2016-25_02_Beurs (Optima) (Medium)Zelfverrijking op basis van hypocrisie, arrogantie en misbruik van overheidsgeld. Zo kan met het gesjoemel bij de failliete bank Optima het best bestempelen. De socialisten die aan de top van de instelling stonden, hebben alle linkse principes overboord gegooid en kozen voor een socialistische graaicultuur volgens het boekje.

Jeroen Piqueur, de gevallen topman van Optima, kan een weinig fraai palmares voorleggen. Zoals we hier vorige week al vermeld hebben heeft de man een aantal faillissementen achter de rug. Op zich is daar niets verkeerd mee, maar bij Piqueur ging het steevast om frauduleuze falingen. Men moet dat geweten hebben toen de rode Ethias-bank in 2011 aan het Optima van Piqueur werd verkocht. Maar voor de rode toplui die zich tussen Ethias en Optima bewogen, was dat geen probleem. Luc van den Bossche, HermanVerwilst, Norbert de Batselier, Daniel Termont: allemaal zagen ze in de overname een manier om de toekomst van de rode bank te verzekeren. En voor de rode verantwoordelijken die een functie kregen binnen Optima (Van den Bossche en Verwilst) een ideale manier om veel geld te verdienen. En vooral om alle linkse principes overboord te gooien. Het was hypocrisie ten top. Een overzicht.

Optima stond bekend als een financiële instelling die zwart geld naar Luxemburg kon doorsluizen. Daar werd dat geld belegd in tak23-beleggingsfondsen. Die middelen blijven dan acht jaar bij verzekeraar Lombard International geparkeerd, waarna ze als wit geld naar Optima in België worden gerepatrieerd. Op dat moment is het voor de fiscus moeilijk om nog achter dat zwart geld aan te gaan. Vorige week verklaarde De Tijd-columnist Rik van Cauwelaert in Terzake dat er op die manier wellicht 5 miljard euro of meer naar Luxemburg doorgestort werd. Wiens geld? Dat blijft onduidelijk. Gezien de band Optima-Ethias is de kans reëel dat een aantal socialistische politici van die constructie gebruik hebben gemaakt. En als zij het niet zijn, dan rode organisaties als de mutualiteiten of de vakbonden. En dat terwijl de sp.a onder leiding van John Crombez zowat elke dag tempeest tegen de Panama-constructies en andere belastingparadijzen.

Diezelfde Crombez zit trouwens in een moeilijk parket, nu er al dagen een foto de ronde doet over zijn bezoek aan de Optima-hoofzetel in 2012. Toen was Crombez staatssecretaris voor Fraudebestrijding in de regering-Di Rupo. Op zich is er niets verkeerd met dat bezoek, maar ze kwam wel kort na een controle van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij Optima. Er deden verhalen de ronde dat Crombez het onderzoek stopzette, maar dat werd vanuit de belastingdienst zelf ontkend. Nu, collusie tussen de huidige sp.a-voorzitter en de Optima-top met vertakkingen naar paarsgezinde liberalen is op zich al erg genoeg. Crombez ziet zichzelf als een witte ridder die vecht tegen alle vormen van fiscale en sociale fraude. Het is dan ook zeer arrogant om aan te pappen met een financiële instelling die bekend staat als een paradijs voor belastingontduikers.

Komt er nog bij dat Optima royaal met schijnzelfstandigen samenwerkte. Dat zijn zelfstandigen die voor één werkgever werken en in een gezagsrelatie staan en eigenlijk het statuut van werknemer zouden moeten hebben. Maar het zelfstandigenstatuut is natuurlijk interessanter omdat er minder sociale bijdragen moeten worden betaald. De socialisten hebben jarenlang stormgelopen tegen het systeem van schijnzelfstandigheid, maar maken er zelf gebruik van.

Kers op de taart is het aanwenden van overheidsmiddelen voor privébelang. Niets linkser dan dat. Toen Optima in de financiële problemen begon te komen, is de Gentse paarse connectie in actie geschoten. OCMW’s, gemeentebesturen, provincie en andere openbare instellingen werden aangesproken om geld bij Optima te parkeren. Overheidsgeld dus dat nodig was om de liquiditeitspositie van een niet echt koosjere vermogensbeheerder te versterken. Hier zou de band tussen rood en blauw in Gent een belangrijke rol hebben gespeeld. Het verhaal van de 10 miljoen euro die het UZ Gent van plan was bij Optima te parkeren, is bekend. Benieuwd of er nog meer overheidsgeld naar Optima is gevloeid. In elk geval is bekend dat Geert Versnick (gedeputeerde Open Vld) aangesproken is geweest om geld van de provincie te parkeren bij Optima en dat aan een hoge rente. Terwijl Optima toen al in de problemen zat. “In zo’n geval organiseert men geen meeting maar belt men de politie”, stelde N-VA-Kamerlid Peter Dedecker vorige week terecht.

Angélique Vanderstraeten