2016-24_07_Gent (Een verschrikkelijke week) (Medium)“We moeten het imago van Gent verbeteren”, orakelde de Gentse schepen van Economie nog geen week geleden. Sindsdien kreeg dat Gentse imago de ene dreun na de andere. We hadden de “frietkotoorlog” dankzij de brutale aanpak van dezelfde schepen. En natuurlijk het Optima-verhaal, dat knaagt aan de reputatie van topmensen van socialistische én van liberale huize.

Heel Vlaanderen zag de beelden: de trappen van ons stadhuis lagen bedekt met een ton bedorven frieten, een opvallende protestactie van wanhopige frietkotuitbaters. Ach, het zijn maar gewone Vlaamse frietkoten, niets veggie, niets exotisch… Voor deze kleine middenstanders besliste het stadsbestuur dat de volledige vrije markt moet gelden, nu onmiddellijk! De stad voerde een nieuw reglement in enkele weken voor de vijfjaarlijkse veiling van de standplaatsen, zonder overleg en zonder overgangsperiode. Op zijn webstek schrijft schepen Peeters (Open Vld) dat hij “komaf maakt met verworven rechten” en “gelijke kansen geeft aan iedereen die een bod wil doen”. De frituuruitbaters reageerden geschokt. Tot nu toe konden ze door vijf procent te betalen bovenop het hoogste bod hun standplaats houden, maar plots mag dat niet meer. Bij de veiling kunnen ze nu hun standplaats verliezen, en daarmee ook hun broodwinning en al wat ze in hun frietkraam hebben geïnvesteerd. De veiling ging door ondanks het protest. En ja, het liep slecht af.

Eerste slachtoffer is een hardwerkend koppel dat al vijfentwintig jaar op het Fratersplein een bijzonder mooi en verzorgd frietkraam openhoudt. Zij zijn hun hun enig gezinsinkomen kwijt. De vrouw was er zo van aangedaan dat ze moest weggevoerd worden in een ziekenwagen. Tweede slachtoffer is de sympathieke “frietchinees”, een jonge alleenstaande allochtone moeder van drie kinderen, die dagen van veertien uur draait in een frietkot op de Vrijdagmarkt; ook zij is haar investering en broodwinning kwijt!

Priveleges

Dit gebeurt in het o zo sociale en warme Gent! Zijn dit dan de mensen waarover schepen Peeters, in het nauw gedreven door de heisa, op zijn blog schrijft: “Als liberaal verdedig ik uiteraard de belangen van de middenstand, maar niet de privileges van enkelen”… Met ons slecht karakter kunnen we maar vaststellen dat de getroffen mensen toch niet zo geprivilegieerd zijn. We vragen ons af wat schepen Peeters bezielt. Eerst wou hij op de kermis veggiekramen verplichten, maar hij moest plooien voor de foorkramers. Nu pakt hij de frietkoten aan, en dat lukt wel, het gaat ook maar om een kleine groep mensen. Aan de andere kant strooit hij met subsidies als de eerste de beste socialist. Voor een experiment met handenvrij winkelen gaf deze held van de vrije markt aan vzw Lab van Troje 170.000 euro, zo maar aan hen toegewezen zonder enige vorm van concurrentie of inbreng van wie dan ook.

Het verhaal is nog niet gedaan, op de frietkotveiling werd hoog geboden, de prijs van sommige standplaatsen ging maal drie. Voor de plaats op de Vrijdagsmarkt werd vier keer meer geboden dan vijf jaar geleden (van tienduizend euro naar veertigduizend euro). Waanzinnige bedragen, goed voor de stadskas, maar het staat in de sterren geschreven dat nog een aantal mensen er hun broek zullen aan scheuren. Die hoge prijzen, zo orakelen de lakeien van het stadsbestuur, dat is de schuld van de frituuruitbaters zelf. ‘Uitbaters hebben prijzen Gentse frietkoten zelf de hoogte in gejaagd’ (schepen Peeters in De Standaard 10/06/2016), “Hebben de frituristen zich in nesten gewerkt?” (Opinie De Gentenaar 11/06/2016). Er staat in Gent geen maat meer op de arrogantie: eenvoudige mensen verliezen hun broodwinning, maar dat is blijkbaar hun eigen schuld! Ze hadden maar de aandacht niet moeten trekken met hun protesten. In het Engels zeggen ze “blaming the victim”, het slachtoffer krijgt de schuld. Hij had maar zijn mond moeten houden en in stilte alles ondergaan.

De “frietkotoorlog” is maar klein bier tegen wat er zit aan te komen in de zaak-Optima. Dat doet de Gentse politiek daveren. Luc van den Bossche is direct betrokken, net zoals Geert Versnick (liberaal, bestuurder bij Optima, en een tijdlang voorzitter van het stadsontwikkelingsbedrijf), en ook burgemeester Termont verliest van zijn glans. Wordt zeker vervolgd.

Mathildis