De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, zo liet de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg vorige week weten. Daarmee is de kans zeer klein dat de 800.000 Arco-beleggers die hun geld dat ze bij de ondergang van Dexia verloren, ooit nog terugzien. Maar de christelijke zuil geeft zich nog niet gewonnen. ACW en CD&V zullen er alles aan doen om de factuur door de belastingbetaler te laten ophoesten.

Het verhaal is bekend: de financiële crisis van 2008 en een aantal daaropvolgende schokken hebben de bank Dexia doen kapseizen. De slechte financiële activa werden in een sterfhuisconstructie met dezelfde naam ondergebracht. Het gezonde deel van de bank werd via Belfius genationaliseerd. De spaarders van het vroegere Dexia behielden hun geld. Maar de aandeelhouders waren alles kwijt. Daaronder zouden ook de zogenaamde Arco-spaarders vallen. Arco, de financiële arm van het vroegere ACW (nu Beweging.net) had in de jaren voordien beleggingsproducten verkocht aan haar leden en die voorgesteld als een veilige en gegarandeerde spaarbelegging. Wat bij de ondergang van Dexia niet bleek te kloppen. De Arco-spaarders waren eigenlijk Arco-beleggers, dus konden ze bij de ondergang van de bank niet rekenen op het zogenaamde spaargeld.

Europees Hof van Justitie

Maar dat was buiten de toenmalige premier Yves Leterme (CD&V en ACW’er) gerekend. Samen met een aantal andere figuren uit de christelijke zuil dokterde hij een staatsgarantieregeling uit voor de Arco-beleggers. Dat was niet naar de zin van gewone aandeelhouders van Dexia. Die voelden zich gediscrimineerd ten opzichte van de coöperanten en gingen in verzet tegen die staatswaarborg. Na een procedure via de Raad van State en daarna het Grondwettelijk Hof kwam de zaak bij het Europees Hof van Justitie terecht. De advocaat-generaal bij dat Hof laat nu weten dat de staatsgarantie onwettelijke steun is. Waarmee men trouwens de Europese Commissie volgt die het over ongeoorloofde staatssteun heeft. Dit is nog geen definitieve uitspraak, maar het Hof zal het standpunt van de advocaat-generaal wellicht volgen.

De CD&V en de christelijke zuil in het algemeen (waar de Arco-coöperanten grotendeels toe behoren) voelt al nattigheid. Zowel federaal vicepremier Kris Peeters als zijn Vlaamse collega Hilde Crevits haastten zich om te benadrukken dat het federaal regeerakkoord voorziet in een oplossing voor het Arco-dossier. Dat betekent voor hen concreet dat de staatskas, en bijgevolg de belastingbetalers, op zijn minst een deel van het Arco-beleggingsgeld zal betalen. Al een tijd is sprake van een bedrag van 600 miljoen euro dat aan de Arco-coöperanten zou worden uitbetaald. Een deel zou opgehoest worden door de overheid, een deel door het ACW (Beweging.net) en een deel door Belfius.

Leerling-tovenaars aansprakelijk stellen

Maar vooral de N-VA zou zich bij monde van Kamerlid Peter Dedecker verzetten tegen het vergoeden van de Arco-coöperanten met belastinggeld. Terecht. Het is de CD&V die, in overleg met het ACW, de koninklijke besluiten heeft geschreven om de onwettelijke waarborgregeling uit te breiden. Het zijn die leerling-tovenaars die voor de factuur moeten opdraaien, niet de belastingbetalers.

Vraag is natuurlijk in welke mate er geld te halen valt bij Beweging.net. De financiële arm Arco wordt momenteel vereffend en het geld dat daarbij vrijkomt moet worden aangewend om de schuldeisers van Arco te betalen plus een boete van 150 miljoen euro voor de onwettige steun voor de coöperanten. Voor de beleggers zelf zal er volgens financiële experts niets meer overblijven.

Is een vergoeding op kosten van de belastingbetalers dan onvermijdelijk? Neen. Eigenlijk moet het bedrag voor de misleide Arco-coöperanten opgehoest worden door zij die de malafide constructie hebben opgezet: Yves Leterme, Etienne Schouppe (als ACW’er één van de architecten) en Francine Swiggers, de vroegere topvrouw van Arco. Maar vooraleer ze financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld, moeten betrokkenen eerst veroordeeld worden. En dat zou wel eens een erg lange procedurestrijd kunnen worden.

Angélique Vanderstraeten