moskee tot 1.456 m2 is weliswaar meer dan een verdubbeling, maar de uitbreiding gebeurt in de richting van het industriegebied en zal dus het straatbeeld niet negatief beïnvloeden.
  4. De parking zal liggen in de ambachtelijke zone maar dit kan geen beletsel zijn omdat naast ambachtelijke activiteiten ook andere bestemmingen zoals groothandel, werkplaatsen en magazijnen hier toegelaten zijn en er daarvoor wel parkeergelegenheid is toegelaten volgens de voorschriften.
  5. De oprit in de Heistraat mag enkel gebruikt worden als inrit. De uitrit wordt voorzien via de Atomiumstraat en zo zal de verkeershinder in de Heistraat beperkt worden.

Interwaas

De moskee in de Heistraat heeft gevolgen voor de economie ter plaatse. Zo is er de kmo-zone Metalunion.

In 2004 werd Interwaas eigenaar van een aantal gronden in de buurt van de moskee. Maar de verkoop van de gronden verloopt moeizaam.

In het jaarverslag van Interwaas lezen we zelfs dat er begin 2013 waren slechts twee percelen verkocht zijn. ‘Er zijn verschillende redenen waarom deze site moeilijker verkocht geraakt. De verkoop van de percelen is gestart tijdens het uitbreken van de economische crisis. De kmo-zone richt zich bovendien naar “jonge” bedrijven die de garage of eerste vestigingsplaats ontgroeid zijn of die zonevreemd gelegen zijn. Zij krijgen evenwel moeilijk een lening bij de bank. (…) De site ligt ook naast de moskee van de Marokkaanse Islamitische en Culturele Vereniging.’

Subsidies

Dat de vzw geen subsidies ontvangt, is niet correct. Het college van de stad Sint-Niklaas besliste in het najaar van 2011 immers een bedrag van 1.000 euro uit te betalen aan de Marokkaanse Islamitische en Culturele Vereniging (MICV), Heistraat 159 a, 9100 Sint-Niklaas, als vergoeding voor haar vrijwilligerswerk.

En voor de ‘terbeschikkingstelling van feestmateriaal aan El Houda MICV vzw’ in 2014 wordt beslist ‘een vermindering op het tarief toe te staan’. De vzw betaalt slechts 25 procent van de voorziene basistarieven van het gevraagde materieel.

Offerfeest

In 2014 wordt voor het Offerfeest in de moskee een tijdelijke slachtvloer ingericht. Op een blog lezen we dat de gemeente hand-en-spandiensten heeft verleend:

‘De slachtvloer bij het MICV bestaat uit materiaal door het stadsbestuur vervaardigd zoals stellingen met slachthaken, slachtberries,… De vloer wordt opgesteld door de vrijwilligers van de vereniging in samenwerking met professionele werkkrachten van het stadsbestuur. Het geheel is ondergebracht in gehuurde tenten. Het is een “doe-het-zelf”-slachtvloer. De organisatie van het slachtgebeuren wordt gedragen door de moslimvereniging zelf onder toezicht van een dierenarts, ambtenaren van de stad en de politie.’

De prijs van dat feest voor de belastingbetaler is niet gekend. De kostprijs voor het Offerfeest van 2011 is wel geweten. We zien bijvoorbeeld een vergoeding voor het personeel van MICV en stadspersoneel ten belope van 2.100 euro. Het volledige prijskaartje: 25.400 euro!

Besluit

De financiering van de nieuwe moskee in Sint-Niklaas is niet transparant. Het zou geen slecht idee zijn om de aankoop van de gronden en de financiering van de bouw van de moskee aan een grondig financieel en fiscaal onderzoek te onderwerpen. Voor zover ons bekend, gelden ook voor de bouw van een moskee in Vlaanderen nog steeds de wetten van dit land.

Thierry Debels

 

Veel groter dan in pers gemeld

Op de Facebookpagina van voorzitter Ahmed Harrouch lezen we: ‘Sinds 1963 hebben de eerste moslims voet aan wal gezet in de stad Sint-Niklaas. Spontaan kwamen ze samen in huisjes om de islam te onderhouden. Niet veel later werden de eerste moskeeverenigingen opgericht in de Tabakstraat en in de Kalkstraat.’

‘In 1994 verhuisde men naar de Heistraat waar de gemeenschap tijdelijk haar rust vond in een industriegebouw dat dankzij de wil van Allah snel afbetaald werd in een paar jaar. Door een toename van het aantal leden werd de gebedsruimte alsook het aantal klaslokalen verdubbeld. Nieuw hierbij was dat er voor het eerst een aparte gebedsruimte voor de zusters werd voorzien.’

‘Nu is de bouw van een nieuwe moskee onvermijdbaar om een hoofd te kunnen bieden aan de sterk groeiende moslimgemeenschap in de stad Sint-Niklaas en omstreken.’

‘In vergelijking met de huidige capaciteit van onze geliefde moskee, zal de nieuwbouw meer dan drie keer groter zijn bij de broeders en maar liefst 8 keer groter bij de zusters. Ook de parking wordt aanzienlijk uitgebreid. Hiervoor zijn inmiddels twee aanpalende percelen aangekocht, 700m2 in 2007 en later in 2015 nog eens 2300m2. Naast dit alles zullen nieuwe klaslokalen dagelijks meer dan 600 leerlingen kunnen ontvangen.’

De nieuwe moskee zal dus veel groter zijn dan wat in de pers wordt verteld.