Gewest wil alle vliegverkeer afwentelen op Vlaanderen

Eigenlijk is het toch wel onvoorstelbaar. De aanslagen van IS op de luchthaven van Zaventem zijn nog maar net achter de rug, de drama’s zijn nog lang niet verwerkt, de horeca moet nog uit het dal kruipen en toch vindt de Brusselse regering het nodig om juist nu een open aanval te lanceren tegen het vliegverkeer vanuit de nationale luchthaven.

Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH) wil met drie gerechtelijke procedures het grootste deel van het Brussels grondgebied vrijwaren van vliegverkeer. Met gigantische dwangsommen (150.000 euro per dag!) wil ze afdwingen dat de kanaalroute over Brussel wordt afgeschaft, dat de zogeheten ‘bocht naar links’ (over het zuiden van Brussel) wordt verkort en dat de nachtregeling (zeer voordelig voor Brussel) reeds ingaat om 22 uur ’s avonds en pas eindigt om 7 uur ’s morgens. Ze heeft voor deze gerechtelijke acties de medewerking gevraagd van de Brusselse gemeentebesturen en de FDF-gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe (Maingain), Schaarbeek (Clerfayt) en Oudergem (Gosuin) stonden op de voorste rij om mee te doen.

Fremault geniet voor deze actie de volle steun van minister-president Rudi Vervoort (PS). Ze windt in de media helemaal geen doekjes over de uiteindelijke doelstelling: “Vluchten boven de dichtstbevolkte gebieden kunnen we niet meer toelaten.” Bijgevolg moet alles maar worden afgewenteld op de gemeenten ten noorden en ten zuiden van Brussel. Vandaag reeds dragen de Noordrandgemeenten een onevenredig zwaar deel, onder meer omdat het koninklijk park van Laken niet mag overvlogen worden. Door de afschaffing van de kanaalroute zal de concentratie daar nog verder toenemen, zodat de situatie op sommige plaatsen onleefbaar dreigt te worden. Bij een verscherping van de bocht naar links zullen ook de Vlaamse gemeenten in de Zuidrand (Overijse, Hoeilaart…) de klos worden.

Draconische geluidsnormen

Het pijnlijke van de zaak is dat deze procedures wel eens kans op slagen kunnen hebben. In het verleden werd door Brussel principieel gekozen voor Franstalige rechters, wat steevast leidde tot zeer partijdige vonnissen. Voormalig verkeersminister Anciaux kan er van meespreken. De Brusselse regering baseert zich bovendien op de eigen draconische geluidsnormen, die eigenlijk alleen maar werden ingevoerd met de bedoeling zoveel mogelijk vliegverkeer te kunnen tegenhouden. Deze normen bestaan al jaren, maar werden nooit echt ten volle uitgespeeld. Omwille van het belang van de luchthaven heeft het Vlaams Gewest steeds geweigerd om eigen geluidsnormen rond de luchthaven in te voeren, waardoor het nu amper verweer heeft tegen de Brusselse eisen.

Het is duidelijk dat het hier gaat om een frontale politieke aanval van de Brusselse regering tegen de federale en de Vlaamse regering. Het (gebrek aan) beleid van MR-minister Bellot (nog maar twee maanden in functie) wordt daarbij zwaar onder vuur genomen. De Brusselaars ondernamen evenwel geen enkele poging om voorafgaand en grondig met de andere regeringen te overleggen. Brussel stapt bovendien helemaal af van het principe van de spreiding van de hinder, zodat ieder overleg eigenlijk zinloos is geworden.

Vlaamse handpoppen

Heel opvallend is het oorverdovende stilzwijgen van de drie Vlaamse excellenties in die Brusselse regering: de anders zo praatgrage ministers Guy Vanhengel (Open Vld) en Pascal Smet (sp.a) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) zwijgen als vermoord en lijken dus in te stemmen met de dwaze demarche van hun regering. Voor de zoveelste keer wordt aangetoond dat de Vlaamse regeringsleden zich altijd weer gedragen als handpoppen van de francofone machthebbers in Brussel.

Kip met de gouden eieren

De enigen die tot op heden scherp uit de hoek kwamen, zijn de Brusselse werkgevers. De Brusselse patroonsorganisatie BECI spreekt van een ‘oorlog tegen de luchthaven’. Voorzitter Thierry Willemarck wijst op de 20.000 rechtstreekse jobs op de luchthaven, waarvan er 3.000 ingevuld zijn door Brusselaars. Het Vlaamse VOKA heeft het over een ‘aanslag’ op de luchthaven; de zware Brusselse eisen zijn “goed om de nationale luchthaven naar de afgrond te brengen”, aldus VOKA Brussel. “Waar we vroeger dachten dat de Brusselse regering wel de lusten, maar niet de lasten wou van de luchthaven, blijkt nu dat ze ook de lusten niet meer wilt”, aldus Peter van Biesbroeck, directeur van VOKA Vlaams-Brabant.

Een zeer terechte analyse, maar blijkbaar trekt de Brusselse politiek zich daar geen barst van aan. De stad wordt bestuurd door een zootje lichtzinnige tweederangspolitici, voor wie de economie en het algemeen belang van geen tel zijn. Met een ongeziene zelfgenoegzaamheid en een merkwaardige gedrevenheid drijven deze heikneuters de kip met de gouden eieren naar de slachtbank.

BL