Vakbondsleugens

Pallieterke,

Tijdens een recent verblijf in Frankrijk werd mij eens te meer duidelijk dat ook vakbondsleiders niet vies zijn van een leugen om hun gelijk te etaleren. De voorbije weken deed de Franse vakbond CGT er alles aan om het land plat te leggen. De machtige leider van deze linkse vakbond, Philippe Martinez, verscheen op zowat alle tv-kanalen. Op de nieuwszender BFMTV was hij de gast van journalist Jean-Jacques Bourdin. Deze laatste stelde hem de vraag hoe het kwam dat de syndicalismegraad in Frankrijk toch vrij laag lag in vergelijking met de buurlanden. Hierop gaf de besnorde, maar niet fijnbesnaarde, vakbondsleider als antwoord dat in België een werknemer, die niet gesyndiceerd is, geen recht heeft op stempelgeld noch op pensioen. Op deze leugen, zo hoog als de Eifeltoren, gaf de journalist geen repliek. Ik laat in het midden of de journalist dit door onkunde of door onwetendheid deed. Beiden hadden duidelijk geen weet van ons HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Dirk Deschaumes – Ronse

Volwassenenonderwijs leerkrachten

Pallieterke,

Minister Crevits overweegt de lerarenopleiding via het volwassenenonderwijs af te schaffen. Alleen met een universitair- of hogeschooldiploma zou je nog voor de klas kunnen staan. Lijkt (zie ook tekort leerkrachten) me fout. Wijlen minister Daniel Coens (CVP) bracht in de jaren 1980 de studie regentaat (lager secundair) van twee op drie jaar.

Het doel was meer tijd om het lesgeven te leren, voor stages, praktijk enzovoort. Voor het hoger secundair bleef het tot nu toe bij een aggregaat! Een papier dat je mocht lesgeven. De kennis van de leerstof zal dan best wel oké zijn, maar kunnen lesgeven, je klas leren lezen… is nog maar de vraag. Volwassenenonderwijs is toch synoniem van praktijk én kennis, van mensen die al met beide voeten op een werkvloer staan. Hoeveel uren stage hebben de afgestudeerde hogeschooldocenten dan al voor de klas gestaan? Letterlijk weer ”schoolgelopen”? Daarom toch even extra bezinnen over alle lerarenopleidingen met de klemtoon op contact met de realiteit, het vak in de praktijk!

Reddy de Mey – Oostende

2016-22_14_Eric - Staking - treintje spelen (Medium)Wééral stakingen!

Pallieterke,

Hoe meer armoede en werkloosheid, des te gemakkelijker het wordt afgunst te kweken. De vakbonden weten dat. Daarom jagen zij de ondernemers naar het buitenland, want dan kan hun preek van ontevredenheid en zelfmedelijden luider klinken. Hun énige mantra: arbeiders zijn slachtoffers en werkgevers zijn profiteurs! Vakverenigingen vertegenwoordigen enkel hun eigenbelang. Onder elkaar lachen de rijke bonzen zich te pletter met de goedgelovigheid van hun leden, “de mensen”. Simpel, toch?

Boudewijn van Houten schreef in zijn boek “Heel de Intellectueel”: het communisme heeft gezegevierd. Zelfs in Nederland ziet de werknemer zijn baas nu als zijn vijand! In dit land is dat niet anders.

Marc Bertrand – Edegem

Dewinter in de schaduw?

Pallieterke,

Uw hoofdartikel van 26/05 (pagina 1) is dubbelzinnig, nochtans niet naar uw gewoonte. Filip Dewinter zou een “ijdel man zijn die niet van stoppen wil weten”. Zijn plaats zou beter “in de schaduw” zijn. Dit lijkt op natrappen na de massale overloop van kiezers naar de NVA. Kiezers die langzaam terugvloeien.

Wat verder beweert u dan dat het islamdossier voor de grootste ontgoocheling zorgt bij de N-VA-kiezers, en dat het idee dat de islam “niet is als andere godsdiensten maar een gevaar inhoudt voor onze samenleving”. Een idee met brede aanhang bij de bevolking. Een ongerijmdheid zoals zelden in dit weekblad te vinden. Heeft er ooit een Vlaamse politieker standvastiger op dezelfde spijker geslagen en gewaarschuwd voor wat nu is gebeurd dan Dewinter? Terwijl N-VA dus rond het smeer en de pot blijft draaien, wenst u Dewinter een plaats in de schaduw. En verder zedige stilte rond de islam?

Jan Meersman – Temse

Communautaire uit diepvries

Pallieterke,

Wanneer gaat N-VA nu eens eindelijk beseffen dat de verkiezingsbeloften en de communautaire eisen (o.a. de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië) onverwijld uit de ‘diepvries’ moeten gehaald worden? Of gaat de ‘top’ van N-VA halsstarrig blijven volharden in de boosheid en de voornamelijk Waalse stakingen en l’état PS verder blijven financieren!

