We schreven er reeds over: bouwheer Ghelamco had het Grimbergse gemeentebestuur voor de vrederechter gesleurd met het oog op de afschaffing van de fameuze ‘Buurtweg nr. 3’ die dwars over Parking C loopt. Zolang die buurtweg daar ligt, kan het Eurostadion onmogelijk gebouwd worden. Tot verbazing van velen had het gemeentebestuur zich tegen deze gerechtelijke stappen krachtig verzet. Er werd een gespecialiseerd advocatenkantoor ingehuurd dat met een stevig besluit brandhout maakte van de argumenten van Ghelamco.

In het verleden had Grimbergen herhaaldelijk aan Brussel te kennen gegeven dat de stad een administratieve procedure moest starten via de Grimbergse gemeenteraad, indien ze de buurtweg wilde afschaffen en de eigendom van de grond ervan wilde inkopen. De stad Brussel was hiervoor evenwel te lui, bijgevolg bleef de voetweg bestaan en bleef Grimbergen eigenaar van deze grond. Precies omdat Grimbergen Brussel bij herhaling had gewezen op deze kwestie, kon onmogelijk beweerd worden dat de weg “verjaard” was en dat de eigendom na dertig jaar spontaan was overgegaan naar Brussel omdat de gemeente Grimbergen zogezegd had stilgezeten.

Grimbergen zou deze procedure bij de vrederechter dus op kousenvoeten winnen. De messen werden gewet en op 29 juni zou het grote debat plaatsvinden. Dit was evenwel te mooi om waar te zijn. Achter de schermen werd stevig gelobbyd en uiteindelijk ging het Grimbergse schepencollege (CD&V, VLD en Groen) door de knieën: Brussel kwam met geld over de brug en blijkbaar was de luttele som van 150 euro per vierkante meter al voldoende om het college van burgemeester Marleen Mertens te doen plooien als een knipmes. Grimbergen slikt zijn sterk onderbouwde bezwaren in en laat zich kopen voor een bord linzensoep.

Alleen maar om te lachen

Concreet werd een overeenkomst (‘dading’) uitgeschreven waarbij Grimbergen verzaakt aan zijn aanspraken op de weg en waarbij een gunstige uitspraak van de vrederechter wordt ‘benaarstigd’. De advocaat van Grimbergen moet dus aan de vrederechter gaan vertellen dat alles wat hij op papier had gezet over de buurtweg gewoon maar om te lachen was.

De gemeenteraad moet deze dading komende vrijdag wel nog goedkeuren en dat zal zeker vuurwerk geven. Het is vooral uitkijken naar de houding van de groenen, de enige critici van het stadion binnen het Grimbergse college. Een schepen verklaarde in Het Nieuwsblad van dinsdag dat zijn partij in dit dossier door de coalitiepartners wordt weggedrukt. Indien de drie groene raadsleden tegenstemmen of zich onthouden, en indien de oppositie aan één zeel trekt, vindt de dading geen doorgang. Vraag is natuurlijk, of de groenen zo moedig zullen zijn. De Grimbergse gemeenteraad zou hiermee alvast het enige wapen uit handen geven waarover de raad beschikt om het dossier bij te sturen. Zodra het obstakel van de voetweg is opgeruimd, blijft alleen nog het college bevoegd voor het stadion en daar zitten de groenen met twee schepenen in een zwakke minderheidspositie.

Grote verrassing

Zelfs indien de dading wordt goedgekeurd, is de zaak juridisch nog niet verloren. Vorige week zorgde het actiecomité van de buurtbewoners voor een grote verrassing. Nog voor de knieval van het college voor Brussel bekend raakte, hadden zij een verzoekschrift ingediend bij de vrederechter om als betrokken partij in de procedure van Ghelamco tegen Grimbergen te mogen tussenkomen. Het was de bedoeling van de buurtbewoners de argumenten van de gemeente tegen Brussel te versterken. Ze hadden daarvoor dé specialist inzake buurtwegen onder de arm genomen, de Oost-Vlaamse advocaat Jürgen de Staercke. Nu blijkt deze operatie een geweldige toevalstreffer te zijn: de buurtbewoners kunnen de vlag van de gemeente overnemen en op die wijze hun gemeentebestuur op een ongelooflijke manier te kijk zetten.

Indien de gemeenteraad inderdaad opteert voor de dading en de vrederechter niettemin op vraag van de buurtbewoners bevestigt dat de buurtweg niet verdwenen is, dan zal voor iedereen duidelijk zijn hoe laf de houding van het Grimbergse college is geweest. We hebben een flauw vermoeden dat er in het Grimbergse gemeentehuis hard gevloekt zal zijn toen dit nieuws bekend raakte. In plaats van een anticlimax en een platte deal met Brussel, krijgen we op 29 juni in ieder geval een stevig debat en hopelijk ook nog een sterk vonnis, waarbij het arrogante Brussel op zijn plaats wordt gezet.

Torpedo

Hoedje af voor die lepe buurtbewoners, die hun tijd, energie en centen steken in een dappere strijd die volgens hen nog altijd niet verloren is. Ze betreden daarmee voor het eerst het veld van de juridische actie en ze zijn vastbesloten hiermee door te gaan. Binnenkort zal blijken of zij met hun actie gewoon een schot voor de boeg hebben gelost, dan wel een eerste rake torpedo hebben afgevuurd onder de waterlijn van het pompeuze Ghelamcoschip.

BL