2016-24_08_Maarten-Brexit (Medium)Tous ensemble, geloof dat maar niet

Vorige week hadden we het hier over de “hallucinante” economische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië. Op dezelfde dag deed Jan Segers in ‘Het Laatste Nieuws’ hetzelfde. Ook hij verwees naar het eufemistische sfeertje dat al zo lang rond dat debat hangt. Bijvoorbeeld over Waals minister-president Jean-Claude van Cauwenberghe (PS) die zo’n tien jaar geleden uitpakte met de opvallende smeekbede: “Geef Wallonië nog tien jaar”. Maar “niets is ingrijpend veranderd. Non, non, rien n’a changé. Tout, tout a continué”, aldus Segers.

Gaat het Nationaal Veiligheidsplan naar de kern van de zaak?

Vorige week werd door Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en Koen Geens, minister van Justitie, de Kadernota Interne Veiligheid (KIV) en het daaraan gekoppelde Nationaal Veiligheidsplan (NVP) aan het publiek voorgesteld. De documenten zijn nauw verwant. De Kadernota Integrale Veiligheid vormt een strategisch beleidsen referentiekader voor alle diensten die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan een betere veiligheid. Het Nationaal Veiligheidsplan is afgestemd op de Kadernota en is het strategische beleidsplan voor de politie gedurende de komende vier jaren. Wat is er nieuw en waar liggen de accenten?

Gewest wil alle vliegverkeer afwentelen op Vlaanderen

Nieuwe Brusselse aanval op Zaventem

Eigenlijk is het toch wel onvoorstelbaar. De aanslagen van IS op de luchthaven van Zaventem zijn nog maar net achter de rug, de drama’s zijn nog lang niet verwerkt, de horeca moet nog uit het dal kruipen en toch vindt de Brusselse regering het nodig om juist nu een open aanval te lanceren tegen het vliegverkeer vanuit de nationale luchthaven.

Noord-Koreaans spook duikt weer op

Het dossier Noord-Korea heeft iets van een boemerang. Te lang werd het genegeerd, maar vandaag kletst het onverbiddelijk in de nek van het Westen, de VS op kop. Dat een oplossing vooral van China moet komen, is een frustrerende vaststelling. Toch staat Washington niet geheel machteloos, zij het dat er wel meer dan vijf minuten politieke moed voor nodig is.

“Omdat Pyongyang precies onze aandacht wil trekken, betekent dit niet dat we hen moeten negeren”, merkte kort geleden een onderzoeker van het International Institute for Strategic Studies (IISS) op. De uitspraak was meer dan een woordspeling, en raakt de nucleus van het probleem. Een steeds groter wordende groep deskundigen is de mening toegedaan dat het nucleaire programma van Noord-Korea, net als zijn vorderingen op het vlak van rakettechnologie, verontrustende proporties begint aan te nemen.

Scudraket treft Vlaamse artsen

Franstalig België heeft de voorbije jaren te veel studenten toegelaten tot de opleiding geneeskunde en dat leidt tegen 2017 tot een overschot van zo’n 1.400 artsen, die geen RIZIV-nummer zouden krijgen en dus niet aan het werk kunnen gaan. De Vlamingen zijn daar het slachtoffer van.

De federale planningscommissie voor het medisch aanbod, met afgevaardigden van overheid, universiteiten en ziekenfondsen, bepaalt de quota. Vlaanderen selecteert de geneeskundestudenten via een toegangsexamen, de Franstaligen voeren pas na het einde van het eerste jaar een schifting door, met overschotten en aanpassingen tot gevolg.

Voor God en Geld

In het Caermersklooster in Gent organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen de tentoonstelling ‘Voor God en Geld’. Het merendeel van de stukken komt van The Phoebus Foundation, de omvangrijke collectie van Fernand Huts van Katoen Natie.

‘Voor God en Geld’ is geen klassieke kunsthistorische tentoonstelling. Er is een brede waaier aan kunstvoorwerpen samengebracht zoals schilderijen, sculpturen, miniaturen en prenten, naast allerhande objecten, van scheepsmaquettes tot een weefgetouw en een spinnewiel. De kunstwerken zijn niet enkel geselecteerd voor hun artistieke schoonheid. Ieder beeld op de tentoonstelling is gekozen voor het verhaal, als toegangspoortje tot het verleden. Dat verhaal is ‘De Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden’, zoals de ondertitel van de expo aangeeft.