In een vroegere bijdrage (’t Pallieterke van 10 februari 2016) hadden wij het reeds over de geneugten des levens in het kalifaat. IHS Inc., een Amerikaans bedrijf dat zich ten behoeve van de industrie specialiseert in veiligheidsanalyses in risicogebieden, heeft nu een lijst verspreid van nieuwe taksen en boetes die in het voorgeborchte van Allahs paradijs worden geïnd. Het kalifaat heeft sinds enkele maanden namelijk tanende inkomsten door verlies aan terrein en belastingbetalers. Wij sluiten niet uit dat de lijst mogelijk ook onze federale regering inspireert in haar besparingsijver en zoektocht naar inkomsten.

Volgens IHS verloor het kalifaat sinds december 2015 ongeveer 22 procent van zijn grondgebied en 23 procent van zijn inkomsten. Vooral de olie-inkomsten slinken. Het militair offensief van Iraakse troepen en Koerden, gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, drones en ook Special Forces, is daaraan niet vreemd. Van de oorspronkelijke 9 miljoen inwoners, zijn inmiddels ongeveer 3 miljoen inwoners bevrijd van het juk van IS en niet meer gehouden tot het betalen van allerlei belastingen. Voor gebieden waar het kalifaat wel nog de plak zwaait, werd daarom een lijst verspreid met nieuwe belastingtarieven en boetes. IHS haalt de mosterd voor zijn berichtgeving bij sociale media en enkele lokale nieuwsagentschappen en televisiestations in Syrië en Irak. De lijst wordt opgedeeld in vijf rubrieken: sociaal gedrag, onderwijs, algemeen beleid en politie, landbouw en nutsvoorzieningen. In de navolgende cijferdans hebben wij de bedragen voor het gemak omgerekend van dollars naar euro’s.

Zweepslagen

Voor wat betreft sociaal gedrag wordt bovenaan de lijst meteen het verschil gemaakt tussen een man die het waagt zich volledig te scheren en een man met een getrimde baard. Wie zich volledig scheert, betaalt 90 euro boete, de getrimde komt er vanaf met 45 euro. Als dezelfde man toevallig een pakje sigaretten in zijn bezit heeft, komt daar een boete bij van 40 euro. Merkwaardig is dat men voor vrouwen in het bezit van sigaretten blijkbaar toleranter is. Zij betalen slechts 20 euro. In Raqqa echter wordt het roken van een sigaret voor iedereen beboet met een bedrag van 20 euro. Het bezit of het gebruiken van alcohol wordt strenger bestraft. Drinken van alcohol betekent een boete van 45 euro en 50 zweepslagen. Het bezit van alcohol – wij vermoeden voor verkoop – wordt beboet met 90 euro en 80 zweepslagen. De hoogste boetes zijn echter bestemd voor de inwoners die vergeten de deur van hun huis af te sluiten. Zij betalen 105 euro. Het plaatsen of herstellen van een schotelantenne wordt dan weer belast met een bedrag van 45 euro. Het niet bijwonen van gebedsdiensten is goed voor een boete van 35 euro en 39 zweepslagen. Vrouwen dienen uiteindelijk zeer goed op hun kledij te letten. Het niet dragen van sokken of handschoenen, de ogen onthullen of het dragen van een te strak bovenkleed wordt bestraft met boetes van 10 tot 30 euro.
Schapen met een bel

In het onderwijs is geen sprake van boetes; daar worden alleen maar inschrijvingsgelden geïnd. Inschrijven aan de universiteit van Raqqa of die van al-Mayadeen kost 225 euro per student. Wie secundair onderwijs wenst te volgen, betaalt 60 euro. Lager onderwijs kost 20 euro.
In de rubriek landbouw moeten vooral de schaapherders op hun hoede zijn en hun dieren zeer nauwlettend in het oog houden. Schapen met een bel worden onverbiddelijk in beslag genomen. Verder belast IS iedere bewerkte hectare landbouwgrond forfaitair aan 40 euro. Wie in de buurt van Raqqa graangewassen teelt, dient bijkomend 10 procent van de productie af te staan. Ook het transport van goederen kost sinds vorige zomer pakken meer. Aanvankelijk werd het goederenvervoer belast met een bedrag van ongeveer 250 euro; een soort kilometerheffing zoals wij sinds april 2016 kennen. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot minstens het dubbele en dient contant betaald te worden bij controle aan een checkpoint.

Certificaten

In de rubriek algemeen beleid en politie zijn sommige taksen en boetes evenmin te versmaden. Politiemensen en ambtenaren van het vroegere regime, niet-soennieten en andersgelovigen zijn het voornaamste slachtoffer. Om in het kalifaat letterlijk te kunnen overleven, dus niet vermoord te worden, dienen zij een certificaat aan te kopen waaruit blijkt dat zij zich hebben bekeerd of minstens de regels van het kalifaat zullen nakomen. De jaarlijkse kostprijs van het certificaat, van 450 tot 2.400 euro, is afhankelijk van het feit of betrokkene een voormalig ambtenaar, politieman of andersgelovige was. Andersgelovigen worden daarbij niet geacht hun godsdienst publiek te belijden. Ook het verlaten van steden, zoals Raqqa en Fallujah, wordt zwaar belast. Hier gaat het om bedragen van 800 tot 1.000 euro. ‘Verlaten’ betekent dan wel dat men ten laatste na 15 dagen terugkeert, anders wordt eventuele eigendom in beslag genomen. Een reis naar andere oorden zit er dus niet onmiddellijk in. Bovendien, wie aan een checkpoint geen gepast antwoord kan geven op vragen over de sharia, krijgt een boete van minstens 20 euro. Een poging om te ontsnappen aan een checkpoint of een zogenaamde ‘Hisba-patrouille’ van de religieuze politie is opnieuw goed voor 39 zweepslagen.
Tenslotte zijn er de bijkomende belastingen op het gebruik van de nutsvoorzieningen water en elektriciteit. In Raqqa dient een gezin per maand 15 euro extra op te hoesten. Voor winkeluitbaters en bedrijven loopt dat bedrag op tot het tienvoudige, afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid, de ligging en de oppervlakte.

Het maandelijks inkomen van het kalifaat wordt geraamd op 70 miljoen euro. Algemeen neemt men aan dat Islamitische Staat ongeveer 50 procent van zijn inkomsten haalt uit belastingen en boetes, die rechtstreeks bij de bevolking worden geïnd. Andere inkomsten komen uit de oliehandel, de mensen- en slavenhandel, kidnapping en de illegale handel in antiquiteiten. Dat lijfstraffen thans ook kunnen vervangen worden door boetes, is volgens de conflictmonitor van IHS tekenend voor de financiële moeilijkheden van IS. Of er lijfstraffen, belastingen of boetes zijn in het kalifaat voor het lezen van ’t Pallieterke is ons alsnog niet bekend.

RIRO