Hangjongeren

Burgemeester Hilde Claes (sp.a) opende in Hasselt een ‘Kinderopvang voor hangjongeren aan het station’. Jongeren tussen 12 tot 18 jaar die na schooltijd, wachtend op hun bus naar huis, de stationsbuurt onveilig maken, kunnen in ‘Halte 24’ terecht voor gratis internet en gezelschapsspelletjes. “Blokkende studenten zijn er niet welkom”, voegde de burgemeester eraan toe. Gert Bartels van Arktos hoopte de echte hangjongeren te kunnen overtuigen binnen te komen, en vormingswerker Hugo wist te vertellen dat de straathoekwerkers naamkaartjes gaan uitdelen om ‘Halte 24’ bekend te maken bij een breed publiek, ‘want wij mikken op de diversiteit.’ Een moderne benaming voor migrantenjongeren. Het ‘VoltHa-plan’ dat de stad opstartte, moet de stationsbuurt opkuisen. Dealers en dronkaards worden systematisch opgepakt. Een nieuw station en nieuwe omgeving is voor later. Veel later.

VOKA-Limburg

Nadat Voka-Limburg een week eerder de prestaties van de Vlaamse en de federale regering, een teleurstellende 1 op 10 gaf, haalde Voka-nationaal weer maar eens stevig uit naar de kibbelende vakbonden: “De werknemers gaan er wel degelijk op vooruit, jullie vertellen leugens.” Voka is de vakbond van de N-VA, meesmuilden de socialisten op hun beurt. Dat Voka nu enthousiast reageerde op het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de actiegroepen en de overkappingsintendant, mag dan ook niet verbazen. De ondernemerskoepel waarschuwt wel dat erover gewaakt moet worden dat de financiering en de timing van de rest van het masterplan voor de Antwerpse mobiliteit – waaronder de bijkomende Scheldekruising – niet in het gedrang komen. Voka-Limburg had de les begrepen. In een peiling onder haar leden stemde 44 procent N-VA.

Brussel in de uitverkoop

Is de Open Vld, uiteraard met de welwillende steun van Groen en sp.a, Brussel aan het uitverkopen aan de Parti Socialiste? We zouden het gaan denken.

Vorige maand lieten Sven Gatz (Open Vld) en Pascal Smet (sp.a) plots weten dat ze er absoluut geen graten in zien om de pariteit in de hoofdstedelijke regering op te offeren. Garanties in de uitvoerende macht voor de Brusselse Vlamingen mogen dus gerust afgeschaft worden.

Een paar dagen later lanceerde Laurette Onkelinx de idee om de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) af te schaffen, en te evolueren naar tweetalige lijsten voor een “volwaardig” hoofdstedelijk parlement. Kortom, een systeem van excuus-Vlamingen op de Franstalige lijsten. Een voorstel dat op applaus werd onthaald bij sp.a, Groen en Open Vld’er Guy Vanhengel.

FDF-Vlamingen

Twee weken geleden was er de idee van opnieuw Sven Gatz om voor de Brusselaars meervoudig stemrecht in te voeren, waarbij iedere Brusselaar op zowel een Nederlandstalige als Franstalige lijst zou kunnen stemmen. In de VGC kreeg dit idee stevig tegenwind van Dominiek Lootens (VB), die waarschuwde voor een terugkeer naar de tijd van FDF-Vlamingen – Franstaligen die zich op ‘Vlaamse’ lijsten lieten verkiezen – maar opnieuw zag Vanhengel, de Brusselse Baas Ganzendonck, geen enkel probleem.

Vorige week lanceerde Gatz zijn volgende zot idee. Volgens de gewezen Volksunie’er is het niet nodig dat Vlaanderen in de hoofdstad een zorgnet uitbouwt, want de tweetalige GGC doet dat al. Dominiek Lootens stelde terecht dat de Brusselse Vlamingen in de hoofdstedelijke ziekenhuizen niet eens in het Nederlands terecht kunnen. Ook Liesbet Dhaene (NVA) stelde in de VGC dat ‘tweetalig’ in Brussel geen enkele garantie is voor ‘Nederlandstalig’, en dat de verdere uitbouw van een Nederlandstalig zorgnet in Brussel primordiaal moet zijn. Maar opnieuw: voor Vanhengel geen probleem! “Bij een dokter telt niet zijn talenkennis, maar zijn medische kennis.” Je moet maar durven!

Politieke bemoeienissen?

Het gaat niet goed met Brugge Plus! Verleden jaar nam Filip Strobbe ontslag als directeur van de vzw die evenementen van de Breydelstad organiseert. In zijn ontslagbrief aan de raad van bestuur stond te lezen “De huidige gang van zaken kan ik niet verzoenen met mijn professionele en persoonlijke waarden en mijn zelfrespect!” Daarmee pakte hij de politieke bemoeienissen aan, wat meteen tot het ontslag leidde van evenementenschepen Annick Lambrecht. Ondertussen kwam de Dendermondse Lies Buyse, voormalig conservator van het Kortrijkse Nationaal Vlas-, Kant en Linnenmuseum aan het bewind. Helaas niet voor lang! Na nauwelijks één maand kiest ze alweer voor iets anders, de functie van coördinator van de Antwerpse musea. Hoe zou burgemeester Renaat Landuyt zich daarbij voelen? Ondoorgrondelijk zoals hij is, goed waarschijnlijk!

Neutraliteit!

Siegfried Bracke, Kamervoorzitter en eerste burger van het land, zegt op Twitter: “Ik wens alle Vlaamse moslims een heilzame vastenperiode toe. Mabrouk Ramadan.” Mogen we nu verwachten dat hij voortaan ook de Vlaamse katholieken hetzelfde toewenst? Of de Vlaamse joden tijdens hun vastendagen? De eerste burger zou er beter aan doen zich daar niet over uit te spreken. De scheiding van kerk en staat is een basisprincipe van de verlichte, democratische, neutrale rechtsstaat. Mannen en vrouwen met topposities in zo’n staat houden zich daar dan ook best aan. Want zoals hij het nu laat uitschijnen, lijkt het echt op dhimmitude…