Perceptieverknoeier

Mijnheer de poenschepper,

John Crombez zegt met een perceptieprobleem voor zijn partij te zitten. En dat is onder meer uw schuld, zegt hij, ook al hebt gij buiten het betalen van uw lidgeld al jaren geen voeling meer met de ‘verworpenen der aarde’. Want als een coryfee van uw politieke generatie zijt gij één van de overgebleven poenpakkers die zich tijdens en vooral na hun politieke carrière hebben volgevreten aan de geldruiven van de politiek en daarbuiten. Als bestuurders van (staats)banken en overheidsbedrijven of instellingen van openbaar nut, of zelfs in ‘de privé’, hebben jullie de middelvinger uitgestoken naar de samenleving en jullie genesteld in de dampen van de geldzucht, in de schoot van de mammon.

En dan barst er plots een zweer open, de Optima-zweer. Gij duikt op als de man die jaren de big boss van de bank is geweest en daarna van de vastgoedpoot van Optima, maar die net voor het kapseizen en het faillissement de benen heeft genomen om er alsnog met een dikke afscheidspremie van ettelijke honderdduizenden euro te kunnen vertrekken. Een perceptieprobleem, zoals John komt snotteren? Dat is het zeker, maar ik ben zo vrij het te verruimen naar een structureel probleem, inherent aan het socialisme, waarbij geldzucht en ‘nooit genoeg’ de mensen altijd weer in hun greep krijgen. Socialisme en geld… Het gaat maar moeilijk samen. Denken we maar aan de grote smeer- en omkoopschandalen in de jaren negentig. Denk maar aan andere grote vedetten van de graaicultuur uit uw partij…

Wij kennen u allemaal als een ‘groot bakkes’, een harde die zich durft gedragen als een ongelikte beer en die van sigaren, drank, vrouwen en geld geniet. Gij maakte daar overigens nooit een geheim van. In de tijd toen gij onderwijsminister waart, gedroegt gij u als een despoot die iedereen die het niet met u eens was gewoonweg in het gezicht uitlachte en als dommekloot wegzette. Ja, gij waart en zijt iemand met een uitzonderlijke welbespraaktheid – met stopwoord ‘aaahh’ weliswaar – en een fenomenale kennis en intelligentie. Onvervaard debiteerde gij uw meningen, of men het er mee eens was of niet. Nadien, toen gij federaal minister van Ambtenarenzaken werdt, zette gij de Copernicushervorming op poten; een ambitieus plan om het ambtenarenapparaat te hervormen. Gij stootte toen op het verzet van de toen nog oppermachtige PS, die het zelfs van u niet duldde dat gij aan de postjes van haar mannetjes raakte. Zij kelderde voor een groot deel uw hervorming door een en ander op de lange baan te schuiven. In 2003 besloot gij dan om mee daardoor het af te bollen uit de politiek en u met andere, nog lucratievere zaken te gaan bezighouden, waar gij de absolute baas waart en waar men best naar uw pijpen danste om te overleven. Gij hadt de politiek vol klojo’s en nitwits niet meer nodig. Gij lachte hen eens goed uit en gij trokt de deur achter u dicht. Gij kondt ermee leven dat uw dochter Freya meteen in de federale regering werd gekatapulteerd. Datzelfde jaar nog werdt gij voorzitter van de Associatie Universiteit Gent en gedelegeerd bestuurder van “The Brussels International Airport Company” (BIAC) en in 2005 zelfs voorzitter van de raad van bestuur. Kassa kassa over heel de lijn. De bakken geld stroomden binnen. Toen gij in 2011 daar ontslag naamt, eiste gij nog een duizelingwekkende ontslagvergoeding om dan over te stappen naar Optima, een bank uit uw stad, Gent. Uw imago van poenpakker was daarmee verworven. Gij werdt er voorzitter van de bankdivisie. Deze post verliet gij in 2015 om voorzitter te worden van de raad van bestuur van Optima Global Estate, een zusterbedrijf dat actief is in de vastgoedsector. En onlangs naamt gij daar ontslag, op het moment dat Optima in financiële problemen kwam en haar licentie als bank en verzekeraar kwijtspeelde. Goed gezien. De buit was binnen en ‘après moi – aaahh – le déluge’, dacht gij.

Gij hebt nu een verklaring uitgegeven waarmee gij de vlucht naar voren neemt en uzelf uit de wind zet en waarin gij zegt dat alles in grote openheid moet uitgeklaard worden. Het gerechtelijk onderzoek zal uitwijzen hoe de vork aan de steel zit. Ik loop daar niet op vooruit. Maar dat gij het imago van het goorste kaviaarsocialisme alweer hebt versterkt, daar kunt gij niet omheen. Ja, het biefstukkensocialisme van het ‘Erst das Fressen und dann die Moral’ is nog springlevend. Burp! Aaahh…!

’t Pallieterke