“In wat voor land leven wij?”, vroeg Johan Danen (Groen) zich luidop af. Inderdaad. Het ging over het plannetje van de Vlaamse gas- en elektriciteitsregulator VREG om een nieuwe tariefmethode te gebruiken. De distributiekosten zouden niet meer volgens gebruik, maar wel volgens capaciteit worden berekend. Dat zou voor mensen met een laag verbruik duurder uitvallen.

Zoals gezegd, is dat een plannetje dat nog niet helemaal is uitgewerkt. Sp.a en Groen waren er misschien wat vroeg bij om moord en brand te schreeuwen over iets zo asociaals en niet ecologisch. Energieminister Tommelein was echter niet zo geruststellend. Alles zit nog in de onderzoeksfase, maar verandering komt er hoe dan ook. Trouwens, over het concrete doen en laten van de VREG heeft de minister niks te vertellen. De Vlaming wil een eerlijke en duidelijke tariefstructuur, zei een cryptische Tommelein. Misschien wil de Vlaming vooral minder worden uitgezogen door alles, publiek en privaat, dat zich hier te lande met energie inlaat.

Unicum

Peter Persyn (N-VA) kaartte het niet nieuwe probleem aan van de Nederlandstalige huisartsenwachtdienst in Brussel. Men zou naar een nieuw systeem willen gaan, waarbij een gemeenschappelijke oproepdienst met de Franstaligen zou worden gebruikt. Een aantal Vlaamse artsen vertrouwt dat niet en trekt zelf naar de rechtbank tegen de eigen Vlaamse huisartsenkring die het ding bekokstoofd heeft. Volgens minister Vandeurzen loopt het allemaal niet zo’n vaart, er zouden garanties voor tweetaligheid zijn en uiteraard worden de zaken op de voet gevolgd. Persyn vond die “garanties” niet helemaal waterdicht en het leek hem een unicum in de wereld te zijn dat mensen in hun eigen hoofdstad niet in hun eigen taal kunnen worden geholpen. Overigens, een minimale vertrouwdheid met die hoofdstad volstaat om te weten wat “tweetaligheid” daar betekent.

Het kan niet over Brussel gaan zonder dat de herauten van het Brusselse paradijs hun praatjes komen maken. Elke van den Brandt (Groen) is niet volkomen blind voor het probleem, maar denkt dat veel kan worden opgelost door Franstalige artsen te stimuleren om Nederlands te leren. We zijn benieuwd. De kletsmajoor en gek Joris Poschet (CD&V), van wie men zich moet afvragen welk sprookjes-Brussel hij bewoont, meende dat veel Franstalige huisartsen al goed Nederlands spreken en dat dat er nog meer zullen worden als de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zoals bekend een zeer dynamisch orgaan waarin de Vlamingen het voor het zeggen hebben) dat ondersteunt. Hij zag ten slotte ook veel Vlaamse artsen naar Brussel stromen. Ook veel psychiaters, hopen we.

Iftar

Chris Janssens (VB) was niet te spreken over het bezoek van minister-president Bourgeois aan een Kortrijkse moskee, waar hij de “iftar”-maaltijd had genoten – het eetgebeuren bij het verstrijken van de vastendag. Het is eens wat anders dan pensenkermissen. Janssens vond dat des te erger omdat genoemde moskee niet erkend is en bovendien bij de staatsveiligheid niet in een geur van heiligheid staat. Allemaal onzin volgens Bourgeois; er waren geen problemen (meer) met die moskee en hij had daar slechts lieve, welopgeleide, tolerante (zowaar zelfs voor homo’s), écht Vlaamse en vredelievende mensen ontmoet. Kennelijk was het een geslaagd avondje uit voor de minister-president. Janssens bleef dat anders zien en zei dat Bourgeois door dat brave moskeebestuur alleen maar was uitgenodigd om een wit voetje bij de overheid te halen. Men zou daar namelijk met uitbreidingsplannen bezig zijn en dan kan het nuttig zijn om vriendjes te zijn met politici. Nog steeds allemaal onzin volgens Bourgeois die zich kantte tegen het discours van “haat en afwijzing” en dergelijke van Janssens. Heel voorspelbaar allemaal.