2016-25_14_Nollet - Dronken rijden (Medium)Inspanning islamitische wereld?

Pallieterke,

Artsen Zonder Grenzen schuift i.v.m. de vluchtelingenproblematiek opnieuw de hete aardappel door naar het Westen, in casu naar West-Europa (van Rusland geen sprake). Wanneer levert de islamitische wereld eindelijk zelf een wezenlijke inspanning om in het Midden-Oosten (Syrië, Irak, Jemen…) te komen tot een consistent vergelijk tussen de twee grote protagonisten, de sjiieten en de soennieten? Dat zijn bij mijn weten geen Europese stammen…

Wanneer bekommeren AZG en co zich eindelijk om het creëren van een humanitaire corridor richting de schatrijkste landen ter wereld, de broederlanden Saoedi-Arabië, V.A.E. en dergelijke?

Guido Ghekiere – Brussel


Prigionieri dell’ Islam

Pallieterke,

Een gunstige wind bezorgde mij een zopas in Italië verschenen boek – onder voornoemde titel – van de Italiaanse auteur en tv-journaliste Lilli Gruber. Het boek biedt een hallucinant overzicht van de maatschappelijke evoluties in de afgelopen jaren zowel in Europa als in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zo sluit het zelfs aan op de recente aanslagen in Brussel.

Als eminente waarneemster van de islamisering in Europa treedt zij in de voetsporen van de betreurde Oriana Fallaci en legt daarbij constant de vinger aan de pols van een koortsig Europa dat vruchteloos lijkt te zoeken naar een adequate ‘medicatie’ voor een grondig uit de hand gelopen migratieproces. Haar messcherpe analyses – geruggensteund door een rist indringende interviews met persoonlijkheden van alle gezindten – geven een indringend beeld van de jongste ontwikkelingen.

Zij stelt dat wij na de kortstondige “Arabische lente” – voornamelijk in Noord-Afrika – beland zijn in een “inverno arabo” (Arabische winter). Onder meer voor de vrouwen in de Arabische wereld is het woord ‘speranza’ (hoop), dat centraal stond tijdens de manifestaties op de marktpleinen in 2011, helemaal uitgedoofd en wellicht voor heel lang…

Met haar besluit, “L’industria de la paura (angst) in piena espansione”, wordt meteen een akelig toekomstbeeld geschapen! Dat dit geen fictie is, mag blijken uit de jongste gebeurtenissen zowel in Europa als in Amerika…

Raymond Bries – Heist-op-den-Berg


Er is zoveel dat u kunt doen

Pallieterke

Naar Strepy rijden met een vrachtwagen vol vals geld was een geslaagde stunt zonder politieke gevolgen. Het echte geld in Vlaanderen houden dat wilt ge niet, kunt ge niet. Als ge de transfers niet ongedaan kunt maken, verlos ons dan tenminste van enkele belgische kwalen. Schaf het ondemocratische en peperdure UNIA af, eis rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, schaf de dubbele nationaliteit af, stop de oversubsidiëring aan allerhande clubjes…

Of zou het toch waar zijn dat Vlamingen in de meerderheid, in de oppositie of in de regering niets te zeggen hebben?

Popelier – Maarkedal


Bpost

Pallieterke,

De bedeling door bpost van ons onmisbaar weekblad blijkt dus een bestendig probleem. Nochtans blaast de grote baas Koen van Gerven, in een kranteninterview hoog van de toren. De man die de jongste tien jaar zevenhonderd kantoren sloot, heeft het over “convenience” (dienstverlening in het Nederlands) en vindt dat mensen een “echte” krant in de hand willen bij de eerste ochtendkoffie.

Dit is de waarheid zwaar geweld aandoen. In feite is bpost enkel bezig met zijn pakjesdienst, de concurrentie met Post.nl en het werken met zo weinig mogelijk personeel. Op een paar honderd meter van het postkantoor ontvang ik soms brieven rond 15 uur. De vroeger altijd extra vroege krant komt steeds later en wordt op zaterdag pas iets voor negen uur binnen gegooid. Wie weekendplannen heeft, vertrekt dus zonder zijn dikke weekendeditie. Van “dienstverlening” gesproken!

Jan Meersman – Temse


Noorderterras

Pallieterke,

Het deze week in ‘t Pallieterke verschenen opstelletje van TDW deed me nog eens aan mijn kindertijd denken. Ook ik heb in die vooroorlogse jaren op die specifieke manier titsen zitten tellen, maar heb, voor zover ik mij herinner, nooit iets op straat gevonden. Mijn ouders hebben ook lang zo’n tits in huis gehad, maar die is tijdens een verhuis verloren gegaan.

Veroorloofd u mij toch nog een kleine rechtzetting: ik meen me te herinneren dat de tits niet het handelsmerk was van Charles Aznavour maar wel van een andere Charel, nl. Charles Trenet.

Cattoor – Merksem


Pieken of schoepen

Pallieterke,

Twee West-Vlaamse werkwoorden met ongeveer dezelfde betekenis als het om stelen, graaien, afpakken, weg- of meenemen gaat. Daaraan denken we als we vernemen dat drie van de zes containerkranen van het ter ziele gegane CHZ-terminal van Zeebrugge naar Antwerpen verhuizen. Hetzelfde gevoel komt er bij het bericht dat de Ronde van Vlaanderen voor vijf jaar niet meer in Brugge maar in Antwerpen zal starten!

