Fraude bij de kameraden

Stel je voor, er wordt fraude vastgesteld bij een bank die ervoor bekend staat nogal wat van haar klanten uit het bovenste marktsegment te halen (de befaamde “één procent” in de linkse retoriek). Stel dat de eigenaars van die bank er een nogal kwistige levensstijl op na houden, en zichzelf bijvoorbeeld, in strijd met de eisen van de toezichthouder, blijven bedienen uit de steeds leger wordende kas van die bank aan de hand van dividenden en allerlei twijfelachtige consultancy-facturen. Je zou dan denken dat de politici van oppositiepartijen sp.a en Groen over mekaars voeten zouden struikelen om zulk yachting- en dikkesigarenkapitalisme te veroordelen in deze tijden van besparingen en rationalisaties. Met sp.a-partijvoorzitter en voormalig staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez en voltijds verontwaardigde Groen-voorzitster Meyrem Almaci natuurlijk op kop.

Hebt u ze gehoord? Neen? Wij ook niet. Straffer nog: blijkbaar vond ook geen enkele journalist het nodig om hen dan maar eens zelf op te bellen, desnoods zelfs twee of drie keer, om toch maar een reactie los te peuteren. Pas met enkele dagen vertraging, nadat op de sociale media al behoorlijk wat de draak gestoken was met de hele Optima-affaire en de manier waarop die bank verweven zat met zowel de huidige als de gewezen top van de sp.a, doken er dan toch hier en daar een paar artikels in de reguliere media op die één en ander moesten duiden. Artikels die overigens duidelijk met lange tanden geschreven waren, en niet meer dan een paar zeer korzelige reacties van onder meer Daniël Termont bevatten.

Om daarna snel af te wisselen met het hoerabericht dat sp.a en Groen in 2018 in Gent in kartel naar de kiezer zullen gaan. En daarmee wist iedereen meteen waarom ook Groen zich over Optima zo opvallend koest hield. Soms is wat niet in de pers staat veel interessanter dan wat er wel staat.

Limburgse buschauffeur geen racist

Verleden week werd een buschauffeur van De Lijn in Limburg ontslagen, waarna zowat alle collega’s spontaan in staking gingen tot de man weer aangenomen werd. Oorzaak: de chauffeur had een stelletje “jongeren”, die hem hadden gepest, op een bepaald ogenblik van zijn bus gejaagd. Onaanvaardbaar gedrag van de buschauffeur, aldus de directie van De Lijn, die hem daarenboven verdacht van racisme. Niets van aan, aldus één van de vakbondsmensen, zulke pesterijen zijn meer regel dan uitzondering. Al wou ook hij de chauffeur niet volledig vrijpleiten, want hij had per slot van rekening de controle niet mogen verliezen.

Wij vinden het merkwaardig dat geen enkele krant dat verhaal wat verder wou uitspitten. Hoe kan een buschauffeur nu racistisch zijn, als hij “jongeren” uit zijn bus heeft gesmeten? Waren het dan toch niet zomaar “jongeren”?

En wat stond die man van de vakbond daar te beweren? Dat pesterijen door zulke “jongeren” wel vaker voorkomen? Wat een racistische vakbond! En dat dat zomaar op televisie gezegd kan worden, en in de krant geschreven. Waar zit trouwens Unia, het voormalige centrum, om voor alle zekerheid een onderzoek in te stellen?

“Meer homofobe christenen dan moslims”

“Twee op drie moslims stellen Koran boven de wet”, lazen wij op 8 juni in De Standaard als titel boven een interview met onderzoeker Ruud Koopmans. Die maakte er zich druk over dat zulke bevindingen in het algemeen in de media en de politiek stilgezwegen worden. Daardoor krijgt het Vlaams Belang een monopolie op zulke informatie, en kan het die naar eigen goeddunken duiden.

Stel je voor, een politieke partij die berichten en informatie brengt op zo’n manier dat ze haar programma onderstrepen, dat is werkelijk ongehoord. Maar het meest ergerlijke aan de hele zaak is dat wanneer het Vlaams Belang zulke berichten brengt, ze kan refereren naar gedegen onderzoek, en de boodschap dus niet eenvoudigweg afgewezen of afgewimpeld kan worden als islamofobie of bangmakerij.

