Roddels uit de Wetstraat

Rijsttaarten? Houzee! Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar in deze barre tijden van stakingen, betogingen, besparingen en terreur waren er vorige donderdag maar liefst drie parlementsleden – van MR, cdH en Ecolo – die de minister van Middenstand,

Read More

Hoe het Vlaams sportdecreet tot stand kwam

Het Vlaams Parlement keurde op 1 juni een nieuw decreet goed over de erkenning en de subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Dit is ook voor de multisportfederaties (federaties met een breed aanbod van sporten) een zeer belangrijk decreet omdat hun

Read More

Echo’s uit de Koepelzaal

Vijftigjarige echo’s Van de bijzonder gevatte G.K. Chesterton is het woord dat er progressieven en conservatieven zijn waarbij het taak van de progressieven is om onophoudelijk fouten te begaan en die van de conservatieven om te beletten dat die fouten

Read More

KBC speelt riskant spelletje met prognoses over Waals herstel

Hebben we ons vergist? Vorige week schreven we over de hallucinante economische kloof tussen Vlaanderen en de andere gewesten. Het was dus even schrikken toen einde vorige week een aantal media bijna het tegenovergestelde titelden. Ze deden dat op basis

Read More

De haven bekeken vanuit een reuzenrad

Rederij MSC is volop bezig haar activiteiten te verhuizen van het Delwaidedok op de rechteroever naar het Deurganckdok in de Waaslandhaven. “De verhuis zal vermoedelijk eind 2016 afgerond zijn”, zei Antwerps havenschepen Marc van Peel bij gelegenheid van de ingebruikneming

Read More

Symboliek van een holle doos

Bekeken over een periode van decennia, is de taalwetgeving in Brussel het lachertje van de hele federalisering van dit land. Alle intenties ten spijt, blijft de afstand tussen theorie en praktijk gigantisch groot. Wanneer de Vlaams-nationale fracties in het Brussels

Read More

Nieuwe Brusselse aanval op Zaventem

Gewest wil alle vliegverkeer afwentelen op Vlaanderen Eigenlijk is het toch wel onvoorstelbaar. De aanslagen van IS op de luchthaven van Zaventem zijn nog maar net achter de rug, de drama’s zijn nog lang niet verwerkt, de horeca moet nog

Read More

Dwars door Vlaanderen

Wisselmeerderheid in Lier Kardinaal Mercier is nooit de grote lieveling van de Vlaamse Beweging geweest. In het begin van de twintigste eeuw werd hij immers berucht voor zijn uitspraken tegen het Nederlandstalig hoger onderwijs. Meer nog: hij beweerde zelfs dat

Read More

Maximum 500 gram

In Nederland zijn ongeveer zeshonderd drugsholen die zich coffeeshop noemen en alles behalve koffie verkopen. Het beleid maakt zich belachelijk door enerzijds de verkoop van zogenaamde softdrugs te tolereren, maar er anderzijds streng op toe te zien dat die winkels

Read More

Een verschrikkelijke week

“We moeten het imago van Gent verbeteren”, orakelde de Gentse schepen van Economie nog geen week geleden. Sindsdien kreeg dat Gentse imago de ene dreun na de andere. We hadden de “frietkotoorlog” dankzij de brutale aanpak van dezelfde schepen. En

Read More