Pieter Huybrechts – Berlaar

Te stil geworden

Pallieterke,

Ik denk dat professor Maddens de Vlaamse beweging terecht oproept zich niet in slaap te laten wiegen door het argument dat de Vlaams-nationale parlementensleden haar rol zouden overnemen. Om te beginnen is het de vraag of al die gekozenen ook overtuigde Vlaams-nationalisten zijn. Voor alle duidelijkheid, ik beschouw niet alleen diegenen die – wat men zou kunnen bestempelen als – zuiver communautaire thema’s behartigen als Vlaams-nationalisten. Er zijn immers nog andere gevaren die onze identiteit, ons welzijn en ons voortbestaan in het gedrang brengen.

Dit gezegd zijnde, Maddens heeft gelijk ervoor te pleiten dat de Vlaamse beweging bij alle partijen – ongeacht hun politieke strekking – zou lobbyen. Dat heeft evenwel slechts zin als daarachter ook een sterk bewustzijn bij de bevolking schuilt. En daar is mijns inziens een veel belangrijker rol voor de beweging weggelegd. De generatie journalisten, onderwijzers en andere spraakmakers die vandaag het goede weer maakt, heeft totaal geen voeling met of belangstelling voor de communautaire problematiek of negeert die doelbewust. Het gevolg is dat de bevolking, en niet het minst de jongere generaties, ter zake onwetend wordt gehouden. Dezer dagen is er misschien wel wat irritatie over het verschil waarop in Vlaanderen en Wallonië op het regeringsbeleid wordt gereageerd, maar veel verder dan dat gaat het over het algemeen niet meer. Terwijl het klein-Griekenland waarmee we in dit land opgezadeld zitten, en waarvoor wij met zijn allen opdraaien, onze toekomstige welvaart en ons welzijn danig in het gedrang brengt. Die boodschap wordt al te schuchter en te bescheiden naar de bevolking overgebracht. Vlaams Belang deed dat geregeld in de tijd dat het de financiële middelen had. Maar het is op dat vlak al te stil geworden, een sporadische actie van de VVB of andere organisaties niet te na gesproken.

Luk van Nieuwenhuysen – Bornem

Sterke analyse V-partijen

Pallieterke,

Als trouwe abonnee van ‘t Pallieterke kijk ik reikhalzend uit naar de donderdagmorgen. Ik ben gemeente- en provincieraadslid voor het Vlaams Belang en ik ben het niet ‘altijd’ eens met de inhoud van de artikels, maar de vrijheid van meningsuiting is mij heilig. Graag wil ik dan ook de auteur van het artikel “Rechtse wind door Europa, rechtse bries door Vlaanderen” feliciteren met de ‘loepzuivere’ analyse over onze ’nationalistische’ Vlaamse partijen. Ik hoop dat er bij sommigen een belletje gaat rinkelen vooraleer het schip ‘alweer’ zinkt.

Stéphan Bourlau – Geraardsbergen

Vernieuwingsoperatie Vlaams Belang

Pallieterke,

Wie Barbara Pas of Sintobin in het parlement bezig hoort, ziet dat ze met kennis van zaken spreken. Extreemrechtse prietpraat wordt wijselijk achterwege gelaten en men durft focussen op het inhoudelijke. Probleem echter is de rechts-conservatieve houding die het VB aanneemt tegenover abortus, euthanasie, homohuwelijk,… Getuige de drukdoenerij rond de transgenderproblematiek. Mocht het Vlaams Belang een meer open houding aannemen betreffende de zogenaamde ethische dossiers dan zou zich dat ook electoraal vertalen!! N-VA durft wel met een open vizier die uitdaging aangaan, getuige het werk van Homans en Sleurs. Pikant detail: het ethisch conservatisme vinden we eveneens terug binnen een groot deel van de moslimgemeenschap… Je weet wel: dat zootje ongeregeld dat vasthoudt aan de hoofddoek, de onverdoofde rituele slachting, het neerkijken op holebi’s en transgenders, enz.

Vlaams Belang: bekijk de ethische dossiers met een open blik en waarom niet: wie wordt de eerste openlijke holebi of transgender-Vlaams Belanger? Toon moed.

Tony Vermeeren – Turnhout

Winstpremie Rode Duivels

Pallieterke,

Ik las dat de Rode Duivels hun slag hebben thuisgehaald en bij winst in de finale van het EK voetbal700.000 euro zullen krijgen. En ik die dacht dat ze voor de eer van hun land speelden! Nee, voor hun eigen zak, want ocharme, ze verdienen al zo weinig bij hun clubs… Niemand, noch de geschreven noch de gesproken pers, durft daar enige kritiek op geven. Hoeveel van die 50.000 betogers en de meeste leden van de vakbonden die tegen de rijken ageren gaan straks supporteren en uit de bol gaan voor die grootverdieners? Bovendien spelen veel van die grootverdieners niet in België en betalen ze amper belastingen, via allerlei duistere fiscale trucjes. Krijg dat maar eens uitgelegd…

Leo Haest – Herentals

Flamandisation

Pallieterke,

In het weekblad Paris Match, uitgave Belgique van 12 mei stond een heel uitgebreid geweeklaag over de “flamandisation”, en dus het achteruitstellen van de “francité” in België. Ze maken zich sinds 2014 erg ongerust over dit fenomeen. Ik heb hen geschreven dat wij ongerust waren van 1830 tot 2014! Tot hiertoe geen antwoord.

Gust Smeyers – Knokke-Heist