Rederij MSC is volop bezig haar activiteiten te verhuizen van het Delwaidedok op de rechteroever naar het Deurganckdok in de Waaslandhaven. “De verhuis zal vermoedelijk eind 2016 afgerond zijn”, zei Antwerps havenschepen Marc van Peel bij gelegenheid van de ingebruikneming van de Kieldrechtsluis.

Dat was een wonderlijk gebeuren. King Filip die, omstuwd door tientallen “geheime mikken”, op bezoek kwam. Schichtig om zich heen kijkend. Hoewel: veel gevaar was er voor hem niet, want iedere aanwezige werd afgetast tot op het bot. Na de toespraken van minister Ben Weyts en schepen Van Peel spoedde iedereen zich naar het reuzenrad, van waaruit de nieuwe sluis en haast de hele haven mooi te zien zijn. In iedere cabine (geschikt voor vier personen) stond een ober die naar believen champagne schonk en hapjes uitdeelde. Was bedoeld als voorgerecht voor het buffet dat in één van de twee tenten werd opgediend.

Mobiliteitsproblemen?

Slechts weinigen dachten in die uitgelaten sfeer aan het vlakbij gelegen dorpje Doel dat stervende is. En waarvan de dood nu niet meer kan beleefd (en aangeklaagd) worden door de bezoekers die vorig jaar nog met zowat veertigduizend met het veerpont uit Lillo kwamen. Want dat is afgeschaft. Alleen Jan Creve (van Doel 2020) blijft waakzaam. Hij zond de weken en dagen voor de opening van de sluis nog een drietal persberichten. Eén ervan handelde over de volgens hem nutteloze plannen voor de aanleg van een Saeftinghedok dat alleen maar de mobiliteitschaos in de Waaslandhaven (de linkeroever zeggen ze in Antwerpen) kan vergroten. De verhuis van MSC van het Delwaidedok naar het Deurganckdok zou volgens het magazine Trends betekenen dat vier- tot vijfduizend vrachtwagens extra de Linkeroeverhaven uit moeten. Per dag! Méér dan drie kwart daarvan moet richting oost, naar de Antwerpse rechteroever. Dus over de Antwerpse Ring… Mocht het Saeftinghedok worden aangelegd, dan komen er – volgens minimale schattingen – nog eens zes- tot zevenduizend vrachtwagens per dag bij, citeerde Creve uit de pers.

In een ander persbericht had de voorman van Doel 2020 het over de tientallen spandoeken die aangebracht werden op de Antwerpse Ring en waarover al evenmin veel te doen was in de media. “Een dag van regen en voor de zoveelste keer op rij stond deze morgen alles dicht rond Antwerpen: 400 km file in het ganse land met Antwerpen opnieuw als absolute koploper”, was de aanklacht.

Achterhaalde grondinnames

Een andere klacht van Creve gaat over het opofferen van de groene (landbouw)ruimte onder de druk van Natuur- en andere “punters”. “Een laatste stuk open ruimte in het Waasland, een belangrijk historisch erfgoedlandschap van 15 km², wordt systematisch vernield. Historische schuren en gebouwen worden verwaarloosd en zelfs afgebroken. Dat is een kapitaalsvernietiging die door niets te verantwoorden is”, zegt Creve. Zijn besluit: “Dit is een achterhaalde visie. Het zijn recepten uit de vorige eeuw die geenszins passen bij een modern 21ste-eeuws havenbeleid. Illustratief op dat vlak is dat geen enkele grote haven in West-Europa nog uitbreidt via grote grondinnames en massale onteigeningen. Behalve de Antwerpse Haven in het Waasland dan”.

Inderdaad, de verdwaasden van Europa zouden eindelijk eens moeten inzien dat landbouwgrond ook groene natuur is.

Pagadder