In het interview wijst Ruud Koopmans erop dat moslims over het algemeen niet fundamentalistischer zijn dan bijvoorbeeld christenen. En bovendien, dat er veel meer fundamentalistische christenen rondlopen dan moslims, om de eenvoudige reden dat er ook veel meer christenen rondlopen dan moslims. Het zal wel waar zijn. Maar van het hele interview bleef een paar dagen later niets meer overeind, nadat een zekere Omar Mateen in Orlando een homobar binnenstapte en er zo’n vijftig mensen doodschoot. Wat vervelend toch dat geen enkele van die vele fundamentalistische christenen ooit eens een aanslag wil plegen.

Trump “onverantwoord” en “dom”

De reactie van de media op de aanslag in Orlando was weer even voorspelbaar als altijd. De dader was dan wel een moslim die trouw zwoer aan Islamitische Staat, met de islam had het alweer niets te maken. Aldus onder meer de internationaal erkende Koranexperten Hillary Clinton en Barack Obama.

In De Morgen kopte Koen Vidal: “Trump zal deze aanslag gebruiken om angst te zaaien onder de Amerikanen”. Terwijl het bij De Standaard dan weer heette: “Trump recupereert bloedbad”. Het kan dan wel zijn dat zo’n vijftig mensen de dood werden ingejaagd, maar het echte drama is dat door die aanslag het risico toeneemt op het Absolute Kwaad in de VS: een Republikein als president!

Overigens, Koen Vidal moet toch maar beter zijn spreekwoorden en metaforen een beetje bijspijkeren. Men kan immers bezwaarlijk stellen dat het Donald Trump is, die angst zaait. Het is natuurlijk Omar Mateen, de dader, die angst zaaide terwijl men Trump hoogstens kan verwijten de resultaten ervan te willen oogsten (en dat Barack Obama en Hillary Clinton vooral hun eigen hachje proberen te redden door de zaak te willen verdoezelen).

Even opvallend is hoe Koen Vidal Donald Trump zonder meer wegzet als een onverantwoordelijke en domme presidentskandidaat. We citeren: “Een wijze en verantwoorde presidentskandidaat zal ongetwijfeld zeer omzichtig omspringen met dit explosieve thema. Hij of zij zou de Amerikaanse bevolking oproepen tot eenheid en waarschuwen voor polarisering tussen moslims en de andere bevolkingsgroepen.” Links heeft dus de wijsheid en de verantwoordelijkheidszin in pacht, en wie het niet eens is met links, verschilt niet van mening, maar is gewoon dom en/of gek. Of hoe links het stadium van de USSR nog steeds niet ontgroeid is, toen men elke tegenstander gewoonweg in een psychiatrische instelling stak. Of zou Koen Vidal het soms zo niet bedoeld hebben?

Tweede seizoen voor “Salamander”

Na het grote succes van de tv-reeks “Salamander” in 2013 was het eigenlijk maar een kwestie van tijd eer men zou beginnen aan een tweede seizoen. Die komt er; de opnames zijn ondertussen reeds gestart.

Voor wie de reeks destijds niet gezien heeft: bij een overval op een privébank worden de kluizen van een aantal topfiguren uit de Brusselse salons gekraakt, waarna de personen in kwestie één voor één afgeperst worden. Een politie-inspecteur die ontdekt dat er toch wel meer aan de hand is dan een gewone inbraak bij een bank wordt door de politietop meer tegengewerkt dan ondersteund, en moet uiteindelijk onderduiken om de zaak opgelost te krijgen. De serie kende ook succes in het buitenland, en was de eerste Vlaamse serie die te zien was bij de streamingdienst Netflix.

De geruchten willen dat het tweede seizoen zou draaien rond fraude bij een niet nader genoemde Gentse privébank. Er zouden logetoestanden aan te pas komen, en bovendien zou de top van de bank sterk verweven zijn met een politieke partij die lokaal oppermachtig de plak zwaait en verwikkeld is in allerlei merkwaardige zaakjes rond windmolenparken en andere energieproductie. Als de geruchten kloppen, zijn we toch eerder sceptisch, vooral omdat het om een partij zou gaan die naar buiten toe zou beweren het vooral op te nemen voor de kleine man. Geen kat die zo’n vergezocht verhaal zou willen geloven. Of toch?