Postjesklusser

Mijnheer de bevlogene,

Het was in Plopsaland te doen, de gezinsdag en het congres van uw partaai. Gij liet er u zien op de paardjesmolen en bij het jonge volk, want uw opzet was een soort van verjonging/vernieuwing in te zetten in de partij die het jarenlang moest hebben van politieke fossielen en politici die wel op hun stoel vastgekleefd leken. Na het verdwijnen uit de regeringen was het tijd geworden om eens grote kuis te houden. Maar dat is in de politiek niet simpel, want velen vinden daar dat ze onmisbaar zijn. Dat geldt overigens voor alle partijen. Dus deedt gij een poging om ‘iets nieuws’ te doen. Met een tweederdemeerderheid liet gij aldus een aantal partijstatuten aanpassen die een zeker cumulverbod invoeren, met als doel af te rekenen met een aantal oude knarren. ‘1 plaats, 1 persoon’ was daarbij het nobele uitgangspunt. Schoon is dat, en het getuigt van enige bevlogenheid. Maar plopperdeplopperdeplop! Een aantal rode kabouters is zondag met een slecht gevoel weer naar huis vertrokken. Zij kunnen het na de volgende verkiezingen schudden; zij zullen moeten kiezen tussen een parlementszetel of een burgemeesterssjerp. Onder anderen Renaat Landuyt, Hans Bonte, Peter van Velthoven en niet te vergeten Jogan Vandela uit Oostende zijn in dat geval, en zij kunnen daar ècht niet mee lachen.

Heel uw hervormingsplan is toch ook weer een typisch compromis waarin wel de hoge principes zitten, maar waarin toch nog wat ‘speling’ mogelijk is. Iemand die dus burgemeester is van een gemeente met meer dan 20.000 inwoners, moet kiezen tussen die job of een zetel in een praatbarak of een ministerspost. Zo ook een schepen of een OCMW-voorzitter in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Maar ze mogen allemaal wel opkomen op de lijst om nadien te kunnen kiezen. Dat is niet echt duidelijk voor de kiezer, voor wie dat allemaal behoorlijk ingewikkelde constructies zijn. En op die kieslijsten moet bij elke verkiezing in de top 3 ook telkens een nieuwe figuur staan, zonder parlementair of uitvoerend gemeentelijk mandaat. Jongens, jongens… Het wordt een operatie waarbij telkens een handleiding nodig zal zijn. Bovendien is het niet duidelijk waarom die inwonersaantallen nodig zijn. Kondt gij echt niet wat principiëler zijn en gewoon een cumulverbod over heel de lijn bepleiten? Minister/parlementslid of burgemeester of schepen of OCMW-voorzitter. Punt aan de lijn. Natuurlijk heeft alles met de sollen te maken. Daar moet geen tekeningetje bij gemaakt worden. Of geldt in die kleinere gemeenten dan niet het principe ‘1 plaats, 1 persoon’? Neen dus. Komaan, John, to cumul or not to cumul, that’s the question.

Het valt af te wachten wie zich aan die spelregels gaat houden. Ik voel met mijn ellenbogen aan dat er zullen zijn die desnoods als onafhankelijke zullen gaan zetelen om zo de partijstatuten te omzeilen. Of wat als iemand met een lokale partij of een eenheidslijst opkomt die geen sp.a-stempel draagt? Gaat ge dat dan kunnen afdwingen, denkt ge? Het staat in de sterren geschreven dat daar dikke ambras van komt.

Heel uw manoeuvre is volgens mij dan ook niet meer dan wat oogverblinding en schone schijn om de aandacht af te leiden. Ge zoudt pas echt hoge ogen gegooid hebben, mocht gij een stemming uitgelokt hebben om dat met ingang van vandaag te doen ingaan en dat dan ook te laten gelden voor iedereen. Als gij dan toch komt zeggen dat uw partij bulkt van het talent, dan was dat allemaal snel geregeld en dan kon inderdaad elke plaats door welgeteld één bekwaam persoon ingenomen worden.

Neen, kabouter Klus, er is nog werk aan de winkel om uw partij opnieuw echt geloofwaardig te maken. Klusserdeklusserdeklus!

’t Pallieterke