Natuurlijk niets met opbod te maken, geen financiële kwestie, enkel alleen door een samenloop van omstandigheden! Het geesteskind van Karel Steyaert, beter gekend als Karel van Wijnendale, volgend jaar nog nauwelijks enkele kilometers op West-Vlaamse wegen, wordt daardoor gedegradeerd tot een soort Antwerpen-Oudenaarde, hoogstens tot een Ronde van Brabant!

EDV – Brugge


Onverdoofd slachten gaat door?

Pallieterke,

Wat GvA de laatste dagen over het onverdoofd slachten van schapen brengt, tart weer alle verbeelding. Daags na de eerste berichtgeving, laat de Antwerpse N-VA weten dat ze hier niets mee te maken heeft, het is een privé-initiatief van enkele Antwerpenaren. Wie zijn dit, en hoeveel Antwerpenaars? Waarom geen namen in de krant?

Komt er nog een uitspraak van de Raad van State? Wat zal het FAVV hierover te zeggen hebben om zijn beslissing te motiveren al dan niet een vergunning toe te kennen?

Kan iedereen op grond van zijn religie dit zomaar gedaan krijgen? Staat het geloof weer boven de wet in onze samenleving? Wordt dit ook nog gefaciliteerd en gesubsidieerd? Door wie precies?

Kunnen zich morgen mensen aandienen die graag levende kippen in brand steken als offer, levende konijnen villen of verdrinken omdat hun geloof dat voorhoudt?

Hoe tolerant dienen we te zijn? GAIA laat zich nog niet horen. Het zijn maar enkele gedachten.

Waar komt al dat vlees dan terecht nadien?

Kunnen we ijveren voor een kwaliteitslabel voor vlees van verdoofde dieren in de supermarkten als dit echt doorgaat? Willen we dan niet weten wat we kopen?

Of zijn we dan weer aan het discrimineren? Dus ook geen oplossing…

Beter: als onverdoofd slachten gewoon heel het jaar verboden is, dienen er geen tijdelijke slachtvloeren te zijn of te worden afgeschaft, en is er helemaal geen tekort aan slachtplaatsen. Spaart de belastingbetaler weer een hoop centen.

In onze Vlaamse samenleving is geen plaats hiervoor. Welke partij komt dat even toelichten in de Zevende Dag op zondag? Sp.a en Groen… jullie zijn het vaakst op het scherm, nu ook?

Dominic Couscheir – Kalmthout


Trump en België

Pallieterke,

Er is deze dagen hilariteit ontstaan door het feit dat Donald Trump het onzalige onland België bestempelde als “een mooie stad”. Trump hoeft zich om deze lapsus niet te schamen, want het gedrocht België ligt maar als een vieze fluim op de landkaart en de meeste Amerikanen hebben zelfs geen weet van wat België is, en als ze het toch weten, kunnen ze België niet op de wereldbol situeren. Dus Donald, trek het je niet aan, het is helemaal de moeite niet om je daar druk over te maken en laat ze maar lachen, de Belgskens…

H.V.G. – Antwerpen


Brexit

Pallieterke,

Uw medewerker LvS noemt het migratiethema ‘de gouden zet‘ van de BREXIT-campagne. Uiteraard, er is voor onze nazaten niets belangrijker dan de huidige migratie. Kijk, vorig jaar heeft Japan slechts drie (ja, 3) asielaanvragen goedgekeurd (BBC News App. van 9 juni)! Dat doet mij poneren dat Japan eind deze eeuw nog Japans zal zijn. Dit in schril contrast met Europa, dat in ‘t beste geval op een groot Libanon gaat lijken: verschillende elkaar hatende bevolkingsgroepen, die niet mét maar naast elkaar in eigen wijken (getto’s) zullen leven… soms in vrede, maar niet altijd. Was ik een Brit, dan zou ik, hopend op een migratiestop, ‘LEAVE’ stemmen… maar dat democratische recht wordt mij ontzegd.

F. Maeyens – Kalmthout


Rijsel

Pallieterke,

Voor de Britten blijft Derry “Londonderry” heten. De Denen hebben het over Flensborg i.p.v. Flensburg. Duitse media blijven spreken over Danzig, Breslau, Eger en Königsberg! Enkel de oikofobe Noord-Nederlandse media, en sommige Vlaamse, schijnen niet te weten dat je Lille als Rijsel kan benoemen.

Dirk Cornelis – Stekene


Oplossing voor gevangenissen

Pallieterke,

Er zijn in ons land 11.000 gedetineerden, 5.304 (48 procent) hebben een vreemde nationaliteit. 3.270 gedetineerden, goed voor een derde van de gevangenisbevolking en 62 procent van alle buitenlandse gedetineerden, zijn zelfs illegaal. Dat zijn toch belangwekkende cijfers.

Een goede oplossing voor het probleem bestaat er niet zozeer in meer gevangenissen te bouwen, of nog een blik cipiers open te trekken, en al zeker niet om meer veroordeelden in het enkelbandregime te steken of een lakser bestraffingsbeleid te voeren.

Neen, men moet volop en prioritair inzetten op de verwijdering van de vreemdelingen die zich in onze gevangenissen bevinden. Wie als illegaal in de gevangenis terechtkomt, moet zo snel mogelijk naar zijn land van herkomst worden gerepatrieerd om daar zijn straf uit te zitten. Hetzelfde geldt overigens ook voor vreemdelingen die hier legaal zijn. Als men daar werk van maakt, is het gevangenisprobleem met één slag van de baan én realiseert ze bovendien meteen een forse besparing zonder dat daardoor sociale onrust moet uitbreken.

Silke Cremers – Antwerpen